Megjelent Bollók Ádám és B. Szabó János tollából A császár és Árpád népe. A korai magyar történelem legfontosabb 10. századi bizánci forrásáról című kötet. A kötet címlapja itt látható, tartalomjegyzéke pedig itt olvasható. A 9. és 10. századi magyar történet fő kortárs írott forrása a De administrando imperio néven ismert bizánci összeállítás. Jelen kötet ennek magyarokkal kapcsolatos adatait vizs­gálja történeti megközelítésből, a nemzetközi kutatásban az elmúlt évtizedekben elért újabb eredményekre építve.

A szerzők a szövegben megőrzött adatokat a forrás keletkezésének egykori, 10. századi környezetébe ágyazva kísérlik meg értelmezni, figyelmet fordítva a szöveg összeállítóit vezető szempontokra és az általuk követett munkamód­szerre is. Emellett kiemelten foglalkoznak a 9–10. századi magyar történetről megőrzött elbeszélés sztyeppei párhu­zamainak felderítésével és bemutatásával, hogy ezáltal a ko­rabeli, valós kulturális közegébe visszaillesztve értelmez­hessék a konstantinápolyi udvarban lejegyzett történéseket. A kötet ezáltal a korai magyar történet egyik meghatározó szakaszának új, elsősorban az egykorú írott forrásokra szo­rosan támaszkodó interpretációját nyújtja.

A kötet ára 4500 forint. Megvásárolható, illetve megrendelhető a BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán u. 4., B. ép., 4/44. szoba; tel.: 06-1-224-6700/4624, 4626-os mellékek, e-mail: ; ), valamint a Penna Bölcsész Könyvesboltban hétfő–szerda–péntek 13:00 és 17:00 óra között (Bp. 1053 Magyar u. 40. tel.: 06-30-203-1769, e-mail: ), továbbá terjesztőinknél.