Vilagtortenet 2006-2

Radó Bálint: A brit polgárháború kezdete egy skót szemével. Alexander Henderson két röpirata 3

Demeter Gábor: A nagyhatalmak és kisállamok játszmái a londoni békekonferencián 1913. február 4-ig 20

Pintér János Zsolt: Az Arany Horda és a Fekete-tenger 36

Nagy Kornél: Az örmény apostoli egyház és Róma kapcsolata a középkorban 47

Farkas Ildikó: A magyar és a török-tatár népek turanizmusa 52

Blagoveszt Njagulov: Történetírás Bulgáriában a kontinuitás és a változás között 64

Penka Pejkovszka: Történeti hungarológia Bulgáriában a posztmodern korban 69

Iiiana Marcseva: A bulgáriai szocializmus társadalom- és gazdaságtörténeti kutatásai. Témák, problémák, kilátások 74

SZEMLE

A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában (Ism.: Kránicz Mónika Emese) 78

Christopher Breward–Edwina Ehrman–Caroline Evans: The London Look. Fashion from Street to Catwalk (Ism.: Simonovics Ildikó) 80

Várdy Béla–Várdy Huszár Ágnes: Újvilági küzdelmek. Az amerikai magyarok élete és az óhaza (Ism.: N. Szabó József) 84

Edmund Makowski: Poznański czerwiec 1956. Pierwszy bunt społeczeństwa w PRL (Ism.: Mitrovits Miklós) 86

Impresszum, tartalom