borito honfoglalas honlapA Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport és a Martin Opitz Kiadó közös kiadásában megjelent A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei című tanulmánykötet, Kovács László, a hazai régészettudomány sokoldalú, innovatív szakemberének 65. születésnapjára tisztelgő munka.
A szövegeket válogatta, szerkesztette Révész László és Wolf Mária. A tanulmányok végén angol, illetve német nyelvű összefoglaló olvasható. A tartalomjegyzék itt tekinthető meg.

A kötet kiadói kedvezménnyel megvásárolható (teljes ára: 15.000 Ft) az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Budapest, 1014 Úri u. 53., I. em. 57.), vagy megrendelhető a következő e-mail-címen: , illetve a 224-6700/624 telefonszámon.

A régészet területén az elmúlt évtizedek során végzett teljességre törekvő, a mai kor tudományos igényeinek megfelelően dokumentált ásatások eredményei valóságos információrobbanást idéztek elő a magyar honfoglalás és államalapítás korának kutatásában is. Természetes törekvés tehát, hogy a korszak kutatói időről időre konferenciákon vitassák meg újabb eredményeiket, felülvizsgálják a korábbi hipotéziseket, s megosszák egymással új eredményeiket. Az ezeket a témákat érintő publikációkat tartalmazó ünnepi kötet Kovács László számára készült, aki a hazai régészettudomány sokoldalú, innovatív egyénisége, a történelemtudomány doktora – MTA doktora tudományos fokozattal rendelkezik, hat monográfiája és közel 300 tudományos közleménye jelent meg. A 10–12. századi régészet nemzetközileg is elismert, kiemelkedő egyénisége. Rendhagyó módon ezúttal maga az ünnepelt is átengedte közlésre két monumentális, s előre kijelenthetjük: kutatástörténeti fordulópontot jelentő dolgozatát.