+36 1 224 6755   

BTK Történettudományi Intézet

Mitrovits Miklós

Mitrovits Miklós

Mitrovits, Miklós
Mitrovits Miklós
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Jelenkortörténet osztály
Telefon: 224-6700/4319
E-mail:

Position: Research fellow

Department: Contemporary History

 

Address: 1097 Budapest, 4 Tóth Kálmán Street

Room: B 5.16.

Phone: +36 1 224-6700/4319

Email:

QUALIFICATIONS

Ph.D. in History, Eötvös Loránd University (Budapest), Faculty of Humanities, 2009

M.A. in History, Eötvös Loránd University (Budapest), Faculty of Humanities, 2004

M.A. in Polish Studies, Pázmány Péter Catholic University (Piliscsaba), Faculty of Humanities, 2018

 

RESEARCH EXPERTISE

History of Central Europe in 20th Century, history of Poland, Hungarian-Polish relations

 

PROJECTS

The Hungarian-Polish relations (1945-1990). Politics - Economy – Culture

This research attempts to present, on the basis of Hungarian and Polish archival sources, the history of Hungarian-Polish relations after the Second World War up to the collapse of the socialist regime.

 

PUBLICATIONS

A complete list of publications: mtmt.hu

 

List of selected publications:

 • Zakazane Kontakty. Współpraca Opozycji Polskiej i Węgierskiej 1976-1989. Warszawa: IPN, 2022. / Tiltott kapcsolat. A magyar-lengyel ellenzéki kapcsolatok. Budapest: Jaffa Kiadó, 2020.
 • Magyar labdarúgóedzők Lengyelországban 1921-1975. Budapest: Aposztróf Kiadó, 2022.
 • (ed.) Lengyelkérdés Magyarországon Az Első Világháborúban. 2. Vol. 2. Bibliotheca Hungaro-Polonica. Budapest: ELKH BTK TTI, 2022.
 • Mitrovits, Miklós, Gusztáv D. Kecskés, and Sándor Horváth, eds. Magyarország külkapcsolatai (1945-1990). Budapest: ELKH BTK TTI, 2021.
 • Mitrovits, Miklós and Kovács, István. Węgierskie pamiątki w Polsce. Budapest: Antall József Knowledge Centre, 2019. / Magyar emlékek Lengyelországban. Budapest: Antall József Tudásközpont, 2017.
 • Mitrovits, Miklós, Marcin Grad and Tibor Gerencsér. Magyar zászló a Visztula felett. Magyar–lengyel kapcsolatok a magyar diplomácia szemével. Budapest: Országház Könyvkiadó, 2019. / Flaga węgierska nad Wisłą. Z dziejów placówki dyplomatycznej Węgier w Warszawie. Warszawa: Most, 2017.
 • Mitrovits Miklós and Péter Bencsik, eds. „A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!”: Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai. Budapest: MTA BTK TTI, 2018.
 • (ed.) Lengyel, magyar „két jó barát”. A magyar-lengyel kapcsolatok dokumentumai, 1957-1987. Budapest: Napvilág Kiadó, 2014.
 • A remény hónapjai… A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika (1980-1981). Budapest: Napvilág Kiadó, 2010.
 • Mitrovits, Miklós, Krisztián Csaplár-Degovics and Csaba Zahorán, eds. After Twenty Years – Reasons and Consequences of the Transformation in Central and Eastern Europe. Berlin: OEZ Verlag, 2010.

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Pécs, 1978. április 2.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (2004)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Pilicscsaba), Bölcsészettudományi Kar, lengyel szak abszolutórium (2009)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2009)

NYELVISMERET

Lengyel C1, Orosz B2, Angol B2, Cseh B1

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Politikatörténeti Intézet (2006–2014)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2014–) tudományos munkatárs

 

ÖSZTÖNDÍJAK

 

2012–2015 Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas

2016–2019 Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas

 

 

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

„Polska 1944/45–1989” Instytutu Historii PAN – Szerkesztőségi Tanács tagja (2014–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

2014 – Lengyel Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej)

 

2014 – A Lengyel Történelmi Társulat Wacław Felczak–Henryk Wereszycki-díjra jelölte a Lengyel, magyar „két jó barát”. A magyar–lengyel kapcsolatok dokumentumai, 1957–1987 című könyvét.

