+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Martí Tibor

Martí Tibor

Martí, Tibor
Martí Tibor
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224-6700/4656
E-mail:

Status: Junior Research Fellow

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/697

Email:

Degree: -

Research Field: Political elite of the Hungarian Kingdom in the 17th century
Foreign relations of the Hungarian Kingdom in the Early Modern Age, Hungarian-Habsburg relations in the 17th century

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Barcelona (Spanyolország), 1981. 12. 27.

VÉGZETTSÉG

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba), Bölcsészettudományi Kar, magyar–történelem szak (2006)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba – Budapest), Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola (2013).
Téma: Gróf Esterházy László (1626–1652) Fejezetek egy arisztokrata család történetéhez

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–), tudományos segédmunkatárs (2013. jan. 1.–2014. okt. 31.), tudományos munkatárs (2014. nov. 1.–)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Világtörténet (társszerkesztő: 2011–)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Magyar nyelvű kéziratos hamvazószerdai prédikáció a 17. század első feléből. In: Summa. Tanulmányok Szelestei N. László hatvanadik születésnapjára. Szerk. Hargittay Emil, Maczák Ibolya. PPKE BTK, Piliscsaba, 2007, 210–214.

2. Datos sobre las relaciones entre la nobleza hispana y los estados húngaros en la época de la Guerra de los Treinta Años. [Adatok a hispán nemesség és a magyar rendek kapcsolatainak történetéhez a harmincéves háború korában]. In: „Nobleza hispana, nobleza cristiana: la Orden de San Juan”. Actas del congreso internacional Alcázar de San Juan, 1–4 de octubre de 2008. Coord. por Manuel Rivero Rodríguez. Editorial Polifemo, Madrid, 2009. 473–526.

3. Olivares gróf-herceg külpolitikai koncepciója és Pázmány Péter 1632. évi római követségének előzményei (1629–1632). Történelmi Szemle, 51. (2009) 2. 275–294. [Társszerző: Monostori Tibor.]

4. Pázmány Péter esztergomi érsek levelei a bécsi spanyol követhez (1627–1629). In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Bp., 2009. 15–23.

5. Élet a kismartoni várban a 17. század közepén egy 1653. évi inventárium alapján. In: „Fényes palotákban, ékes kőfalokban”. Tanulmányok az Esterházy családról. Szerk. Maczák Ibolya. Szigetmonostor, 2009. 24–41. [WZ Könyvek – Források Tükrében.]

6. Két magyar főúr, Esterházy László és Batthyány I. Ádám levelezése (1645–1652). In: Összekötnek az évezredek. Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Bp.–Piliscsaba, 2011. 162–180. [Pázmány Történelmi Műhely – Történelmi tanulmányok 3.]

7. Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek nemzetközi és hazai kapcsolatrendszeréhez: három kiadatlan Pázmány-levél. In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Szerk. Ajkay Alinka, Bajáki Rita. Vác, MondAt Kiadó, 2013. 315–322.

8. „Jezsuita maradt-e Pázmány?” Juan de Lugo bíboros állásfoglalása 1645-ben. Történelmi Szemle, 56. (2014) 2, 287–294.

9. Oñate gróf bécsi spanyol követ jelentései az 1622. évi soproni országgyűlésről (Forrásközlés). In: Egy új együttműködés kezdete. Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Dominkovits Péter–Katona Csaba. Sopron, 2014. 233–257. (Annales Archivi Soproniensis 1.)

10. Familienwappen und Lebensdaten von Palatin Paul Esterházy im Wappenbuch des Ordens vom Goldenen Vlies. In: Wiener Archivforschungen. Festschrift für den Ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Bécsi levéltári kutatások. Ünnepi tanulmányok a bécsi magyar levéltári delegátus, Fazekas István tiszteletére. Hg. v. Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárek, Orsolya Manhercz, Zsuzsanna Peres, Márta Vajnági. Wien, 2014. 223–232.

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2006

Litterae Missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572–1717) I–IV. Edidit: István György Tóth, Roma–Budapest, 2002–2005. [Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma Fontes 4.] [Recenzió.]

A farsang a régi magyar nyelvű prédikációirodalomban, 1800-ig: összehasonlító tanulmány. Szakdolgozat. PPKE BTK, Magyar Irodalomtudományi Intézet, Piliscsaba, 2006.

