borito DemeterA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet kiadásában megjelent Demeter Gábor, intézetünk tudományos munkatársának új könyve A Balkán és az Oszmán Birodalom I. címmel, amely a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések sorozat legújabb kötete. A kiadvány tartalomjegyzéke itt tekinthető meg.
A kötet ára 4000 Ft. Kiadói kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Bp., 1014 Úri u. 53. I. emelet 57., kedd, péntek 9–15 óráig) vagy megrendelhető a e-mail címen, illetve a 224–6700/624 telefonszámon. A kötet a kiadón kívül néhány napon belül kapható lesz a Polihisztor Könyv Kft. könyvesboltjában (amely a TTI-től közvetlenül megrendelt kiadványok átvételi pontjaként is működik) és webáruházában is, valamint partnereinknél.

Jelen kötet egy olyan, két kötetre tervezett munka első része, amely a Balkán-félsziget társadalmainak történetét az európai és helyi gazdasági folyamatok összefüggéseibe ágyazva, térben és időben egyaránt komparatív módon, a nyugati és balkáni szakirodalom ütköztetésével, átfogó fejlődési ívet kirajzolva, egységes szempontok szerint vizsgálja. A polemikus jellegű munka lényegében a 19. századi társadalmi–gazdasági struktúrák átalakulásának szemléletmódjában revizionista, módszereit tekintve innovatív megközelítését, valamint a korábbi gazdaság- és társadalomtörténeti munkák kritikáját tartalmazza, amely számos elemből tevődik össze.
A szerző célja az volt, hogy a különböző – nemzeti és nemzetközi – történetírói iskolák álláspontját összevesse, következtetéseik érvényességét, kiterjeszthetőségét felülvizsgálja, érzékeltetve és lehetőség szerint feloldva az eltérő koncepciók ellentmondásait.
A kötet inkább tekinthető kritikai szemléletű összefoglalásnak, mint a balkáni gazdasági–társadalmi fejlődés esszenciájának.