vt11 1-2 eloboritovt11 1-2 hatboritoA 2011-től újra az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének kiadásában megjelenő folyóirat 1964-ben évkönyvként indult, majd 1979-tól folyóiratként működött tovább. A külföldi szakirodalomról szóló ismertetéseket, magyar és külföldi szerzők egyetemes történeti témájú tanulmányait közölt és ma is e feladatnak kíván eleget tenni. A 2011. évi 1–2. számban a perui Amazóniáról, Spanyolország külpolitikájáról, az „osztrák gondolat” formálódásáról 1918–1938 között, kozák emigránsok magyarországi szervezkedéséről és az el nem kötelezett országok 1961. évi belgrádi kongresszusáról olvashatnak az érdeklődők tanulmányokat. Emellett több külföldön megjelent történészi munka ismertetését is tartalmazza a lapszám.

Tartalomjegyzék   Szerzők, impresszum

A folyóirat előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, de számonként is megvásárolható az MTA BTK Történettudományi Intézetben (1014 Budapest, Úri u. 53.; 224-6700/626. mellék; )