vt2016 2 borito emailKeresztben és célkeresztben. Szerzetesek és térítők Dél-Amerikában (Martí Tibor) 179

Tanulmányok
Szászdi León-Borja István: Isten első szava az Újvilágban. A millenarizmus és az univerzális monarchia összekapcsolódása 183
Constanza López Lamerain: A harmadik limai zsinat és az egységes evangelizációs rendszabályok a perui egyháztartományban 211
Zajta Loránd: Brentán Károly hittérítői és tudományos tevékenysége a Perui Alkirályság területén 229
Babarczi Dóra: Egy magyar jezsuita Paraguayban. Limp Ferenc 1752–1753. évi levelei 259
Pedro Miguel Omar Svriz Wucherer: Az arecayái felkelés. Fegyveres guaraník a határnál 277
Ludolf Pelizaeus: Az „üres föld” fogalmának szerepe Chile meghódításában 297

Szemle
Magyar jezsuiták Brazíliában, 1753–1760 (Menyhárt Ágnes) 319
A Túpac Amaru-felkelés (Schvéd Brigitta Kinga) 323
Chilei küldetésben, 1956–1975 (Varga Mátyás Gábor) 328