„A farsangi vetélkedés hagyománya és Bacchus alakja” címmel jelent meg Martí Tibornak, intézetünk tudományos munkatársának a cikke a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Ismerettárában.


Цифровая репродукция находится в интернет-музее Gallerix.ruId. Pieter Bruegel: A Farsang és a Böjt harca (1559), (Kunsthistorisches Múzeum, Bécs) Kép: wikipedia.org

A farsangi szokáshagyomány irodalmi emlékeit sokszínű és gazdag forrásanyag őrzi, mely a farsangot, a farsangi jelenségeket eltérő módon, műnemi és műfaji sajátosságai szerint különböző formában és funkcióval említi, mutatja be. A farsang, mint minden év visszatérő és fontos időszaka, számtalan alkalmi versnek, közköltészeti alkotásnak, különböző populáris és elitirodalmi műnek, egyházi beszédnek és iskolai színjátéknak a témája. Martí Tibor cikkében azt vizsgálja, hogy a farsang képe az adott műben mennyire függvénye a műfaj funkciójának (funkcionalitásának), illetőleg, hogy hol vannak az egyes műfajok „határai”.

A teljes cikk itt olvasható a BTK Ismerettárában.