Tsz 2020 2Háborúk, szerződések és diplomaták. A Magyar Királyság külkapcsolatai Nagy Lajos korában (Csákó Judit) 173

Tanulmányok
Bárány Attila: Nagy Lajos hadserege és hadszervezete. Hadvezetés, stratégia, fegyvernemek 175
Skorka Renáta: Az 1356. évi királytalálkozó 221
B. Halász Éva: I. Lajos király külföldi tartózkodásai. Az uralkodó 1364. évi itineráriumának tanulságai 231
Csákó Judit: A padovai krónikák, Nagy Lajos és a guerra dei confini 251
Gál Judit: Csák Ugrin spalatói érsek, comes és a király embere 279
Vásáry István: Péter Arany Horda-i cárevics, az orosz egyház szentje és a Csirikovok genealógiája 299

Szemle
Száműzetés, fogság, szabadulás a középkori és kora újkori Európában (Visegrádi Renáta) 317