„Török híreim is vannak az végekből”: két magyar főúr, Esterházy László és Batthyány Ádám levelezése: 1645–1652. Szakdolgozat. PPKE BTK, Történettudományi Intézet, Piliscsaba, 2006.

2007

Magyar nyelvű kéziratos hamvazószerdai prédikáció a 17. század első feléből. In: Summa. Tanulmányok Szelestei N. László hatvanadik születésnapjára. Szerk. Hargittay Emil, Maczák Ibolya. Piliscsaba, 2007, 210–214.

Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei (1299–1526). Nyíregyháza, 2006. (2007. január) és Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, XLII. (2007) 4. 519–521. [Recenzió.]

A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Szerk. Szilágyi Csaba. Piliscsaba, 2006. (2007. március) [Művelődéstörténeti Műhely – Rendtörténeti konferenciák 2.] [Recenzió.)

Kovács István: A lengyel légió lexikona, 1848–1849. Az 1848–1849. évi magyar forradalom és szabadságharc lengyel résztvevőinek életrajzai. Bp., 2007 [História Könyvtár – Kronológiák, adattárak 10.] (2008. február) [Recenzió.]

2008

Beszámoló a 2008. évre elnyert Klebelsberg-ösztöndíjjal megvalósított spanyolországi kutatóútról (Toledo–Madrid–Simancas) 2008. március 23–2008. május 23. Kézirat, MOL Mikrofilmtár

2009

Élet a kismartoni várban a 17. század közepén egy 1653. évi inventárium alapján. In: „Fényes palotákban, ékes kőfalokban”. Tanulmányok az Esterházy családról. Szerk. Maczák Ibolya. Szigetmonostor, 2009. 24–41. [Források Tükrében.]

Pázmány Péter esztergomi érsek levelei a bécsi spanyol követhez (1627–1629). In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Bp., 2009. 15–23.

Datos sobre las relaciones entre la nobleza hispana y los estados húngaros en la época de la Guerra de los Treinta Años. [Adatok a hispán nemesség és a magyar rendek kapcsolatainak történetéhez a harmincéves háború korában]. In: „Nobleza hispana, nobleza cristiana: la Orden de San Juan”. Actas del congreso internacional Alcázar de San Juan, 1–4 de octubre de 2008. Coord. por Manuel Rivero Rodríguez. Madrid, 2009. 473–526.

Olivares gróf-herceg külpolitikai koncepciója és Pázmány Péter 1632. évi római követségének előzményei (1629–1632). Történelmi Szemle, 51. (2009) 2. 275–294. [Társszerző: Monostori Tibor.]

Illik Péter: Európa alkonyi fényben. A poszt-posztmodern öreg földrész. Bp., 2008. [WZ Könyvek.] [Recenzió.]

2010

Pázmány diplomáciai hatása. (A spanyol kapcsolat.) In: Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére. Szerk. Maczák Ibolya. Piliscsaba, 2010. 202–211.

2011

Los antecedentes del viaje a Roma del Cardenal Péter Pázmány en 1632 [Pázmány Péter bíboros 1632. évi római követségének előzményei]. In: La Dinastía de los Austria. Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio. Vol. I. (Colección “La Corte en Europa” Temas). Coord. Martínez Millán, José, González Cuerva Rubén. Madrid, 2011. 175–205.

Catalogue of the Armenian Library in Elisabethopolis. Leipzig–Eger, 2011. 408. [Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin 1.] [Társszerzők: Armenuhi-Drost-Abgarjan, Kovács Bálint.]

Két magyar főúr, Esterházy László és Batthyány I. Ádám levelezése (1645–1652). In: Összekötnek az évezredek. Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Bp.–Piliscsaba, 2011.162–180. [Pázmány Történelmi Műhely – Történelmi tanulmányok 3.] 

2012

Az Esterházyak vitézi ethosza a XVII. században. In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Szerk. Ács Pál, Székely Júlia. Bp., 2012. 398–410.

A füleki ferences rendház régi állománya. Katalógus. Összeáll. Martí Tibor. Eger, 2012. [A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei 7.]

Adatok Koháry (II.) István és a füleki ferencesek közötti kapcsolatok történetéhez a füleki ferences könyvtár gyűjteményeinek tükrében. Megjelenés alatt „A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig” c., a Füleki Vármúzeum által rendezett konferencia (Fülek, 2011. szept. 13–14.) kötetében.

2013

Gróf Esterházy László (1626–1652): Fejezetek egy arisztokrata család történetéhez. Bp., 2013, 291. [PhD-disszertáció, kézirat.]

Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek nemzetközi és hazai kapcsolatrendszeréhez: három kiadatlan Pázmány-levél. In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Szerk. Ajkay Alinka, Bajáki Rita. Vác, 2013. 315–322.

Pázmány Péter kiadatlan követi instrukciója (1632. február 14.). Magyar Sion, 7. (2013) 1. 139–147. [Társszerzők: Monostori Tibor, Tusor Péter.]

2014

„Jezsuita maradt-e Pázmány?” Juan de Lugo bíboros állásfoglalása 1645-ben. Történelmi Szemle, LVI. (2014) 2. 287–294.

Oñate gróf bécsi spanyol követ jelentései az 1622. évi soproni országgyűlésről (Forrásközlés). In: Egy új együttműködés kezdete. Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Dominkovits Péter–Katona Csaba. Sopron, 2014. 233–257. (Annales Archivi Soproniensis 1.)

Familienwappen und Lebensdaten von Palatin Paul Esterházy im Wappenbuch des Ordens vom Goldenen Vlies. [Esterházy Pál nádor családi címere és életrajzi adatai az Aranygyapjas Rend levéltárának forrásai alapján] In: Wiener Archivforschungen. Festschrift für den Ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Bécsi levéltári kutatások. Ünnepi tanulmányok a bécsi magyar levéltári delegátus, Fazekas István tiszteletére. Hg. v. Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárek, Orsolya Manhercz, Zsuzsanna Peres, Márta Vajnági. Wien, 2014. 223–232.

Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a 17. század közepén. Győr, 2012. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai – Források, feldolgozások 14.) Korall, 57. (2014) 171–179. [Recenzió]

A téli hadjárat kimagasló elismerése: az Aranygyapjas Rend. Irodalmi Magazin, 2. (2014). 4 17–18.

 

2015

Adatok Koháry István és a füleki ferencesek kapcsolatához. In: Koháry István emlékkönyv: a kecskeméti piarista gimnázium alapításának 300. évfordulójára. Szerk.: Kozicz János, Koltai András. Bp.–Kecskemét, 2015. 191–204. (Magyarország piarista múltjából, 8.)

Az aranygyapjas lovag Esterházy Pál. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás: egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén. Szerk.: Ács Pál. Konferencia helye, ideje: Kőszeg, Magyarország, 2013.05.22-2013.05.25. Bp.,2015. 49–66.

Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén [Ádám Batthyány. A Hungarian Aristocrat and his Court in the Middle of the Seventeenth Century]. By András Koltai. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai – Források, feldolgozások 14) Győr, 2012. 636. Hungarian Historical Review, 4. (2015) 2. 532–536. [Recenzió.]

«Antemurale Christianitatis» en Europa Central: la frontera húngara y croata de la monarquía de los Habsburgo en la época moderna. In: Antemurales de la fe. Conflictividad confesional en la Monarquía de los Habsburgo, 1516–1714. Szerk.: García Martín Pedro, Quirós Rosado Roberto, Bravo Lozano Cristina. Konferencia helye, ideje: Madrid, Spanyolország, 2014.10.15. Madrid, 2015. 181–196.

La administración pública en la Monarquía de los Austrias y en el Reino de Hungría en los siglos XVI–XVII. Cuadernos de Historia del Derecho, (2015) 22. 187–213.  [Társszerző: Oross András]

A Spanyol Monarchia értesülései a Magyar Királyságról: Castañeda márki titkárának „interjúja” Esterházy Miklós nádorral (1639). Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2015. Bp., 2015. 123–139. [Társszerző: Monostori Tibor]

Paul Esterházy, Ritter vom Goldenen Vlies. Ungarn Jahrbuch. Zeitschrift für Interdisziplinäre Hungarologie, 32. (2015) 139–156.

2016

Hős Esterházyak. BBC History, 6. (2016) 9. 26–30.

Keresztben és célkeresztben: Szerzetesek és térítők Dél-Amerikában. Világtörténet, 38. (2016) 2. 179–181.

2017

Oklevelek Aragóniai Beatrix hagyatékából: Magyar vonatkozású források a spanyol katonai lovagrendek iratanyagában. Történelmi Szemle, 59. (2017) 3. 491–523.

Count László Esterházy: The Military Career of a Young West Transdanubian Aristocrat. In: Identity and Culture in Ottoman Hungary. Eds. Fodor, Pál–Ács, Pál. Berlin, 2017. 123–139.

„Mindeneknek ideje vagyon” – Prédikációk a farsangról – farsang idején a 17–18. században. In: Lelkiség és irodalom: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk. Bajáki Rita–Báthory Orsolya–Bogár Judit–Déri Eszter–Kónya Franciska–Maczák Ibolya–Szádoczki Vera Bp., 2017. 316–322.

Defensa de tesis doctoral de Luis Tercero Casado (2017).  https://faccion.hypotheses.org/219 [Tud. beszámoló Luis Tercero PhD-disszetrációjának védéséről, Universität Wien, 2017. 4. 24.]

Tusor Péter: Pázmány, a jezsuita érsek: Kinevezésének története, 1615–1616. Mikropolitikai tanulmány [Pázmány, the Jesuit prelate: His appointment as Primate of Hungary, 1615–1616. A micro-political study]. By Péter Tusor. (Collectanea Vaticana Hungariae. Classis I, 13) Budapest–Rome, 2016. 459 pp.] Hungarian Historical Review, 6. (2017). 1. 228–232.

2018

Los caballeros húngaros de la Orden del Toisón y su actividad militar contra el Imperio Otomano en el siglo XVII. In: Armamento y equipo para la guerra. Eds. de Pazzis Pi Corrales, Magdalena–Cantera Montenegro, Jesús. Madrid, 2018. 443–469.

Menekülés Budapestről: a háború személyes emlékezete: Dragonits Tamás és Rabati Magda elbeszélései. In: A Várnegyed ostroma. Szerk. Mihályi Balázs–Tóth Gábor–Tulok Péter. Bp., 2018. 449–472. [Társszerző: Tóth Gábor]

Adatok Koháry (II.) István és a füleki ferencesek közötti kapcsolatok történetéhez a füleki ferences könyvtár gyűjteményeinek tükrében. In: A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig Fülek, 2018. 135–161.

KUTATÁSI TERÜLET

A Magyar Királyság XVII. századi politikai elitje (főként az Esterházyak és Batthyányak életpályái) és kapcsolatrendszere

A Magyar Királyság nemzetközi kapcsolatai a kora újkorban, a magyar–Habsburg kapcsolatok XVII. századi alakulása, különös tekintettel a spanyol Habsburgokra

TANÍTÁS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba), Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Újkori és Legújabbkori Történelem Tanszék (óraadó tanár: 2010–2011)

ÖSZTÖNDÍJAK

Erasmus ösztöndíj (Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 6 hónap, 2005–2006)

„Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány” – Diákok a tudományért szakalapítványának támogatásával (Bécs, 2006)

Klebelsberg Kunó ösztöndíj (Madrid – Simancas – Toledo, 1 hónap, 2008)

Osztrák–Magyar Akció Alapítvány Ernst Mach ösztöndíja ( Bécs, 4 hónap, 2009)

Klebelsberg Kunó ösztöndíj (Fülek, 1 hónap, 2010)

Stipendienstiftung der Republik Österreich ösztöndíja (Bécs, 4 hónap, 2010)

Collegium Hungaricum ösztöndíj (Bécs, 2 hónap, 2012)

Az MTA BTK TTI Lendület–Szent Korona Kutatócsoport támogatásával (Madrid – Simancas –Toledó, Spanyolország, 1 hónap, 2013)

Az MTA BTK TTI Lendület–Szent Korona Kutatócsoport támogatásával (Madrid, 3 hét, 2014)

Collegium Hungaricum ösztöndíj (Bécs, 2 hónap, 2014)

Osztrák–Magyar Akció Alapítvány ösztöndíja (Universität Salzburg, 2015, 1 hónap)

Az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport támogatásával (Madrid–Simancas, 2015, 1 hónap)

Klebelsberg Kunó ösztöndíjjal a Vatikáni Titkos Levéltárban, a Vatikáni Apostoli Könyvtárban, illetve különböző római gyűjteményekben végeztem levél- és kézirattári kutatásokat (2015, 2 hónap)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2018–)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail