+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Megjelent a Táj, ember, tudás – zöldtörténelem. Bevezetés a környezettörténet irodalmába (szerk. Balogh Róbert–Bodovics Éva–Demeter Gábor–Erdélyi Mátyás–Eszik Veronika–Vadas András) című kötet, amelynek címlapja itt látható. A szöveggyűjteménybe válogatott tanul­mányok részben a 21. század elején legtöb­bet idézett és vitatott környezettörténészek tollából születtek, részben pedig olyan jelenségekről szólnak, amelyekről ezekben az években derült ki, hogy századunkban is meghatározóak maradtak, sőt még az 1990-es években tapasztaltnál is fontosabbak (erdőtüzek, árvizek, trópusi és mérsékelt övi viharok).

Szinte minden tanulmány hangsúlyozza, hogy a különböző miliőkben születő tudás és döntések közötti kölcsön­hatások, az egyenlőtlenségek és a hierar­chiák a környezettörténet központi kérdé­seihez tartoznak. Ebből következik, hogy a környezettörténet léptékváltó tudomány: választ kell adni arra, hogy a globális, regionális és lokális szinten megfigyelt jel­enségek összeegyeztethetők, reprezentatívak, vagy éppen egyediek-e. A különböző szín­terek és időbeli skálák változatos módszertant igényelnek.

 

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail