Megjelent a megújult tartamú és küllemű Világtörténet!

Megjelent a Világtörténet legújabb száma! A mind tartalmában, mind küllemében megújult lap továbbra is első számú fóruma kíván lenni a hazai egyetemes történeti kutatásoknak, ám immár a 21. század igényeinek megfelelően! Megvásárolható az MTA Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézetében (Bp. 1014 Úri u. 53., tel.: 224–670).

 Szerkesztőbizottság: Glatz Ferenc (elnök), Anderle Ádám, Borhi László, Erdődy Gábor, Fischer Ferenc, Fodor Pál, Klaniczay Gábor, Majoros István, Papp Imre, Pók Attila, Poór János. 

Szerkesztők: Gecsényi Lajos (felelős szerkesztő), Bíró László (szerkesztő), Bottoni Stefano, Farkas Ildikó, Martí Tibor, Pálosfalvi Tamás (rovatvezetők), Katona Csaba (olvasószerkesztő)