LBBA "Lendület" Trianon 100 Kutatócsoport új kiadványa, a Románia és az erdélyi kérdés 1918–1920-ban című forráskötet már kapható (vagy jelenleg inkább rendelhető). A kötet csaknem száz dokumentumát L. Balogh Béni, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára munkatársa válogatta és látta el egy közel hatvanoldalas tanulmánnyal. A könyv fülszövege:

"E forrásközlés középpontjában az erdélyi kérdés áll. A kötet elsődleges célja az, hogy a magyar olvasó előtt mindeddig ismeretlen dokumentumok segítségével bemutassa Románia Erdély megszerzéséért 1918–1920 között vívott küzdelmét, ez irányú politikai, diplomáciai és katonai lépéseit. A közel száz, többségében román nyelvű irat mindegyik első ízben olvasható magyar fordításban. A dokumentumok betekintést nyújtanak a korszak román politikai és katonai elitjének mentalitásába, nem egy esetben a „főszereplők” személyes motivációira is fény derül. Megtudhatjuk, miként foglalta el a román hadsereg Erdélyt, hogyan vonult be 1919 augusztusában Budapestre, és az is kiderül, milyen diplomáciai lépéseket tett a román kormány annak érdekében, hogy az első világháborút lezáró párizsi békekonferencia szentesítse a katonailag már megszállt Erdély Romániához csatolását."