+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Mitrovits Miklós

Mitrovits Miklós

Mitrovits, Miklós
Mitrovits Miklós
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Jelenkortörténet osztály
Telefon: 224-6700/4319
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Contemporary History

Phone: 224-6700/669

E-mail:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Pécs, 1978. április 2.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (2004)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Pilicscsaba), Bölcsészettudományi Kar, lengyel szak abszolutórium (2009)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2009)

NYELVISMERET

Lengyel C1, Orosz B2, Angol B2, Cseh B1

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Politikatörténeti Intézet (2006–2014)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2014–) tudományos munkatárs

 

ÖSZTÖNDÍJAK

 

2012–2015 Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas

2016–2019 Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas

 

 

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

„Polska 1944/45–1989” Instytutu Historii PAN – Szerkesztőségi Tanács tagja (2014–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

2014 – Lengyel Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej)

 

2014 – A Lengyel Történelmi Társulat Wacław Felczak–Henryk Wereszycki-díjra jelölte a Lengyel, magyar „két jó barát”. A magyar–lengyel kapcsolatok dokumentumai, 1957–1987 című könyvét.

2008 – A Lettre International és a Lengyel Intézet által meghirdetett „Lengyelország legújabb-kori történelme és kultúrája (XX–XXI. század)” esszépályázat különdíja. Az esszét az Élet és Irodalom közölte.

 

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

1. „A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!” Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai. Budapest, MTA BTK TTI, 2018. (Társszerző: Bencsik Péter) ISBN: 978-963-416-102-8

2. Magyar emlékek Lengyelországban. Budapest, Antall József Tudásközpont, 2017. (Társszerző: Kovács István) ISBN: 978-615-555-932-7

3. Lengyel–magyar “két jó barát”. A magyar–lengyel kapcsolatok dokumentumai, 1957–1987. Budapest, Napvilág Kiadó, 2014. ISBN: 978-963-338-366-7

4. A remény hónapjai… A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika (1980–1981). Budapest, Napvilág Kiadó, 2010. ISBN 978-963-969-773-7

5. Flaga węgierska nad Wisłą Z dziejów placówki dyplomatycznej Węgier w Warszawie. Tibor Gerencsér–Marcin Grad–Miklós Mitrovits. Warszawa, Most, 2017. ISBN 978-83-60840-19-1

6. After Twenty Years. Reasons and Consequences of the Transformation in Central and Eastern Europe. Eds.: Krisztian Csaplar-Degovics–Miklós Mitrovits–Csaba Zahoran. Berlin, OEZ Berlin-Verlag, 2010. ISBN 978-3-940452-29-0

7. From the Idea of Self-Management to Capitalism: The Characteristics of the Polish Transformation Process. Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, Volume 18. (2010) Issue 2. 163–184.

8. Lehetséges volt-e legyőzni a kapitalizmust? A kelet-közép-európai reformok és a gazdasági növekedés. Eszmélet, (2015) 107, 109-137.

9. Együtt vagy külön utakon a szocializmushoz? A desztalinizáció első szakasza Kelet-Közép-Európában. Századok, 148. évf. (2014) 1. sz.

10. Husák a Kádár, československo-maďarské vzťahy v rokoch 1968 – 1989. In: Gustáv Husák: Moc politiky - politik moci. Eds.: Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. Bratislava, VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013, 935-953.

PUBLIKÁCIÓK

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10018164

2006

A lengyelországi hadiállapot bevezetésének előestéje, 1981. december. Egy történelmi dokumentum: Viktor Anoskin altábornagy „munkafüzete”. Eszmélet, 18. (2006) 72. 100–110.

Poznani június 1956. A társadalom első felkelése a Lengyel Népköztársaságban (Edmund Makowski: Poznański czerwiec 1956. Pierwszy bunt społeczeństwa w PRL). Világtörténet, 29. (2006) ősz/tél.

2007

A lengyel–szovjet viszony 1945 után a legújabb orosz historiográfiában. In: A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után. Szerk. Csaplár-Degovics Krisztián és Krausz Tamás. Bp., L’Harmattan–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2007. 233–249.

II. János Pál pápa első lengyelországi látogatása. A lengyel pápa a lengyel és a szovjet dokumentumok tükrében (1978–1980). KÚT, VI. (2007) 1–2. 145–163.

2008

A játék hatalma: futball – pénz – politika. Szerk. Krausz Tamás–Mitrovits Miklós. Bp., L’Harmattan–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2008.

