Eremkatalogus2kiadasBudapest2016VagottA jelentős hazai érdeklődésre tekintettel a 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra második javított kiadásban Magyarországon is megjelent az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport kétnyelvű kötete. A magyar–román kiadvány a magyar uralkodókoronázásokra 1508 és 1916 között kibocsátott koronázási érmeket és zsetonokat mutatja be. A katalógus valódi interdiszciplináris kutatómunkában és nemzetközi együttműködésben készült. Címlapján az eddig ismert legkorábbi magyar királyné-koronázási érem látható (Gonzaga Eleonóra Magdolna 1655. június eleji pozsonyi szertartásáról), melynek a világon egyetlen ismert példányát a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum őrzi.

 

A Lendület Kutatócsoport tagjai által Budapesten összeállított, majd első kiadásában Kolozsvárott, mostani második kiadásában pedig Budapesten nyomtatott kötet az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum és Magyar Nemzeti Múzeum közös kiadványaként, kifejezetten tudományos missziós céllal látott napvilágot. Míg az előbbi a romániai és erdélyi (román és magyar) szakmai és nagyközönség, az utóbbi a magyarországi olvasók számára kívánja bemutatni a Magyar Királyság újkori történetének legfontosabb ceremoniális eseményét, az uralkodókoronázásokat és az ezekre készült különféle koronázási érmeket és zsetonokat az 1508 és 1916 közötti időszakból. A kötet széles válogatással nyújt betekintést a késő középkorban Székesfehérvárott, majd 1563-tól Pozsonyban, 1622-től részben már Sopronban, majd 1792-től részben Budán tartott szertartások és koronázási érmek históriájába.

A kiadvány jelentős terjedelmű átfogó tanulmányait a Kutatócsoport vezetője, Pálffy Géza (Régi hagyományok – új szokások: Uralkodókoronázások az újkori Magyarországon [1526–1916]), illetve numizmatikus munkatársai, Soltész Ferenc Gábor és Tóth Csaba szakmuzeológus (Uralkodói reprezentáció a magyar királykoronázások érmein és zsetonjain címmel) készítették. Az utóbbiak állították össze kolozsvári román és magyar kollégák közreműködésével a kiadvány legnagyobb részét kitevő, a több mint másfélszáz érmet részletesen dokumentáló katalógust is. Ez szervesen épül a Kutatócsoport 2014 júliusa és 2015 februárja között a pozsonyi várban rendezett, majd 2015 tavaszán Körmöcbányán is jelentős sikerrel bemutatott koronázási érem-kiállításának anyagára. A számba vett értékes műtárgyak között találhatók csupán egyetlen példányban készült, úgynevezett felajánlási pénzek éppúgy, mint a koronázásokhoz kapcsolódó reprezentációs emlékérmek és a koronázási menetben a nép közé szórt arany, ezüst vagy réz zsetonok. A kötet értékes képanyagát ugyancsak a kutatói team tagja, Gödölle Mátyás történész–művészettörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa válogatta. A kiadvány igényes szerkesztése Bertók Krisztina munkáját dicséri, az éremfotók zömét Gedai Csaba készítette. A kötet remélhetőleg hozzájárulhat mind a kora újkori és modern kori Magyar Királyság és a magyar uralkodókoronázások históriájának alaposabb megismertetéséhez, mind a Lendület Kutatócsoport eredményeinek a magyarországi nagyközönséghez történő eljuttatásához.

A kötet ára 4900 Ft. Kiadói kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Bp. 1014 Úri u. 53., I. emelet 57., munkanapokon 9.00–15.00 óráig) vagy megrendelhető a e-mail címen, illetve a 224–6700/624-es telefonszámon. A kötetet a kiadón kívül a partnereinknél vásárolhatja meg.