Tsz 2020 2Nemzetépítés és nemzeti identitás, emlékezetpolitika és történelmi emlékezet Kelet- és Délkelet-Ázsiában (Vámos Péter) 501

Tanulmányok
Krajczár Gyula: A Kínai Népköztársaság területi önképe 507
Sárközi Ildikó Gyöngyvér: A történet folytatódik. Nemzetépítés, történetírás és örökségesítés Kínában 533
Bellér-Hann Ildikó: Ujgur identitásnarratívák Kínában a „reform és nyitás” időszakában 559
Révész Ágota: A pekingi opera mint a nemzetépítés eszköze Kínában 581
Trebitsch Péter – Feng Lijuan: A Japán-ellenes háború emlékezete mint a hatalmi legitimáció forrása a Kínai Népköztársaságban 605
Száva Borbála: Az Angkori Birodalom emlékezete és a khmer nemzeti identitástudat alakulása 635

Szemle
Zsidó menekültek Sanghajban, 1933–1947 (Mervay Mátyás) 659
Diktátorok és diktatúrák a Karib-térségben (Katona Eszter) 663