toth benedek boritoAz MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont kiadásában megjelent Tóth Benedek: Médiumok és valóságaik. Egy rendszerelvű médiaelmélet vázlata című kötete. A könyv tartalomjegyzéke itt olvasható.
A kötet ára 1200 Ft. Kiadói kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetében (Bp. 1014 Úri u. 53. I. emelet 57., kedd, péntek 9–15 óráig) vagy megrendelhető a e-mail címen, illetve a 224–6700/624. telefonszámon. 

Jelen kötetnek kettős célja van. Egyrészt az értelem, a kultúra, a rendszer, a kommunikáció, a forma és a médium alapfogalmai körül rekonstruál egy kibernetikai-rendszerelméleti alapú társadalomelméleti beszédmódot, másrészt pedig erről az elméleti alapról kiindulva megkísérli egy olyan átfogó médiaelmélet kereteit kidolgozni, amely alkalmas eszköz lehet a jelenleg zajló, a digitalizáció címkéje alatt összefoglalható (média)technikai és kulturális változások megközelítéséhez.

A kötet a kiadón kívül néhány napon belül megvásárolható a Polihisztor Könyv Kft. könyvesboltjában is (amely a TTI-től közvetlenül megrendelt kiadványok átvételi pontjaként is működik) és webáruházában is.
Elérhetőségek:
Cím: Bp. 1053 Múzeum krt. 17.
tel.: 06–30–983–7702
email:
http://www.polihisztorkonyv.hu/
webáruház: http://www.historiaantik.hu/