Tsz 2020 2Magyarország külkapcsolatai az Európán kívüli világgal a hidegháború idején (Horváth Emőke) 335

Tanulmányok
Búr Gábor: A szubszaharai Afrika szerepe a Magyar Népköztársaság külpolitikájában 339
Horváth Emőke: Magyar–chilei külkapcsolatok a hidegháború korai szakaszában, 1947–1965 353
Pál István – Szilágyi Ágnes Judit: Párbeszéd az ENSZ-ben. Adalékok a Magyarország és Costa Rica közötti kapcsolatfelvétel történetéhez 373
Kupi László: Havannai emberük? Az Egyesült Államok és a Batista-puccs 393
Prantner Zoltán: A jemeni „Magyar Kórház”. Magyarország és Jemen egészségügyi együttműködése az 1960-as évek második felében 421
Vámos Péter: Moszkva árnyékában. Magyar–kínai kereskedelmi kapcsolatok a hidegháború idején 441

Műhely
Hermann Gabriella: Erdély védelmében. A Romániai Emberi Jogokért Bizottság működésének első három éve, 1976–1978 461

Szemle
A lelkiismereti szabadság világtörténete (Tóth Ferenc) 493
Vágyak, rendszerek, valóságok (Vajda Zoltán) 497
Pozícióőrzés és lokálpatriotizmus. Fiume az első világháború után (Ordasi Ágnes) 502
Az abszolutizmus kora (Martí Tibor) 507