HES 153 L204Az Histoire, Économie & Société történelmi folyóirat a párizsi Sorbonne Egyetem (Université Paris–Sorbonne, Paris IV) és a neves Armand Colin könyvkiadó által gondozott rangos nemzetközi periodika. A folyóirat idei 3. számát a neves francia egyetem kora újkori történeti intézete és intézetünk Kora újkori témacsoportja együttműködésének keretében a magyar történelem egyik sokat kutatott és napjainkban is sokat vitatott korszakának, a oszmán hódoltság időszakának szentelték. A folyóirat online változata itt érhető el. A kötet bevezetőjében Olivier Chaline professzor és Marie-Françoise Saudraix-Vajda – a különszám francia szerkesztői – rövid történeti összefoglalójukban felhívják a figyelmet a korszak fontosabb eseményeire és az oszmán megszállás magyarországi jellegzetességeire. Ezt követően Fodor Pálnak, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatójának, intézetünk igazgatójának a Kelet és Nyugat közé ékelődött Magyarország török–oszmán hagyatékáról szóló tanulmányát olvashatják.

A következő szerző Ágoston Gábor, a Georgetown-i Egyetem professzora írásában a magyarországi oszmán katonai határvidék jellegzetességeit foglalja össze. Ezután Hegyi Klára, intézetünk professor emeritusa adatgazdag tanulmányából ismerkedhetnek meg a francia olvasók a 16–17. századi magyarországi oszmán helyőrségek katonáinak etnikai és vallási összetételével. Oborni Teréz – intézetünk tudományos titkára és a Kora újkori témacsoport vezetője – az önálló Erdélyi Fejedelemség első három évtizedét bemutató, francia vonatkozásokat is tartalmazó tanulmányát osztotta meg az olvasókkal. Pálffy Géza tudományos tanácsadónak, a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetőjének a szakítások és kiegyezések évszázadáról szóló írása – vagyis a Magyar Királyság 17. századi történetét új szempontok alapján vizsgáló dolgozata – e számnak köszönhetően immár franciául is olvashatóvá vált. Tóth Ferenc, intézetünk tudományos tanácsadója Lotaringiai V. Károly herceg hadjáratait tartalmazó naplóját, a 17. század végi török elleni magyarországi háborúk egyik legfontosabb francia nyelvű forrását ajánlja a magyar történelem iránt fogékony francia olvasók figyelmébe. A tanulmányokhoz hasznos mellékletként járuló kronológia és bibliográfia Póka Ágnesnek, intézetünk fiatal kutatójának munkáját dicséri. A részletes és szakszerű történelmi térképeket Nagy Béla tudományos munkatársunk készítette. A tanulmányok fordításában Annick Saudraix, Seláf Levente és Tóth Ferenc működtek közre.