TSz 2020 01 B1 kicsi

TANULMÁNYOK
Csákó Judit • Az Altaichi Évkönyv és a magyar krónikás hagyomány. Megjegyzések egy historiográfiai vita margójára 5
B. Halász Éva • A békebírság 25
Gömöri György • Téves adatok 17. századi síremlékeken. Serédi Zsuzsánna és Zrínyi Ilona sírköve 43
Vigh Barbara • Vizsgálatok Széchenyi István gróf étkezései körül 49
Tamás Ágnes • Sajtószabadság és sajtóirányítás élclapokbeli megítélése a kiegyezés első éveiben (1867–1868) 75
Matolcsi Réka • „A király igazsága és a nemzet igazsága”. Egy 1903-as királysértési sajtóper tanulságai 99
Szabó Róbert • Hadiérettségi, hadibizonyítvány. Az első világháborús katona-tanulók iskolai kedvezményei 119

MÉRLEG
Csorba László • „Hadd reméljük, hogy bölcsességük megszilárdítja azt, amit türelmük és hazaszeretetük elért…” Frank Tibor új könyve a kiegyezés angliai visszhangjáról 137

MEGEMLÉKEZÉS
Szarka László • Tilkovszky Loránt (1927– 2021) 147
Pritz Pál • Vida István (1940–2020) 151