Adam boritoAz MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak sorozatában megjelent Ádám Magda Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről, 1928–1932 című új kötete. A tartalomjegyzék itt tekinthető meg.

Ádám Magda történész neve nem ismeretlen a magyar olvasók előtt, hiszen idestova öt évtizede kutatja Közép-Európa két világháború közötti történetét. A témakörből 25 könyvet és kétszáznál is több tanulmányt publikált. Tudományos tevékenységének középpontjában a levéltári források feltárása és közzététele állt. Jelentős szerepet játszott a Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936–1945 című, a mai napig alapvető forrásként használt sorozat elkészítésében. Nevéhez fűződik a nemzetközileg is kiemelkedő, a Kárpát-medence történetére vonatkozó francia külügyi levéltári dokumentumok ötkötetes kiadása (Documents diplomatiques français sur l’histoire du Bassin des Carpates, 1918–1932). E sorozat válogatott dokumentumait magyarul is megjelentette (Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről), jelen kiadvány e sorozat utolsó kötete. A szakmonográfiák és a népszerű formában megírt könyvei közül kiemelhető A kisantant és Európa 1918–1929, A kisantant 1920–1938, illetve a Ki volt valójában Eduard Beneš? című monográfiája.
A Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről, 1928-1932 című kötet kedvezményesen (teljes ára: 4000 Ft) megvásárolható az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Budapest, 1014 Úri u. 53., I. em. 57.), vagy megrendelhető a következő e-mail-címen: .