+36 1 224 6755   

mtakk logo hu

BTK Történettudományi Intézet

Horváth Gergely Krisztián

Horváth Gergely Krisztián

Horváth Gergely Krisztián
Horváth Gergely Krisztián
Beosztás: tudományos főmunkatárs, "Lendület" kutatócsoport-vezető
Osztály: Vidéktörténeti osztály
Telefon: 224-6700/4666
E-mail:

Position: Senior Research Fellow

Department: Rural History

 

Address:1097 Budapest, 4 Tóth Kálmán Street

Room: B.521

Phone: +36 1 224-6700/ 4666

Email:

QUALIFICATIONS

Habil. in History, University of Debrecen, 2011

Ph.D. in Sociology, Eötvös Loránd University (Budapest), Faculty of Social Sciences, 2005

M.A. in Sociology, Eötvös Loránd University (Budapest), Institute of Sociology, 1998

 

RESEARCH EXPERTISE

18–20th centuries, social history, rural societies, path dependency 

 

PROJECTS

Ten generations and what follows... Rural society from the regulation of feudal settlements to the depopulation of the countryside. 1767–2017. (2019–2024)

https://10generacio.hu/en/research-plan

 

PUBLICATIONS

A complete list of publications: mtmt.hu

 

List of selected publications:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Ajka, 1974.

VÉGZETTTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Szociológiai Intézet, szociológia szak (1998)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Szociológiai Intézet, Szociológia Doktori Iskola (2001)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (2004)

Habilitáció, Debreceni Egyetem BTK Történeti Intézet (2011)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Szociológiai Intézet, Történeti Szociológia Tanszék, demonstrátor (1997–1998)

MTA Politikai Tudományok Intézete, Polgárosodás Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs (1998–1999)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Szociológiai Intézet, Történeti Szociológia Tanszék, egyetemi tanársegéd (2001–2003)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Társadalomtudományi Kar, egyetemi tanársegéd (2003–2006)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Szociológiai Intézet, Történeti Szociológia Tanszék, egyetemi adjunktus (2006–2012)

ELTE TáTK Történeti Szociológia Tanszék, egyetemi docens, tanszékvezető (2012–2017)

MTA BTK Vidéktörténeti Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs (2014–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

Szociológiai Szemle szakértői testületének tagja (2003–)   

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Korall Társadalomtörténeti Folyóirat, főszerkesztő (2000–2008)

A magyar vidék a 20. században c. könyvsorozat, sorozatszerkesztő (Fodor Pállal, Kis Rékával és Ö. Kovács Józseffel)

A Vidéktörténet c. könyvsorozat, főszerkesztő

KUTATÁSOK

1996

„A tudáselit Magyarországon a két világháború között” – szakmai terepgyakorlat, témavezető Kovács I. Gábor

1995–1998

A magyarországi parasztpolgárosodás három lehetséges útja (18–20. század) – szakdolgozat

1998

Csite Andrással: Politika és a vállalkozók. A keszthelyi kisrégió az 1990-es években, 1998–1999

Kovách Imrével: A szabolcsi feketegazdaság és olajcsempészet

1999–2001

A statusleíró statisztikai irodalom Magyarországon

1999–2004

A paraszti piacosodás keretei Moson vármegyében a 19. század első felében – disszertáció

2005–2008

Moson vármegye agrártársadalma a rendi korszak végén

2008–2011

Magyaróvár privilegizált mezőváros társadalma a 19. században: mikroszintű közösségrekonstrukció

2011–2014

Részvétel a K84276 sorszámú, Vízszabályozás és társadalom a 16–20. századi Magyarországon című OTKA-kutatásban (A Lajta szabályozása az 1820–1860-as években) Vári András halálát követően a projekt vezető kutatója.

2014–2017

Egy falusi plébános az államszocializmusban. Dr. Kögl Lénárd (1916–2004) pályája

2018–

A hatvanas évek vidékpolitikája Magyarországon

Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

Tananyagfejlesztés

2010–2011

Polgári kori és szocialista kori magyar társadalomtörténet tematikájának és PPT verziójának kidolgozása és elkészítése (2*13 előadás) a TÁMOP-4.1.2.-08/2/A/KMR-2009-0041 sz. „Tartalomfejlesztés az ELTE Társadalomtudományi Karának Közgazdaságtudományi Tanszékén” c. program keretében az ELTE elméleti közgazdaságtan BA szak számára: www.tankonyvtar.hu

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail