tsz2008 4kBerend T. Iván: Viták a 19. századi Európa gazdaságtörténetéről. Ránki György halálának 20. évfordulójára 453


TANULMÁNYOK
Fedeles Tamás: „Bosniae […] rex […] apostolorum limina visit”. Újlaki Miklós 1475-ös római zarándoklata 461
Paksy Zoltán: A nemzetiszocialista pártok ideológiája Magyarországon az 1930-as években 479
Ablonczy Balázs: Védkunyhó. Idegenforgalmi fejlesztés és nemzetépítés Észak-Erdélyben 1940 és 1944 között 507
Baráth Magdolna: A politikai rendőrség újjászervezése 1956 után 535


DOKUMENTUM
Garadnai Zoltán: Vigyázó szemüket Budapestre vetették? (A Magyarország-kép alakulása a francia diplomáciai iratok tükrében, 1963–1968) 565


MEGEMLÉKEZÉS
Zsoldos Attila: Jakó Zsigmond (1916–2008) 593

 

Impresszum, tartalom (pdf)