2008 – A Lettre International és a Lengyel Intézet által meghirdetett „Lengyelország legújabb-kori történelme és kultúrája (XX–XXI. század)” esszépályázat különdíja. Az esszét az Élet és Irodalom közölte.

 

KUTATÁSI TERÜLET

 

Kelet-Közép-Európa politika- és társadalomtörténete (1945–1991). Politikai és kulturális kapcsolatok a kelet-közép-európai országok között. Összehasonlító történetírás (Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország). Kiemelten a lengyel–magyar kapcsolatok és a csehszlovák–magyar kapcsolatok története. Az 1989 utáni lengyelországi politika elemzése.

2003 óta folyamatosan levéltári kutatásokat folytatok Budapesten (Nemzeti Levéltár, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára), Varsóban (Újkori Iratok Levéltára, Külügyminisztérium Levéltára, Nemzeti Emlékezet Intézete levéltára) Prágában (Nemzeti Levéltár, Külügyminisztérium Levéltára, Központi Katonai Levéltár, Állambiztonsági Szolgálatok Levéltára), Moszkvában (Legújabb kori Történelem Orosz Állami Levéltára, Külügyminisztérium Levéltára, Orosz Állami Politika- és Társadalomtörténeti Levéltár, Gorbacsov Alapítvány Levéltára) és Brüsszelben (NATO Levéltára).

 

 

KORÁBBI KUTATÁSI PROJEKTEK

 

 

 

Politikai kultúrák és válságkezelések a poszt-sztálini korszakban (1953–1968). Kelet-közép-európai összehasonlító vizsgálat – OTKA PD kutatás (2012–2015)

 

2015-2018 OTKA K: A magyar-csehszlovák kapcsolatok dokumentumai (1945-1992).

 

KUTATÁSI PROJEKTEK

Jelenlegi kutatásaim tárgya a közép-európai ellenzéki mozgalmak története az államszocialista (kommunista) korszakban. A kutatás egyfelől arra helyezi a hangsúlyt, hogy a csehszlovák, lengyel és magyar ellenzéki mozgalmak (értelmiségi körök, egyetemi hallgatók csoportjai vagy munkások) milyen módon fogalmazták meg saját programjaikat, hogyan interpretálták saját társadalmuk és nemzetük aktuális helyzetét, milyen mértékben járultak hozzá a szovjet típusú államszocializmus lebontásához és a függetlenségük kivívásához. Másfelől vizsgálni kívánom az ellenzéki mozgalmak kulturális teljesítményét, örökségét és az egymásra gyakorolt kölcsönös hatásukat. Fel szeretném tárni a három ország ellenzéki mozgalmai közötti kapcsolatokat és a kulturális transzferek nyomon követésével arra keresek választ, hogy kialakult-e a diktatúrával és a szovjet megszállással szemben egy közép-európai regionális identitás, amely demokráciára és a függetlenségre helyezte a hangsúlyt? Harmadrészt pedig vizsgálni szeretném e mozgalmak viszonyát a hatalomhoz, illetve a hatalom viszonyát az ellenzékhez; ezen keresztül pedig arra is választ kaphatunk, hogy miben hasonlított és miben különbözött a három ország belső politikai rendszere.

A hipotézisem szerint e mozgalmakat összekapcsolta az a tudat, hogy nemzeteik a szovjet imperializmus áldozatai és gyarmatosított társadalmakban élnek. Bár nem használták a posztkolonialista megközelítés fogalmi apparátusát, lényegében tisztában voltak azzal, hogy mind katonai és gazdasági, mind pedig ideológiai és kulturális értelemben gyarmattá váltak/válhatnak. A programokat is megfogalmazó ellenzéki mozgalmak minden időben és minden térben harcoltak a gyarmatosítás ellen és hangsúlyozták/bizonyították az Európához/Nyugathoz tartozásukat. Véleményem szerint az egész államszocialista korszak posztkolonialista megközelítése lehetőséget ad arra is, hogy az egész rendszer működési mechanizmusait és korlátait is jobban megértsük. Feltevésem szerint így választ kapunk arra, hogy hol ért véget a közép-európai országok szuverenitása: a „Brezsnyev-doktrína” nem 1968-ban született meg, hanem e gyakorlat a kezdettől fogva a gyarmatosított országok és a gyarmatosító hatalom kapcsolatának alapvető eleme volt. Láthatjuk, hogy hol ért véget a „létezett szocializmus” reformálhatósága és arra is választ kaphatunk, hogy milyen esélyei voltak a lengyel Szolidaritás mozgalom által – részben kényszerből – kínál „harmadik út”, az önkormányzó köztársaság eszméjének.

