A Magyat Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet három folyóiratot jelentet meg, ezek a Történelmi Szemle, a Világtörténet és az angol nyelvű The Hungarian Historical Review – New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae (a folyóiratok részletes ismertetését lásd az almenüpontokban). Mindhárom kiadvány meghatározó orgánuma az egyetemes keretekbe ágyazott magyar történetírásnak. A Történelmi Szemle az évtizedek során kialakult hagyományait követve, míg a Világtörténet 2011-től megújult szerkesztőséggel, modern, a 21. század követelményeinek megfelelő köntösben szól mindenkihez, akit érdekel a hazai és nemzetközi történelem. A The Hungarian Historical Review (az Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae című folyóirat 2012-ben indult új folyama) magyar történelemmel foglalkozik angol nyelven. Ezáltal elérhetővé teszi a nemzetközi tudományos világ számára a magyar történettudomány legújabb eredményeit. A rangos hazai és külföldi történészekből álló szerkesztőbizottság és tanácsadó testület, valamint a szerkesztési folyamatot felügyelő MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet biztosítja a lap kiemelkedő szakmai színvonalát. Honlapja: www.hunghist.org