Vt2013 2-3

Ázsia évszázada? Egy felemelkedő térség modernizációja és viszonyrendszerei. Bevezető gondolatok egy tematikus lapszámhoz (Farkas Ildikó) 161

 

Tanulmányok
Farkas Ildikó: Japán modernizációjának előzményeihez 165
Vargha Attila: Az amerikai japán közösség története. A 19. század második felétől 1945-ig 195
Vámos Péter: „Következetes, kompromisszumok nélküli harcot folytatunk a maoizmus ellen.” Egyeztetett Kína-kutatás és a magyar sinológia 227
Salát Gergely: Az „Igazság” a „Két bármi” ellen. A kínai reformok kezdetének politikai körülményei 259
Csoma Mózes: A modernizáció kérdése a Koreai-félszigeten 279
Gergely Attila: Identitás-stratégiák és államközi kapcsolatok Kelet-Ázsiában. A Kína–Japán–Korea komplexumról 289
Szilágyi Zsolt: A modern mongol állam kezdetei. Mongólia önállósodási törekvései a 20. század második évtizedében 333
Balogh Róbert: Háborús tájkép, jegyrendszer és hatékonyság. A II. világháború hatása egy ipari város társadalmára Indiában 365

 

Szemle
Munkaerőpiac, nagyvállalat és Kanton Kitty a Brit Birodalomban (Balogh Róbert) 381
Vietnam a háborúban (Dávid Ferenc) 384