Skorka logo2018. december 1-jétől Kereskedelmi források a középkori magyar gazdaság szolgálatában címmel NKFIH-projekt indul intézetünkben Weisz Boglárka tudományos főmunkatárs (KH130473) vezetésével, C. Tóth Norbert, Neumann Tibor, Skorka Renáta, Péterfi Bence, Kádas István, Bácsatyai Dániel, Kovács Viktória, Ribi András és Gál Judit részvételével.
A projekt célja olyan latin és német nyelvű forráskiadvány elkészítése, mely az Árpád-kortól a Zsigmond kor végéig adja közre a kereskedelemre vonatkozó nélkülözhetetlen forrásokat.
Az utóbbi időben tanúi lehetünk annak, hogy mind Magyarországon, mind külföldön egyre több önálló tematikus okmánytár jelenik meg. Az újonnan megjelentetett iratanyagok között azonban nem találunk gazdaságtörténethez, és azon belül kereskedelemtörténethez kapcsolódó kiadványt. A projekt keretében elkészítendő kötet olyan űrt töltene be, mely témájánál fogva nemcsak magyar, de nemzetközi viszonylatban is érdeklődésre tart számot, mivel a külföldi kutatók saját középkori kereskedőik, illetve azok tevékenységének vizsgálatakor nem nélkülözhetik a magyar forrásanyagot sem. Ugyanakkor a köztudottan igen bonyolult gazdaságtörténeti folyamatok megértése, feldolgozása és kutathatósága a feltárt és kiadott latin és német nyelvű források segítségével könnyebbé válna.