A magyar krónika Árpád-kori szakaszának latin nyelve címmel megjelent Benei Bernadett, intézetünk tudományos segédmunkatársa kötete a Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések sorozatban. A kötet előszava itt, tartalomjegyzéke itt olvasható.

benei b1

Benei Bernadett (Gyöngyös, 1988) az ELTE Bölcsészettudományi Karán 2006–2012 között végzett történelem–latin tanári és klasszika-filológia (antik örökség) szakokon. Doktori fokozatát 2021-ben szerezte az ELTE-n. 2013-tól a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet munkatársa, emellett 2021-től az egri Főegyházmegyei Levéltár levéltárosa. Kutatási területe a középkori és kora újkori magyarországi történetírás, Bél Mátyás és Timon Sámuel munkássága.

Az elmúlt közel kétszáz évben több medievista vizsgálta a magyar krónikaszerkesztmény Árpád-kori eseményeit ismertető szakaszát, számos elmélet született a szöveg magját alkotó ősgeszta keletkezésével és annak folytatásaival kapcsolatban. Kristó Gyula 1994-ben fogalmazta meg lexikai-stilisztikai vizsgálataira alapozva azt a tézisét (A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig, Budapest, 1994), amely szerint a ma ismert krónikaszöveg egységesnek tekinthető, a 12. század végén – 13. század elején nyerhette el egy újabb átszerkesztés révén jelenlegi formáját. Meglepő módon nyelvészeti szempontból eddig még senki sem vizsgálta a krónika textusát.

Jelen kötetben a szerző a szövegen elvégzett grammatikai vizsgálatainak eredményét ismerteti. Azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy a krónika szövege mennyiben alkalmazkodott a klasszikus latin nyelv szabályaihoz, illetve a nyelvi jelenségek igazolják-e Kristó Gyula felvetését.

A kötet ára: 3900 Ft

Vásárlási, rendelési információk