 

 • Mitrovits, Miklós ; Brzeziński, Szymon (Fordító)
  Zakazane kontakty: Współpraca opozycji polskiej i węgierskiej 1976–1989
  Warszawa, Lengyelország : Instytut Pamieci Narodowej (2022) , 368 p.
  ISBN: 9788382295504 REAL Egyéb URL Egyéb URL
  Közlemény:33051486 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 7 | Független: 7 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 4
  Nyilvános idéző+említés összesen: 13 | Független: 13 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Mitrovits, Miklós
  Opposition in Hungary and Poland during the State-Socialist Period: An Attempt at Comparing and Mapping Relations
  HUNGARIAN STUDIES REVIEW 49 : 2 pp. 173-200. , 28 p. (2022)
  DOI Egyéb URL
  Közlemény:33295098 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
 • Mitrovits, Miklós
  Tiltott kapcsolat: A magyar-lengyel ellenzéki együttműködés
  Budapest, Magyarország : Jaffa Kiadó (2020) , 304 p.
  ISBN: 9789634752356
  Közlemény:31280422 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 29 | Független: 27 | Függő: 2 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 7
  Nyilvános idéző+említés összesen: 50 | Független: 47 | Függő: 3 | Nem jelölt: 0
 • Mitrovits, Miklós (Forráskiadás készítője) ; Bencsik, Péter (Forráskiadás készítője) ; Baki, Attila (Fordító) ; Hanzelik, Gábor (Fordító) ; Krajcsír, Lukács (Fordító)
  "A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!": Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2018) , 924 p.
  ISBN: 9789634161028 SZTE Publicatio
  Közlemény:3382047 Egyeztetett Forrás Idéző Könyv (Forráskiadás ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 16 | Független: 15 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 2
  Nyilvános idéző+említés összesen: 26 | Független: 25 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
 • Mitrovits, Miklós
  Lehetséges volt-e legyőzni a kapitalizmust?: A kelet-közép-európai reformok és a gazdasági növekedés
  ESZMÉLET 107 pp. 109-137. , 29 p. (2015)
  REAL Teljes dokumentum
  Közlemény:2946045 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 7 | Független: 7 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 3
  Nyilvános idéző+említés összesen: 14 | Független: 14 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Mitrovits, Miklós
  Együtt vagy külön utakon a szocializmushoz?: A desztalinizáció első szakasza Kelet-Közép-Európában
  SZÁZADOK 148 : 1 pp. 91-115. , 25 p. (2014)
  REAL
  Közlemény:2571574 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 9 | Független: 8 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 10 | Független: 9 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
 • Mitrovits, Miklós (Forráskiadás készítője)
  Lengyel, magyar - "két jó barát": A magyar-lengyel kapcsolatok dokumentumai, 1957-1987.
  Budapest, Magyarország : Napvilág Kiadó (2014) , 848 p.
  ISBN: 9789633383667 REAL OSZK Teljes dokumentum
  Közlemény:2722978 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Forráskiadás ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 34 | Független: 30 | Függő: 4 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 4
  Nyilvános idéző+említés összesen: 93 | Független: 80 | Függő: 13 | Nem jelölt: 0
 • Mitrovits, Miklós
  - Kádár és Dubček 1968-ban
  In: Mitrovits, Miklós; Földes, György (szerk.) Kádár János és a 20. századi magyar történelem : Tanulmányok
  Budapest, Magyarország : Napvilág Kiadó (2012) 204 p. pp. 125-146. , 22 p.
  REAL
  Közlemény:2127172 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 17 | Független: 16 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 4
  Nyilvános idéző+említés összesen: 23 | Független: 22 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
 • Mitrovits, Miklós
  A remény hónapjai...: A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika, 1980-1981
  Budapest, Magyarország : Napvilág Kiadó (2010) , 348 p.
  ISBN: 9789639697737 REAL Egyéb URL
  Közlemény:1423109 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 32 | Független: 29 | Függő: 3 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 42 | Független: 34 | Függő: 8 | Nem jelölt: 0
 • Mitrovits, Miklós
  From the Idea of Self-Management to Capitalism: The Characteristics of the Polish Transformation Process.
  DEBATTE: JOURNAL OF CONTEMPORARY CENTRAL AND EASTERN EUROPE 18 : 2 pp. 163-184. , 22 p. (2010)
  REAL Teljes dokumentum
  Közlemény:1423123 Admin láttamozott Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 11 | Független: 11 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 3
  Nyilvános idéző+említés összesen: 14 | Független: 14 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

TANULMÁNY- ÉS KUTATÓUTAK

1998–2004      Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Ruszisztikai és modern szovjetológiai program hallgatója.

