vt2018 3 borito1 kicsi

1968 mint történelem. A prágai tavasz 50. évfordulójára (Mitrovits Miklós) 371

Tanulmányok
Bencsik Péter: A csehszlovák belügyminisztérium 1968-ban. Josef Pavel reformjai 375
Horbulák Zsolt: Gazdasági reformkísérletek Csehszlovákiában a szocializmus idején 399
Mitrovits Miklós: Út a katonai intervencióhoz. A prágai tavasz és a magyar pártvezetés 415
Stanislav Sikora: Szlovákia a prágai tavasz után. Változások a Szlovák Kommunista Pártban és a szlovák társadalomban, 1968. augusztus – 1969. április 445
Gaál Veronika: Kisebbségi jogvita az 1968. évi föderációs átalakítás árnyékában. Források a csehszlovákiai nemzetiségi törvény történetéhez 471
Lukács B. György: 1966–1971 – „Horvátország tavasza” 501

Szemle
Gustáv Husák. Realista karrierista? (Mitrovits Miklós) 523
Vasil Biľak. Áruló vagy kollaboráns? (Baki Attila) 530