2009

„Ott Északon...” Magyarok a lengyel szeptemberről. Szerk. és vál.: Kiss Gy. Csaba, anyaggyűjt. közr.: Mitrovits Miklós. Bp., Széphalom Könyvműhely, 2009.

Szembenézés a múlttal – Lengyelország története (1956–1989). Historiográfiai megközelítések. Múltunk, LIV. (2009) 4. 122–153.

Az önigazgatás bukása – A neoliberális rendszerváltás Lengyelországban. Eszmélet, 21. (2009) 83. 33–53.

От самоуправления до капитализма. Особенности польской смены режима. In: Смена режима глазами венгров (1989–2009). Eszmélet-Раздумья, Специальный выпуск журнала. Ред.: Тамаш Краус–Ева Мария Варга. Будапешт–Москва, 2009.

90–113.

1968 – a lengyel ellenzéki mozgalom fordulópontja. In: 1968: Kelet–Európa és a világ. Szerk. Bartha Eszter és Krausz Tamás, Bp., L`Harmattan–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2009. 87–103.

A hadiállapot és a „Jaruzelski–per”. Egyenlítő, VII. (2009) 12. 32–35.

Egy paktum furcsa évfordulója. Élet és Irodalom, LIII. 36. 2009. szeptember 4. 9.

Gdanskban kezdődött a lengyel rendszerváltás. Múlt-kor történelmi portál, e-folyóirat, 7. (2009) 4.

A lengyel ellenzék gondolati evolúciója: az önigazgatástól a rendszerváltozásig. Élet és Irodalom, LIII. 2. 2009. január 9. 9.

2010

A remény hónapjai… A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika (1980–1981). Bp.,

Napvilág Kiadó, 2010.

Rendszerváltás és történelem. Tanulmányok a kelet-európai átalakulásról. Szerk. Krausz Tamás–Mitrovits Miklós–Zahorán Csaba. Bp., L’Harmattan Kiadó–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2010.

After Twenty Years. Reasons and Consequences of the Transformation in Central and Eastern Europe. Eds. Krisztian Csaplar-Degovics–Miklós Mitrovits–Csaba Zahoran. Berlin, OEZ Berlin-Verlag, 2010.

From the Idea of Self-Management to Capitalism: The Characteristics of the Polish Transformation Process. Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 18. (2010) 2. 163–184.

Maciej Melon: Lengyelország – a laicizáció kezdete? Egyenlítő, VIII. (2010) 10. 24–27.

Pracowici Węgrzy, leniwi Polacy, czyli Budapeszt patrzy na „S”. Tygodnik Solidarność, Nr. 31. (1138) 30 lipca 2010.

Tájkép a lengyel tragédia után. Egyenlítő, VIII. (2010) 5. 15–21.

2011

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel–magyar viszony szakítópróbái (1956–1968). Múltunk, LVI. (2011) 3. 137–164.

Maciej Melon: Lengyelország útja az etnikailag egységes nemzetállamhoz. (Jan T. Gross: Aranybánya című könyvének margójára). Eszmélet, 23. (2011) 91.

Új pártok megjelenése a visegrádi országok parlamentjeiben: SAS, TOP 09, LMP, Palikot Mozgalma. Egyenlítő, IX. (2011) 11. 15–17.

Merre tovább, Ukrajna? Élet és Irodalom, LV. (2011) 43. 4.

Kollaboráns vagy áldozat? Egy lengyel ügynök története a filmvásznon. Egyenlítő,

IX. (2011). 7–8. 78–80.

Egyszerű emberek. Fekete csütörtök a valóságban és a filmvásznon. Transindex online, http://vilag.transindex.ro/?cikk=14282 (2011. május 3.)

A szolidaritás öröksége. Szuverén online, http://szuveren.hu/tarsadalom/a-szolidaritasoroksege (2011. április 16.)

2012

Kádár János és a 20. századi magyar történelem: Tanulmányok. Szerk. Földes György – Mitrovits Miklós, Földes György. Bp., Napvilág Kiadó, 2012.

Kádár és Dubček 1968-ban. In: Kádár János és a 20. századi magyar történelem. Tanulmányok. Szerk. Földes György és Mitrovits Miklós. Bp., Napvilág Kiadó, 2012. 125–146.

1956, 1968, 1980–81: three uprisings against the state socialist regimes: Similarities and differences – a comparative study. In: Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 14–16. novembra 2011. Zostavil: Peter Jašek. Bratislava, Ústav Pamäti Národa, 2012. 493–505.

A történelem kriminalizálása. Átvilágítások, perek és kárpótlás a cseh, a lengyel és a magyar gyakorlatban (1989–2012). Eszmélet, 24. (2012) 94. 98–119.

