vt2016 1Egy szent születése. Tours-i Szent Márton 1700 (Sághy Marianne)

Tanulmányok
Sághy Marianne: Sulpicius Severus Szent Márton-életrajza. Történeti kontextus, szerzetesi püspökmodell, historiográfi ai értelmezések
Jacques Fontaine: Klasszikus és keresztény értékek a nagybirtokos arisztokrácia lelkiségében a 4. század végi latin Nyugaton
Sylvie Labarre: Szent Márton és a szerzetesség a Vita Martini prózai és verses változataiban
Veronika Wieser: Sulpicius Severus Krónikája és a 4. századi világvégevárás
Allan Scott McKinley: Tours-i Szent Márton tiszteletének első kétszáz éve
Bruno Judic: A tours-i zarándoklatok a 7–10. században

Szemle
Középkori magyarok nyugati szemmel (Novák Veronika)
A Nyomok észak-olaszországi könyvtárakba és levéltárakba vezetnek (Arany Krisztina)