Horváth Gergely Krisztián, intézetünk tudományos főmunkatársa szerkesztésében megjelent az Ellenszélben. A településpolitika és a falvak a kommunista diktatúra évtizedeiben című könyv. Az 520 oldalas kiadvány a Magyar vidék a 20. században című sorozat kilencedik kötete.

2021-ben volt fél évszázados évfordulója annak, hogy az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció révén formálisan is intézményesült a falvakat diszkrimináló településpolitika, miközben a városok – elsősorban a megyeszékhelyek – kiemelt fejlesztési területnek számítottak. Az évforduló alkalmából a BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoportja konferenciát szervezett A kommunista településpolitika víziói és gyakorlata címmel.

A kötet a tanácskozás előadásai mellett tartalmazza Saád József és Petróczy Gábor közös, a nyolcvanas évek második felében íródott Építésügy – tervezés – tervgazdaság (1945–1956) című, kéziratban maradt, kismonográfia terjedelmű tanulmányát, továbbá az Esztergom, a büntetett város című kutatás zárótanulmányait is.