HISTÓRIA KÖNYVTÁR
ATLASZOK MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉHEZ

Magyarország története térképeken elbeszélve
1-4.

 atlasz 1n

I. kötet
Virágkor és pusztulás
A kezdetektől 1606-ig

Összeállította és szerkesztette Glatz Ferenc

A szövegeket írta: Engel Pál és Szakály Ferenc

A térképeket kivitelezte: a Cartographia Kft. és az MTA Történettudományi Intézet térképrajzoló munkaközössége, Palovicsné Tihanyi Éva vezetésével

Lexikon és eseménytár: Engel Pál, Szakály Ferenc, Tringli István

ISBN 963 8312 32 7 Ö
ISBN 963 8312 33 I. k.
ISSN 1219 5855

Budapest 1996

História . MTA Történettudományi Intézete

 

TARTALOM

1. A Római Birodalom határán

      A Kárpát-medence a római korban

     Népek a Birodalom határán túl (Kr. u. 1-4. század)

2. Az európai népvándorlás kora

     Hun hadjáratok

     Gepida és langobard településterület a Közép-Duna-medencében

     A Kárpát-medence (370-458)

3. Az avarok

     Kora avar korszak a Kárpát-medencében (567-630/670)

     Késő avar korszak a Kárpát-medencében (670/680-804)

     A Kárpát-medence (567-804)

4. A magyarok eredete és vándorlása

     Az ősmagyarság etnogenezise és vándorlása

     Népek az eurázsiai sztyeppén

5. A magyarok őshazáiról

     Hipotézisek a magyarok őshazájáról és vándorlásáról

     Kultúrák és birodalmak

6. A Kárpát-medence a honfoglalás korában

     A 9. századi Kárpát-medence népei a történeti és régészeti források alapján

     A Kárpát-medence (803-900).

7. A honfoglalás kori Európa

     Közép- és Kelet-Európa a 10. század elején

     Szomszédaink (900-1000)

8. Európa és a kalandozások

     A magyarok kalandozásai (899-970)

     Hadszervezet a kalandozásokban

9. Magyarország, 1038

     Vármegye- és egyházmegye-szervezet Szent István uralkodása végén

     Szomszédaink (1000-1100)

10. A keresztény királyság állama

     Magyarország III. Béla korában (1172-1196)

     Szerzetesrendek Magyarországon (10-13. század)

11. A tatárok Európában

     A tatárjárás Magyarországon (1241-1242)

     A muhi csata

12. A második honalapítás

     Kiváltságolt települések és hiteleshelyek a 13. századi Magyarországon

     A központi írásbeliség szervezete

13. Az Árpádok dinasztikus kapcsolatai

     Az Árpád-házi uralkodók külföldi házastársai

     Az Árpád-ház Álmos-ága

14. Magyarország az Anjouk korában

     Az Anjou-kor külpolitikája és háborúi

     Az Anjou-család Magyarországon

15. Gazdaság a 14. században

     Bányászat, pénzverés és külkereskedelem

     Az ércbányászat technikája

16. A Zsigmond kori magyar állam

     Magyarország a Zsigmond kori Európában (1437)

     Szomszédaink (14-15. század).

17. A királyi birtok és a magánbirtok a 14-15. században

     A királyi birtok túlsúlya az Anjou-korban (1382)

     A főnemesség túlsúlya a Zsigmond-korban (1437)

     A birtokigazgatás szervezete

18. Középkori városalaprajzok

     Buda és Pest a középkor végén

     Buda és Pest környéke a késő középkorban

     Gyöngyös a 16. század elején

     Sopron a késő középkorban

     Kassa belterülete a középkor végén

     Kolozsvár a középkor végén

     Városi jogcsaládok a középkor végén

19. Középkori falvak

     Bene és Veresmart határai a 14. században

     Nagycsepely a 15. század elején

     Heves a 14. század közepén

     Zalabér a 14. században

     Szalonna a 14. században

     A falu földbirtokosai

20. Magyarok Európában a 11-15. században

     Magyarország kulturális jelenléte Európában (11-15. század)

     Keleti magyar utazók

21. Az Oszmán Birodalom terjeszkedése

     Az Oszmán Birodalom terjeszkedése (1300-1683)

     Az Oszmán Birodalom belső tagolódása

22. A Hunyadiak kora (1440-1490)

     Magyarország és szomszédsága a Hunyadiak korában

     Hunyadi János hadjáratai

23. Parasztháború Magyarországon

     Az 1514. évi parasztháború

     A háború és hadvezérei

24. Magyarország a Habsburg Birodalomban

     A Habsburg Birodalom (1521-1792)

     A Habsburg és Oszmán Birodalom (1580)

     Habsburg-házból való császárok

25. Török hadjáratok Magyarországon a 16. században I.

     A déli végek 1541 tavaszáig

     Török hadjáratok Magyarországon (1526-1547)

     A török hódítás szakaszossága

26.Török hadjáratok Magyarországon a 16. században II.

     Török hadjáratok Magyarországon (15471474)

     Magyar és török várak az 1570-es években

     Török igazgatási beosztás

27. Nagybirtok a 16. század közepén

     Magyarország legnagyobb földbirtokosai 1550 körül

     Történeti-földrajzi fogalomtár

28. Magyarország a 16. század végén

     A három részre szakadt Magyarország katonai és közigazgatási szervezete az 1590-es évek elején

     Területi-igazgatási egységek

29. Marhaexport

     Marhaexport a 16. században

     "Vámvilág" Magyarországon

30. Iskola és könyvnyomtatás

     Középfokú oktatás a 16. századi Magyarországon

     A kollégium típusú iskolák belső rendje és tananyaga

31. A tizenötéves háború I.

     A tizenötéves háború I. (1592-1594)

     A tizenötéves háború II. (1595-1596)

     A tizenötéves háború III. (1597-1606)

     A háború hadvezérei I.

32. A tizenötéves háború és a Bocskai-felkelés

     A háború hadvezérei II.