fortepan 77275 01989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei címmel interdiszciplináris konferenciát szervez az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, az 1956-os Intézet Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem ÁJTK Politológiai Tanszéke és intézetünk Szegeden 2019. november 28. és 30 között. A konferencia a jelenkor-történeti, a politológiai kutatás és a társadalomtudományok legjobb hazai műhelyeit és különösen fiatal kutatóit kívánja bevonni a közös gondolkodásba, 1989 előzményeit, hatásait és emlékezetét tág időkeretben elhelyezve több tudományág nézőpontjából is értelmezve. A konferencia a társadalmi cselekvés lehetőségeire helyezi a hangsúlyt, a rendszerváltás történetét hosszú időtávban (az 1960-as évektől kezdve), alulnézetből és a mindennapok felől vizsgálja. A konferenciára szekció (panel) és előadástervekkel lehet jelentkezni 2019. június 16. és június 30-ig az alábbi honlapon keresztül: https://1989-konferencia.webnode.hu/.  A konferencia-felhívás itt és a jelentkezési űrlap itt érhető el.