borito Szechenyi honlapA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet kiadásában és a Libri Kiadó együttműködésével megjelent az „Ezt köztünk! Isten áldja!” Széchenyi István válogatott levelei c. kötet. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából és támogatásával készült. A könyvet szerkesztette és fordította: Kovács Henriett, Körmendy Kinga, Mázi Béla, Oplatka András. A kötet tartalomjegyzéke itt tekinthető meg.
A kötet ára 4990 Ft. Kiadói kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Bp., 1014 Úri u. 53., I. em. 57., kedd, péntek 9–15 óráig, illetve előzetes egyeztetést követően a többi hétköznap is 9 és 15 óra között) vagy megrendelhető a e-mail címen, illetve a 224–6700/624 telefonszámon. A kötet a kiadón kívül pár napon belül kapható lesz a Polihisztor Könyv Kft. könyvesboltjában (amely a TTI-től közvetlenül megrendelt kiadványok átvételi pontjaként is működik) és web-áruházában is, valamint partnereinknél.

Egy rendkívüli élet levelekben

Széchenyi István, amikor a katonaságot elhagyta és közéleti pályára lépett, egyetlen életcélt tűzött maga elé: Magyarországot a többi európai nemzettel azonos szellemi és gazdasági színvonalra emelni. Ezért ajánlja fel birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. A lótenyésztés érdekében támogatja a lóversenyeket, a polgári gondolkodás széles körű meghonosítása céljából társas egyesületek, kaszinók létrehozását kezdeményezi. A mezőgazdaság fejlesztésére gazdasági egyesületet hoz létre, hengermalmot alapít, folyószabályozásokat kezdeményez. A Dunában nemcsak úszik, hanem felismeri a vízi út nagy jelentőségét a kereskedelem számára. Elvállalja az Al-Duna szabályozásának diplomáciai és szervezési feladatát. A Lánchíd építésével állandó összeköttetést teremt Pest és Buda, de nagyobb léptékben az ország két része között. A hídvám mindenkire nézve kötelező fizetésének elfogadtatásával pedig közelebb viszi az országot a közteherviseléshez. A gőzhajózás és a vasutak, a színház és a magyar nyelv ügye egyszerre foglalkoztatják. Elképzeléseinek megvalósításához barátokat mozgósít, ellenfeleket nyer meg; küzd írásaiban, szóban, leveleiben. Magánéletét meghatározza az egy évtizedig tartó állhatatos, de reménytelennek tűnő szerelme, majd az imádott hölgy kezének elnyerésével számára addig ismeretlen helyzetbe kerül: nagycsaládos apa lesz.
„A legnagyobb magyarról” írtak életrajzi regényt, készítettek tv-filmsorozatot, játékfilmet, műveiből több idézetválogatást is összeállítottak. A naplóíró Széchenyit magyar fordításból is megismerhetjük. A gróf hatalmas terjedelmű, többnyelvű levelezéséből most először jelenik meg olyan magyar nyelvű válogatás, amely az egész életpályát áttekinti.