Laczovics Erika–Solymosi József: „Zala” 1968: Az MN 8. gépkocsizó lövészhadosztály hadműveleti naplója Csehszlovákia megszállásának időszakából. Hadtörténeti közlemények, 125. (2012) 4. 1182–1185.

Megjegyzések a Kádár-korszak értelmezéséhez és vitás kérdéseihez: (Rainer M. János: Bevezetés a kádárizmusba. Bp., 1956-os Intézet–L’Harmattan Kiadó, 2011.) Múltunk, (2012) 2. 215–224.

Egy hazugság leleplezése. (Józef Mackiewicz: A katyńi tömeggyilkosság. Ez a könyv volt az első. Fordította Pálfalvi Lajos. Attraktor Könyvkiadó, Máriabesnyő, 2011.) Élet és Irodalom, LVI. (2012) 20. 12.

2013

Kérdések és válaszok a Kádár-korról. (Feitl István, Mitrovits Miklós, Ripp Zoltán, Takács Róbert) Bp., Napvilág kiadó, 2013.

Husák a Kádár, československo-maďarské vzťahy v rokoch 1968 – 1989. In: Gustáv Husák: Moc politiky – politik moci. Eds. Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. Bratislava, VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013. 935–953.

Husák és Kádár: A csehszlovák-magyar viszony 1968 után. Világtörténet, 2013. 4. 1–18.

Polski rok 1948 z perspektywy Budapesztu. In: Zwrot polityczny’48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym. (Seria: „Polska mniej znana 1944–1989”), Warszawa, 2013. 509–522.

Rozdelenie Československa a maďarská politika (1989–1993). In: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Szerk. Miroslav Londák–Slavomír Michálek a kol. Bratislava, VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013. 290–305.

Csehszlovákia felbomlása és a magyar politika (1989–1993). Múltunk, LVIII. (2013) 1. 148–176.

Emlékezetpolitika és történettudomán. Pódiumbeszélgetés 2013. szeptember 28-án az ELTE BTK dékáni tanácstermében. Századok, 147. (2013) 6. 1600–1605.

Aki nem akart forradalmat. (Esszé Tadeusz Mazowieckiről). Élet és Irodalom, 2013. november 6.

A rendszerváltás útja. Napi gazdaság, 2013. november 11. melléklet.

Wywracanie Stalina. In: Uważam Rze Historia, 2013. október 31.

2014

Lengyel, magyar „két jó barát". A magyar–lengyel kapcsolatok dokumentumai, 1957–1987. Bp., Napvilág Kiadó, 2014.

Postawa władz Związku Radzieckiego wobec kryzysu polskiego Dlaczego Armia Radziecka nie wkroczyła do Polski w latach 1980–81? In: Świat wobec »Solidarności« 1980–1989. Warszawa, IPN, 2014, 85–93.

„Hogy Lengyelország lengyel legyen!” A lengyel IPN mint a történelmi tudatformálás eszköze. In: Az ügyök arcai. Ed. Sándor Horváth. Bp., Libri, 2014. 198–210.

Együtt vagy külön utakon a szocializmushoz? A desztalinizáció első szakasza Kelet-Közép-Európában. Századok, 148. (2014) 1. 91–115.

Putyin bosszúja? Élet és Irodalom, 2014. június 27.

Kádár–Gomułka–Gierek. w Sieci Historii, 2014. június, Nr. 6 (13). 42–45.

Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938–1939. Eds. Dušan Segeš–Maroš Hertel–Valerián Bystrický. Bratislava, Spoločnosť pro Historia, 2012. 576. KOR/RIDOR, 1. (2014) 1. 62–66.

Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938–1939. [Szlovákia és a szlovák kérdés a lengyel és a magyar diplomáciai dokumentumokban 1938–1939-ben]. Eds. Segeš, Dušan–Hertel, Maroš–Bystrický, Valerián. Bratislava, Spoločnosť pro Historia, 2012. 576. KOR/RIDOR, 1. (2014) 1. 71–75.

2015

Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai 1956–1988: II. Válogatott dokumentumok. Szerk.: Földes György. Bp., 2015. 824.

A lengyel kollektivizálási kísérlet sikertelensége: okok és következmények. In: Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Szerk.: Horváth Sándor, Ö. Kovács József. Bp., 2015. [Magyar Történelmi Emlékek] 335–347.

Csehszlovákia: egy „sikeres” kollektivizálás története. In: Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Szerk.: Horváth Sándor, Ö. Kovács József. Bp., 2015. [Magyar Történelmi Emlékek] 357–366.

