Borito vt2019 2

A normannok és az oszmánok ellen. Az összefogás és a védekezés lehetőségei (Martí Tibor) 153

Tanulmányok
Gálffy László: Folyami kalandozók. Normannok a Loire-vidéken 157
Miguel Fernando Gómez Vozmediano: A magyarországi háborúk és egy extremadurai nemesi életpálya. Pedro Barrantes Maldonado katona és krónikás (1510–1578) 191
István Szászdi: Spanyol segítség a török elleni harcban. Adalékok a spanyol–magyar katonai kapcsolatok 16. századi történetéhez 219
Gausz Ildikó: Mozaikdarabok Mercoeur hercegének képéhez. Philippe-Emmanuel de Lorraine útja Székesfehérvárig, 1582–1598 235
Guitman Barnabás – Korpás Zoltán – Tóth Ferenc – B. Szabó János: A magyarországi török várháborúk nemzetközi háttere, 1547–1556 253

Műhely
Szanka Brigitta: Calais-tól Konstanzig. Zsigmond király 1416–1417. évi utazásának kommunikációs hálója 295

Szemle
Az egzotikustól a realistábbig. A francia útleírások Magyarország-képének változása, 1818–1910 (Tóth Ferenc) 317
Egy másik Itália. Fiume, 1724–1924 (Ordasi Ágnes) 320