simoneva borito1Az MTA BTK Történettudományi Intézet kiadásában megjelent a MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK – ÉRTEKEZÉSEK sorozat következő kötete: Sz. Simon Éva: A hódoltságon kívüli „hódoltság” (Oszmán terjeszkedés a Délnyugat-Dunántúlon a 16. század második felében) címmel.
A kötet ára (CD-melléklettel) 4500 Ft. Kiadói kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetében (Bp. 1014 Úri u. 53. I. emelet 57., kedd, péntek 9–15 óráig) vagy megrendelhető a címen, illetve a 224–6700/624. telefonszámon.  
Jelen kötet egy esetmonográfia részletességével igyekszik bemutatni a 16. század Délnyugat-Dunántúl hódoltatásának történetét, miközben nem titkolt célja, hogy kézikönyvet adjon az olvasó kezébe a szandzsák-összeírások és egyéb hódoltság kori oszmán és keresztény források felhasználásának lehetőségeiről. A könyv végén mellékletben közzétett, Münchenben őrzött defter – az oszmán pénzügyi adminisztráció által elkészíttetett adólajstrom, a szigetvári szandzsák 1579. évi részletes szandzsák-összeírásának kanizsai járására (náhije) vonatkozó része – a mai Zala megye területének és egyben a Délnyugat-Dunántúl 16. századi történetének egyik legfontosabb forrása.
A terület oszmán és magyar adóösszeírásaiban – elszórtan egyéb kútfőiben is – már a 16. század derekától megjelent egy folyton változó, egyre szélesedő sáv a török közigazgatás részeként. Ez az övezet a pillanatnyi erőviszonyok hatására az idők során hol szűkült, hol bővült, míg a századfordulón beleolvadt a kanizsai vilájetbe. 16. századi területi csúcspontját éppen 1579-ben érte el, a Kanizsa-központú császári-királyi védelmi rendszer kiépítésével (1577–1580) egy időben. A kanizsai náhije összeírása tehát nem más, mint a magyar védelmi rendszer működésbe lépése előtti utolsó pillanatfelvétel. Megtudhatjuk belőle, hogy a megye keleti szélén húzódó Kanizsa-patak mocsaras völgyében fekvő kis erősségek egységes rendszerré szervezése idején a megye belső részei milyen mértékben voltak hódoltak, azaz a forrás feldolgozásával lehetőség nyílik annak az állapotnak a bemutatására, amelyhez viszonyítva mérhetővé válik az új keresztény végvonal működésének hatékonysága. A kötet elsődleges célja ennek a fontos, de mindeddig részleteiben még feltáratlan dokumentumnak a közzététele és elemzése.
A kötetet részletes, jól használható fekete-fehér térképek mellett, színes, rendkívül gazdag, új információkat közzétevő, nagyméretű térképeket tartalmazó CD-melléklet egészíti ki.

 

A kötet a kiadón kívül néhány napon belül megvásárolható a Polihisztor Könyv Kft. könyvesboltjában is (amely a TTI-től közvetlenül megrendelt kiadványok átvételi pontjaként is működik) és webáruházában is.

Elérhetőségek:
Cím: 1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
tel.: 06-30-983-7702
email:
http://www.polihisztorkonyv.hu/
webáruház: http://www.historiaantik.hu/