Palosfalvi borito honlapraAz MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet kiadásában megjelent Pálosfalvi Tamás, intézetünk tudományos munkatársának The Noble Elite in the County of Körös (Križevci), 1400-1526 című angol nyelvű munkája, amely a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések sorozat következő kötete. A kiadvány tartalomjegyzéke itt tekinthető meg.
A kötet ára 3000 Ft. Kiadói kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Bp. 1014 Úri u. 53. I. emelet 57., kedd, péntek 9.00–15.00 óráig, illetve előzetes egyeztetést követően a többi munkanapon is) vagy megrendelhető a e-mail címen, illetve a 224–6700/624 telefonszámon. A kötet a kiadón kívül kapható a Polihisztor Könyv Kft. könyvesboltjában (amely a TTI-től közvetlenül megrendelt kiadványok átvételi pontjaként is működik) és webáruházában is, valamint partnereinknél.

A könyv a középkori Magyar Királyság egyik legnagyobb kiterjedésű megyéje, a szlavóniai Körös nemesi társadalmának vezető rétegét vizsgálja társadalomtörténeti megközelítésből az 1400 és 1526 közötti időszakban. Rövid historiográfiai áttekintés és részletes módszertani bevezetés után az elemzés tárgyául kiválasztott családok történetét ismerteti, különös tekintettel a politikai tevékenységre, birtoktörténetre, hivatalviselésre és házassági politikára. A könyv második része a családtörténeti adatok különböző szempontú elemzése. Külön fejezet foglalkozik a családok eredetének kérdésével, egy másik a birtokforgalom és társadalmi mobilitás problémájával, míg további fejezetek a familiaritást és hivatalviselést, a házassági stratégiákat, valamint a nemesség és a királyi udvar, illetve az egyház kapcsolatát vizsgálják. Az utolsó fejezet a megelőző elemzések eredményeire alapozva arra a kérdésre próbál választ adni, beszélhetünk-e valóban a nemességen belüli elitrétegről, s ha igen, milyen értelemben és mikortól. A könyv tartalmazza a tárgyalt családok leszármazási tábláit, valamint a szlavón bánok és helyetteseik archontológiáját a vizsgált időszakra vonatkozóan.