borito HarasztiAz MTA BTK Történettudományi Intézet kiadásában megjelent a Magyar Történelmi Emlékek - Adattárak sorozat következő kötete: Haraszti György: Pannóniától Magyarországig. A magyarországi zsidóság annotált kronológiája az előidőktől napjainkig I. Hágár földjén: A kezdetektől az ország három részre szakadásáig címmel.

A kötet ára 5000 Ft. Kiadói kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetében (Bp. 1014 Úri u. 53. I. emelet 57., kedd, péntek 9–15 óráig) vagy megrendelhető a e-mail címen, illetve a 224–6700/624 telefonszámon. A kötet a kiadón kívül néhány napon belül kapható lesz a Polihisztor Könyv Kft. könyvesboltjában (amely a TTI-től közvetlenül megrendelt kiadványok átvételi pontjaként is működik) és webáruházában is, valamint partnereinknél.

Jelen kiadvány egy alapjaiban már mintegy két évtizedes múltra visszatekintő célkitűzés – a magyarországi zsidóság története kutatásának szilárd keretet adó adattár és kronológia létrehozása – megvalósulásának első terméke.
A teljes – hat kötetre tervezett – mű a magyarországi zsidóság történetének saját, a megszokott hazai időrendi beosztástól eltérő korszakolását követve az alábbi módon öleli fel a magyarországi zsidóság történetét az előidőktől egészen napjainkig:
I. Hágár földjén: a kezdetektől az ország három részre szakadásáig (–1541).
II. Két világ határán: az ország három részre szakadásától II. József „Rendszabály a zsidó népre vonatkozóan” című rendeletének kibocsátásáig (1541–1783).
III. A toleranciától az emancipációig: II. József rendeletétől az 1867. évi XVII. tc. (emancipációs törvény) szentesítéséig (1783–1867).
IV. A magyar zsidóság aranykora: az emancipációs törvénytől az első világháború végéig (1867–1918).
V. Ezüstkor és pusztulás: a történeti Magyarország felbomlásától a második világháború végéig (1918–1945).
VI. A soá után: a háború utáni újrakezdéstől napjainkig (1945–2014).

Jelen kötet az első, az 1541-ig terjedő időszakot foglalja magában, a Kárpát-medencében megtelepült kisszámú zsidóság annotált kronológiáját (a történelmi előzmények bemutatása után) a honfoglalás utáni első évszázadtól a középkori magyar állam bukásáig.