+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

A Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2020-ban megjelenő, Kövér György, Pogány Ágnes és Weisz Boglárka által szerkesztett, 512 oldalas negyedik kötete, amelynek címlapja itt látható. húsz szerző tanulmányát foglalja magában. A korszakhatárokon átívelő tematikus kulcsfogalmak: Hálózat & Hierarchia. A társadalmi hálózatelemzés módszertana eredendően interdiszciplináris: a szociálpszichológia, a szociálantropológia, a szociológia felváltva volt a paradigma kibontakozásának zászlóshajója. Kiderült, hogy a globális hierarchiák árnyékában is megőrizhető a lokális társadalmak hálózati integrációja. A kötet 3400 forintért megvásárolható, illetve megrendelhető itt. Az intézményi közgazdaságtan is felismerte, hogy a vállalatok versenyét működtető piaci elv a vállalatszervezeten belül megfér a hierarchikus koordinációval. A módszertani fordulat hatása alól a történettudomány sem vonhatta ki magát. Ma már szinte magától értetődőnek számít, hogy az antikvitás, a medievisztika, a kora újkor és újkor kutatóinak fogalomtárába is bevonult a hálózati elv.

A kötet tanulmányait három nagyobb egysége rendeztük. A Térszerkezet és az agrárvidékek kötelékei című fejezet 19–20. századi magyar problémákat elemez. A második, Vállalati hierarchiák és hálózatok címet viselő bllokk kilenc tanulmánya a kora újkori közép-európai üzleti hálózatok tárgyalásával indul, és 20. századi nemzetközi nagyvállalatok modern business history szempontú vizsgálatával zárul. A harmadik, Kereskedelmi és hitelkapcsolatok című rész írásai a középkori balti-tengeri kereskedelemtől a dualizmus kori magyar tengerhajózásig tartó ívet járják be.

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail