Három újabb vármegye (Heves, Csongrád, Bács-Bodrog) és a jászkun kerületek ismertetésével jelent meg a hetedik kötete Bél Mátyás kéziratban maradt megyeleírásainak Tóth Gergely, intézetünk tudományos főmunkatársa szerkesztésében.

A kiadvány címnegyede, tartalomjegyzéke és előszava itt elérhető.

1 bel7 boritotti

Nem sokkal ezelőtt érkezett meg a nyomdából a hetedik kötete annak a tízkötetesre tervezett sorozatnak, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatói indítottak el 2011-ben Tóth Gergely vezetésével Bél Mátyás (1684–1749) országismertetésének, illetve az országismertetés kéziratban maradt vármegyeleírásainak a kiadása végett.

Az eddig megjelent kötetekben így már összesen huszonnégy vármegye – és a jászkun kerületek – leírása tanulmányozható. Az első kötetben Árva és Trencsén, a másodikban Sopron, Vas, Zala és Veszprém, a harmadikban Győr, Komárom és Esztergom, a negyedikben Fejér, Tolna, Somogy és Baranya, az ötödik kötetben Sáros, Zemplén, Ung és Bereg, a hatodikban Abaúj, Gömör, Torna és Borsod, a most megjelent hetedik kötetben pedig Heves, Csongrád, Bács-Bodrog vármegyék és a már említett jász és kun kiváltságos kerületek ismertetése kapott helyet. A sorozatban a vármegyeleírások eredeti nyelven, megbízható szöveggel, a keletkezéstörténetet is bemutató bevezetők és tartalmi ismertetők kíséretében látnak napvilágot. A jelen kötet készítői Tóth Gergely, Benei Bernadett, Gőzsy Zoltán, Jarmalov Rezső és Tóth Péter voltak. A kötet megjelenését a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) támogatta (K 124884), ahogy a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik kötetét is.

Az egyes ismertetéseknek megvannak a maguk „erősségei”. Heves vármegye leírásában nagyon részletes a természetföldrajzi tagozat, s azon belül a mezőgazdaság és a halászat leírása, illetve a politikai tagozatban az etnikai viszonyok bemutatása, míg a különleges részből Gyöngyös és Eger korabeli állapotainak leírása (például a püspöki rezidencia részletes bemutatása) emelkedik ki. Csongrád vármegye leírása a legtöbbet Szeged városának leírásával nyújtja, ezen belül is a 18. század eleji várost bemutató tizenkét fejezettel. Bács-Bodrog vármegye általános részében több értékes megjegyzést lehet találni, amelyek az adatközlő személyes tapasztalatainak, megfigyeléseinek köszönhetők, így az állattenyésztés és a halászat leírásánál, illetve a politikai tagozatban a szerbek bemutatásakor. A jász és kun kerületek ismertetésében leginkább a bíráskodás és a közigazgatás leírása érdekes, illetve a kiskun kerület településeinek bemutatása. Az utóbbiaknál Bél adatgyűjtője, Matolai János lejegyezte a lakosok közelmúltbeli szenvedéseit, amelyeket a Rákóczi-szabadságharc alatti rác pusztítás okozott. 

A kiadók bíznak abban, hogy a most megjelent kötet – csakúgy, mint a többi – nagy hasznára lesz a történészeknek, régészeknek, művészettörténészeknek, illetve helytörténészeknek, mivel máshol ismeretlen adatokkal segítheti őket a kutatásban.

Vásárlási és rendelési információk

A kötet adatai:

Matthias Bel (Bél Mátyás): Notitia Hungariae novae historico geographica ... Comitatuum ineditorum tomus septimus, in quo continentur ... Comitatus Hevesiensis, Csongradiensis, Bácsiensis et Bodrogiensis, atque districtus Cumanorum et Iazygum. Szerk. Tóth Gergely; a szöveget gondozta Benei Bernadett, Gőzsy Zoltán, Jarmalov Rezső, Tóth Gergely, Tóth Péter. BTK TTI, Budapest, 2023. 336 old. 202 x 285 mm (vágott A/4 formátum), keménytáblás, cérnafűzött, 3490 Ft.