A BTK Történettudományi Intézet munkatársai közül 2023-ban Turbucz Dávid, a Horthy-korszak osztály kutatója nyerte el a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját.

bolyai btk 002

Az MTA 1997-ben alapított teljesítményközpontú, magas presztízsű országos ösztöndíjának célja a kiemelkedő kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése a fiatal kutatók körében, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2023. június 8-i ülésén döntött az idén benyújtott pályázatokról. Ebben az évben 834 érvényes pályázat érkezett, amelyek közül a szakértői értékelések és a kollégiumok javaslatai alapján 155 részesül a támogatásban.

A nyertes pályázatot benyújtó kutatóknak a Bolyai-ösztöndíj elnyeréséről kiállított okleveleket a szeptemberi Bolyai-napon adják majd át.


Turbucz DávidTurbucz Dávid a BTK Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Kutatási témája Horthy Miklós élete és megítélésének története. Az 1919 és 1944 közötti Horthy-kultuszról szóló doktori disszertációját 2014-ben védte meg az egri Eszterházy Károly Főiskolán. Ennek monografikus változatát a BTK Történettudományi Intézet jelentette meg 2015-ben. Tavaly ősszel került kereskedelmi forgalomba a Horthy Miklós haditengerésztiszti pályafutásáról szóló könyve.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében Horthy Miklós kormányzói tevékenysége 1941–1944 között címmel folytat kutatást. Ez az évek óta folyó kutatásának záró szakaszát jelenti, amelynek célja egy átfogó Horthy Miklós-biográfia megírása. Horthy Miklós 1941 és 1944 közötti életszakaszának, államfői tevékenységének bemutatása jelentős hozzájárulás lesz a történettudomány és a 20. századi magyar történelem iránt érdeklődő laikusok számára is hiánypótló nagymonográfia elkészítéséhez.


A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat elnyert kutatók névsora a Magyar Tudományos Akadémia honlapján olvasható.