Tsz 2020 2Kultúra, vallás és politika Latin-Amerikában (Horváth Emőke) 1

Tanulmányok
Horváth Emőke: Az amerikai Mediterráneum fogalma és jellemzői 5
Szilágyi Ágnes Judit: A Múzsák Temploma, avagy a neopüthagoreusok a brazíliai Curitibában 25
Farkas Dániel: A vallási jelenségek és közösségek megítélése a perui baloldal folyóiratában. Amauta, 1926–1930 35
Jancsó Katalin: Közel-keleti bevándorlás Chilébe. Vallás és kultúra egy sokszínű diaszpórában 53
Bakó András: Idegenség és állampolgárság Latin-Amerikában 67
Zolcsák Attila: A Pinochet-rendszer születése. A nemzetbiztonsági doktrína és a neoliberalizmus egyezsége 81
Krajcsi Sándor Roland: Kuba és Algéria kapcsolata a kubai internacionalizmus tükrében, 1961–1965 99
Kupi László: Gabriel García Márquez és Kuba 115
Baranyi Tamás Péter: A Monroe-elv és az amerikai kontinentális terjeszkedés geopolitikája 137

Szemle
Arab hatások Ibériától Kínáig (Nagy Georgina) 159
Házas bevándorlók érzelmei és bírósági ügyei a századforduló Argentínájában (Balogh Ádám Tibor) 163
A Karibi Légió tündöklése és bukása (Kupi László) 167