2023. május 13-án tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Történelmi Társulat, amelynek elnökévé Fodor Pált, intézetünk kutatóprofesszorát, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont c. főigazgatóját, valamint főtikárává Ablonczy Balázst, intézetünk tudományos főmunkatársát, osztályvezetőjét választották.

mtt 0513Fotó: tortenelmitarsulat.hu

A rendezvényen Hermann Róbert leköszönő elnök megnyitója után Csukovits Enikő leköszönő főtitkár elmondta éves beszámolóját a Társulat 2022. évi működéséről, egyúttal értékelték a két cikluson (nyolc éven) át elvégzett társulati munkát, kitekintve a tagozatok, csoportok működésére is. A főtitkári beszámolók után a tagozatok vezetői, valamint a Századok felelős szerkesztője referált a közgyűlésnek.

A Magyar Történelmi Társulat tisztújító közgyűléséről és az új vezetőségéről bővebben a Társulat honlapján olvashatnak.