2003 nyár        Varsói Egyetem: nyári egyetem; Varsó, Lengyelország;

2004–2008      Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Közép-Európa specializáció program hallgatója; Piliscsaba

2005. nyár       Rzeszówi Egyetem: nyári egyetem, Rzeszów, Lengyelország;

2006 tavasz     Varsói Egyetem, Lengyel nyelv és Kultúra Külföldieknek Polonicum, Varsó, Lengyelország;

2009 tavasz     Puskin Intézet: orosz nyelvi képzés, Moszkva, Oroszország;

2011 nyár        Károly Egyetem, Nyelvi és Előkészítő Tanulmányok Intézete: cseh nyelvi képzés, Dobruska, Csehország;

ÖSZTÖNDÍJAK

2003    Magyar Állami Ösztöndíj, 1 hónap Varsóban

2003    MTA-ösztöndíj, 2 hét Moszkvában

2005    MTA-ösztöndíj, 1 hónap Moszkvában

2006    Klebelsberg Kunó Állami Ösztöndíj, 1 hónap Moszkvában

2008    Lengyelország legújabb-kori történelme és kultúrája (XX–XXI. század) – esszé pályázat különdíja

2009    Lengyelország Története Múzeuma Ösztöndíja, 1 hónap Varsóban

2011    Lengyelország Története Múzeuma Ösztöndíja, 1 hónap Varsóban

2011    MTA-ösztöndíj, 3 hét Varsóban

2012    Visegrádi Alap kutatói ösztöndíja, 5 hónap Varsóban

2012    Eszmélet-ösztöndíj, 1 hónap Brüsszelben

2012–2015 OTKA Posztdoktori ösztöndíja (OTKA PD 105866 Politikai kultúrák és válságkezelések a poszt-sztálini korszakban (1953–1968). Kelet-közép-európai összehasonlító vizsgálat.)

2012–2015 Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János posztdoktori kutatói ösztöndíja

NYELVTUDÁS

lengyel (felsőfokú)

angol (középfokú)

cseh és szlovák (középfokú, olvasás)

orosz (középfokú)

MÉDIASZEREPLÉSEK

Lengyel választások. Inforádió, Aréna c. műsor, 2011. október 16. 17.00. Élő adás.

http://indavideo.hu/video/InfoRadio_-_Arena_-_Mitrovits_Miklos_1resz

http://indavideo.hu/video/InfoRadio_-_Arena_-_Mitrovits_Miklos_2resz

Lengyel választások. HírTV, Globál c. magazinműsor, 2011. október 13. csütörtök 18.20, 2011. október 15. szombat 16.30, 2011. október 18. kedd 15.30, 2011. október 19. szerda 9.30.

Lengyel választások – Szakértők: stabilizálódtak az erőviszonyok. MTI, 2011. október 11.

Hasonlóságok, közös gyökerek a lengyel és a magyar történelemben. RTL Klub, XXI. század – a legendák velünk élnek. 2013. november 12.

KGST-piacok és bevásárlóturizmus. HírTV – Retrográd, 2014. április 8., kedd, 22.30. 2014. április 9., szerda, 15.30. 2014. április 10., csütörtök, 9.30. 2014. április 13., vasárnap, 11.05.

Érkeznek az amerikai katonák Kelet-Európába. HírTV, Globál c. magazinműsor, 2014. április 24., csütörtök 22.30, 2014. április 25., péntek 14.30, 2014. április 26., szombat 16.30, 2014. április 29., kedd 15.30.

Visztula-gate. HírTV, Globál c. magazinműsor, 2014. június 26., csütörtök, 22.30, 2014. június 27., péntek, 14.30, 2014. június 28., szombat, 16.30, 2014. július 1., kedd, 15.30.

Lengyelkép – Interjú Mitrovits Miklóssal a lengyel-magyar kapcsolatokról. Magyar Nemzet Hétvégi Magazin, 2014. október 4.

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail