Fodor borito honlapraA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet kiadásában, a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések sorozatban megjelent Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatójának, intézetünk igazgatójának új kötete Szülejmán szultántól Jókai Mórig. Tanulmányok az oszmán-török hatalom szerkezetéről és a magyar–török érintkezésekről címmel. A kiadvány tartalomjegyzéke itt tekinthető meg.
A kötet ára 3200 Ft. Kiadói kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Bp., 1014 Úri u. 53., I. em. 57., kedd, péntek 9–15 óráig) vagy megrendelhető a e-mail címen, illetve a 224–6700/624 telefonszámon. A kötet a kiadón kívül kapható a Polihisztor Könyv Kft. könyvesboltjában (amely a TTI-től közvetlenül megrendelt kiadványok átvételi pontjaként is működik) és web-áruházában is, valamint partnereinknél.

A kötet három kivételével a turkológus szerző 2000-es években írt tanulmányait tartalmazza. Az írások tematikai csoportosításban követik egymást, s így adnak képet a hosszú életű Oszmán Birodalom hatalmi rendszerének és államigazgatásának működéséről, összetartó erejéről, háborúinak mozgatórugóiról, nehézkessége dacára is megőrzött megújulási képességéről és a magyar életre gyakorolt hatásáról. Az első fejezetben (Oszmán–török elit) a Magyarországot meghódító Szülejmán szultánról, az uralkodói hárem politikai szerepéről, a birodalom életét alaposan felforgató szultáni ágyas, majd feleség, Hürrem tetteiről és az oszmántörök elit más fontos szereplőiről olvashatunk. A második fejezetben (Identitás és ideológia) a birodalmi és a későbbi (a 19–20. századi) török elit identitásáról és ideológiai elképzeléseiről kapunk képet. A harmadik fejezet (Az állam: intézmények és kisebbségek) a központi államszervezet működésébe és a vallási kisebbségek sajátos helyzetébe enged bepillantást. A negyedik blokk (Háború Magyarország ellen) az oszmántörök hódítás folyamatát, a magyar állam védelmi erőfeszítéseit és a törökmagyar küzdelem nemzetközi hátterét világítja meg. Az ötödik fejezet (Magyarok és a törökök) a magyarok törökökkel kapcsolatos ismereteit, illetve a törökségnek a magyar észjárásra és mentalitásra gyakorolt hatását, a magyar lélek „keleti” összetevőit veszi számba. A szerző nemzetközi viszonylatban is újszerű kutatási eredményeit élvezetes stílusban adja közre. A kötet nemcsak a szakemberek, hanem a törökség iránt érdeklődő közönség számára is hasznos olvasmányt kínál.