MohacsA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában napvilágot látott a nemzeti könyvtárban 2015. augusztus 29-én megrendezett tudományos tanácskozáson elhangzott előadások szerkesztett és bővített anyaga. A „Nekünk mégis Mohács kell...” II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései című kötet több mint háromszáz oldalon, interdiszciplináris keretekben vizsgálja a mohácsi csata jelentőségét és következményeit, illetve veszi alapos górcső alá II. Lajos király halálának és temetésének sok vitát kiváltott körülményeit.

A nemzeti könyvtár munkatársai, Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt és Varga Bernadett szerkesztette tanulmánykötet minden magyar állampolgárnak ajánlható, aki érdeklődik történelmünk egyik legfontosabb sorsfordulója, a mohácsi csata és Magyarország törökkori históriája iránt.

Részlet a könyv fülszövegéből: „Nekünk tényleg Mohács kell, amit mi sem bizonyít jobban, hogy generációkról generációkra feltesszük a nyugtalanító kérdést: mi is veszett oda 1526. augusztus 29-én? A kérdésre, mint annyi mindenre, a történelem iránt érdeklődő összes magyarnak van válasza a tudomány határán innen és túl, s ezek a válaszok a szokásnak megfelelően sokszínűek, néha egymással kibékíthetetlenül szembenállók. Lehet-e ennyi év, ennyi forráselemzés, régészeti feltárás, szakmai vita után erről bármi újat mondani? Az utóbbi évek kutatásai azt bizonyítják, hogy igen, mindig akad valami újdonság, amire rácsodálkozhatunk. E kötet arra keresi a választ, hogy a korabeli források új nézőpontú elemzése és a különféle bölcsészet-, illetve természettudományok (történetírás, irodalom- és hadtörténet, könyvtártudomány, filológia, ill. antropológia, sebészet, igazságügyi orvostan) alkalmazása megoldást kínál-e arra, hogy megtudjuk: mi történhetett valójában II. Lajos királlyal vagy hogy hol temették el a csata után? A tanulmányok szerzői között egyaránt található antropológus, igazságügyi orvosszakértő, történész, oszmanista, filológus és könyvtáros.” – köztük Intézetünk több munkatársa: Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója és intézetünk igazgatója, valamint Pálffy Géza, a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője. A kötetet a II. Lajos király haláláról szóló források (1526–1800) eddigi legteljesebb összeállítása és gazdag képanyag egészíti ki.

A kötet ára 3800 Ft. Kiadói kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Bp. 1014 Úri u. 53., I. emelet 57., munkanapokon 9.00–16.00 óráig) és MTA BTK Penna könyvesboltjában (1053 Budapest, Magyar u. 40.) vagy megrendelhető a e-mail-címen, illetve a 224–6700/624, 626-os telefonszámon. A kötetet a kiadón kívül partnereinknél vásárolhatja meg.