SrokaImmár magyarul is olvasható Stanisław Sroka, a krakkói Jagelló Egyetem Történettudományi Intézetének professzora A középkori Bártfa és kapcsolatai Kis-Lengyelországgal című könyve, mely 2010-ben jelent meg Krakkóban Średniowieczny Bardiów i jego kontakty z Małopolską címmel.

A mű fordítását Tapolcai László, kiadását pedig az MTA BTK "Lendület" Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport vállalta magára. Mivel a csoport kutatási témájának egyik hangsúlyos része a középkori Magyar Királyság külkereskedelmi kapcsolatainak vizsgálata, magától értetődőnek tekintettük tehát, hogy Stanisław Sroka munkáját a magyar szakmai közönség számára is hozzáférhetővé tegyük. A könyv lektora, Draskóczy István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora, a Magyar Gazdaságtörténeti Kutatócsoport tagja, a szöveg és a jegyzetek gondozója Weisz Boglárka, a kutatócsoport vezetője volt.