vt 2014-1Egy ismeretlen ismerős – a Német-római Birodalom (Forgó András) 189

Tanulmányok
Gabriele Haug-Moritz: A birodalom, a birodalmi államjog és a protestánsok 191
G. Etényi Nóra: A Német-római Birodalom és a politikai nyilvánosság a 17. században 203
Forgó András: A katolikus felvilágosodás a német nyelvű történetírásban 239
Vajnági Márta: Koronázás a Német-római Birodalomban és Magyarországon a kora újkorban 267
Guitman Barnabás: Fejezetek a schmalkaldeni háború történetéből 295
Hámori Nagy Zsuzsanna: Franciaország és a Német-római Birodalom a 17. században. Francia diplomáciai és területszerző törekvések 319

Visszhang
Sághy Marianne: Szent Móric, a birodalom védőszentje: az ereklyék története. Az ezerötszáz éves Saint-Maurice d’Agaune-apátság kincstárának kiállítása a párizsi Louvre-ban 337

Szemle
Acta Pacis Westphalicae. A császári tárgyalások (Hende Fanni) 347
Béke és békebiztosítás a kora újkorban (Kalotai Noémi) 350
Felvilágosult szerzetesek. A német bencések 1740–1803 (Kollár Levente) 356
Biztonság a modern kor előtt és a jelenben (Kasuba Judit) 359