A szocializmus csapdájában. Politika, gazdaság, kultúra és sport a magyar–lengyel kapcsolatokban (1945–1990) címmel megjelent Mitrovits Miklós, intézetünk tudományos munkatársa kötete a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések sorozatban.

Mintegy két évtized kutatómunkáját összegezve, a szerző az 1945 és 1990 közötti magyar–lengyel kapcsolatokat komplex módon mutatja be az 558 oldalas kiadványban. Kötetében túllép a megszokott diplomáciai és politikai kapcsolattörténeti megközelítésen: a magyar–lengyel kapcsolatokat újszerű módon, világpolitikai kontextusban helyezi el, hangsúlyozza a Szovjetunió meghatározó sze­repét, bemutatja a belső politikai válságok, a szocialista gazdasági rendszer, valamint az ideológiai kötöttségek korlátait, de rávilágít a turizmus, a kultúra, a sport és az ellenzéki aktivizmus fellazító jellegére is. A két fél között időről időre fellángoló vitákon keresztül érzékelteti a formális és az informális, a hivatalos és a nem hivatalos kapcsolatok eltérő lehetőségeit, valamint az információs köztes terek jelentőségét.

mitrovits b1


Mitrovits Miklós (1978) az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett történelem (2004), majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen lengyel szakos (2018) diplomát. Dokto­ri disszertációját 2009-ben védte meg az ELTE-n. Jelenleg a BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa, illetve az NKE Közép-Európa Kutatóintézet tudományos főmunkatársa.


A könyv címnegyede itt, a tartalomjegyzéke pedig itt elérhető.

A kötet ára: 4900 Ft

A kiadvány megvásárlásával, megrendelésével kapcsolatos információk itt találhatók