Nem áll meg Budapesten a varsói gyors. Figyelő: Gazdaságpolitikai Hetilap, 59. (2015) 9. 20–21.

Stanowisko rządu węgierskiego wobec wojny niemiecko-polskiej w roku 1939. In: Henryk Sławik – śląski bohater trzech narodów. Szerk.: Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Lech Krzyżanowski. Bielsko-Biala, 2015. 60–74.

Meddig tart Kelet-Európa?: Niederhauser Emil emlékére. Újkor.hu – A velünk élő történelem, 1. (2015)

A Rajk-per lengyel szemmel: Józef Światło jelentései a helyszínről. Betekintő, 9. (2015) 2. 1–15.

Lehetséges volt-e legyőzni a kapitalizmust?: A kelet-közép-európai reformok és a gazdasági növekedés. Eszmélet, 27. (2015) 107. 109–137.

2016

Janke, Igor: Erőd. A harcoló Szolidaritás története. Ford. Mitrovits Miklós) Budapest, Rézbong, 2016. 350.

Magyar–lengyel kölcsönhatások az 1956-os forradalom idején. Újkor.hu. A velünk élő történelem.

Legyőzhetetlen város, legyőzhetetlen klub. A 100 éves Legia Varsó története. Újkor.hu. A velünk élő történelem.

Emlékezetpolitika és történettudomány. Az 1956-os emlékév margójára. Élet és Irodalom, 60. (2016) 51–52. 23–23.

 Az engedetlen város: Az avantgárd Wrocław a Ludwigban. Magyar Narancs, 28. (2016) 46. 30–31

Droga do katastrofy: Ankieta–Międzymorze–ocena idei. Nowa Europa Wschodnia, 42. (2016) 6. 25–26

2017

Flaga węgierska nad Wisłą. Z dziejów placówki dyplomatycznej Węgier w Warszawie. Warszawa, Most, 2017. 223. [társszerzők: Gerencsér Tibor–Grad, Marcin]

Magyar emlékek Lengyelországban. Budapest, Antall József Tudásközpont, 2017. [társszerző: Kovács István]

Józef Piłsudski, a független lengyel állam megteremtője. BBC History, 7. ( 2017) 12. 56–62.

Antall, József: Przemówienia polityczne, wywiady węgierskie i zagraniczne. Wybór tekstów. Szerk. Mitrovits, Miklós. Budapest, Antall József Tudásközpont, 2017. 263.

"Hadd tudja a lengyelség, hogy tőlünk mit várhat...": A lengyelkérdés a magyar elitek gondolkodásában, 1914–1918. In: Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés. Birodalmak és nemzetállamok a közép-európai régióban (1848–1938). Szerk. Szarka László Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2017. 255–273..

Elnöki vétó – új helyzet Lengyelországban? Élet és Irodalom, 61 (2017) 30. 12.

„Óvnék a könnyelmű moralizálástól.” Interjú Robert Kostro történésszel, a Lengyel Történeti Múzeum igazgatójával. Élet és Irodalom, 61. (2017) 28. 10.

Három tenger – Kelet-Közép-Európa jövője? Élet és Irodalom, 61. (2017) 27. 9.

Bukała, Marcin: Meghamisított győzelem. Az 1947. január 19-i lengyel szejm-választások a rzeszówi vajdaságban. Betekintő, 11. (2017) 2. 1–17. Ford. Mitrovits Miklós.

2018

Stosunki polsko węgierskie w latach 1945–1989. In: Dwa wiekuiste dęby. Dzieje przyjaźni polsko–węgierskiej. Kraków, Wydawnictwo M, 2018. 136–157.

„A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!” Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai. Szerk. Bencsik Péter–Mitrovits, Miklós. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. 924.

Csehszlovákia és az 1956-os magyar forradalom. In: „A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!” Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai. Szerk. Bencsik Péter–Mitrovits, Miklós. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. 56–94.

Sztálin árnyékában. A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába (1944–1948). Szerk. Mitrovits Miklós Budapest, Országház Könyvkiadó, 2018. 297 p.

A népi demokráciától a proletárdiktatúráig: A csehszlovák–lengyel–magyar eset összehasonlító vizsgálata. In: Sztálin árnyékában. A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába (1944–1948). Szerk. Mitrovits Miklós Budapest, Országház Könyvkiadó, 2018. 9–31.

Világtörténet, 8. (40.) (2018) 3. sz. Szerk. Mitrovits Miklós.

1968 mint történelem. A prágai tavasz 50. évfordulójára. Világtörténet, 8. (40.) (2018) 3. sz. 371–374.

Út a katonai intervencióhoz: A prágai tavasz és a magyar pártvezetés. Világtörténet, 8. (40.) (2018) 3. sz. 415–443.

Husák, Gustáv: Realista karrierista? Világtörténet, 8. (40.) (2018) 3. sz. 523–532. [recenzió]

Hídépítők. A magyar–lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka. Szerk. Mitrovits Miklós. Bp., Rézbong, 2018.

Camilla Mondral (1911–2002). In: Hídépítők. A magyar–lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka. Szerk. Mitrovits Miklós. Bp., Rézbong, 2018. 134–139.

Csapláros István (1910–1994). In: Hídépítők. A magyar–lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka. Szerk. Mitrovits Miklós. Bp., Rézbong, 2018.130–133.

Kevey János (1907–1991). In: Hídépítők. A magyar–lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka. Szerk. Mitrovits Miklós. Bp., Rézbong, 2018. 112–119.

Beljung Miklós (1914–1974). In: Hídépítők. A magyar–lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka. Szerk. Mitrovits Miklós. Bp., Rézbong, 2018. 100–103.

Elek István (1917–2018) In: Hídépítők. A magyar–lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka. Szerk. Mitrovits Miklós. Bp., Rézbong, 2018. 96–99. 4 p.

Csorba Tibor (1906–1985). In: Mitrovits Miklós (szerk.) Hídépítők. A magyar–lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka. Bp. Rézbong, 2018, pp. 92–95. 4 p.

Lengyel Béla (1897–1988). In: Hídépítők. A magyar–lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka. Szerk. Mitrovits Miklós. Bp., Rézbong, 2018. 84–87.

Steiner János (1908–1960). In: Hídépítők. A magyar–lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka. Szerk. Mitrovits Miklós. Bp., Rézbong, 2018. 162–165.

Eryk Bazylczuk (1933–2015). In: Hídépítők. A magyar–lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka. Szerk. Mitrovits Miklós. Bp., Rézbong, 2018. 158–161.

Wiktor Woroszylski (1927–1996). In: Hídépítők. A magyar–lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka. Szerk. Mitrovits Miklós. Bp., Rézbong, 2018.152–157.

Mieczysław Ostoja–Mitkiewicz (1925–2013). In: Hídépítők. A magyar–lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka. Szerk. Mitrovits Miklós. Bp., Rézbong, 2018.148–151. [társszerző: Kovács István]

Magyarok és lengyelek a 19. században. Egy 1944-ben betiltott könyv. Összeáll. Bevilaqua Borsody Béla–Tábori Kornél. Szerk., jegyz., s. a. r. Mitrovits Miklós. Budapest, Bem József Lengyel Kulturális Egyesület–MTA BTK Történettudományi Intézet, 2018. [Magyar–Lengyel Könyvtár/ Bibliotheca Hungaro–Polonica I.] 256.

Riválisok a pályán, barátok a hétköznapokban. Lengyel–magyar sportpárbajok. Budapest, Lengyel Intézet, 2018. 82.

Zima, Maria: A magyar katonák és a varsói felkelés. Ford. Mitrovits Miklós. Budapest. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018. 160.

Bukała, Marcin: A „népek vezetője” nélkül. A kommunista hatalom és a rzeszówi vajdaság társadalmának reakciója Joszif Sztálin halálára. Betekintő, 12. (2018) 3. 12–25. Ford. Mitrovits Miklós.

KUTATÁSI TERÜLET

 

Kelet-Közép-Európa politika- és társadalomtörténete (1945–1991). Politikai és kulturális kapcsolatok a kelet-közép-európai országok között. Összehasonlító történetírás (Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország). Kiemelten a lengyel–magyar kapcsolatok és a csehszlovák–magyar kapcsolatok története. Az 1989 utáni lengyelországi politika elemzése.

2003 óta folyamatosan levéltári kutatásokat folytatok Budapesten (Nemzeti Levéltár, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára), Varsóban (Újkori Iratok Levéltára, Külügyminisztérium Levéltára, Nemzeti Emlékezet Intézete levéltára) Prágában (Nemzeti Levéltár, Külügyminisztérium Levéltára, Központi Katonai Levéltár, Állambiztonsági Szolgálatok Levéltára), Moszkvában (Legújabb kori Történelem Orosz Állami Levéltára, Külügyminisztérium Levéltára, Orosz Állami Politika- és Társadalomtörténeti Levéltár, Gorbacsov Alapítvány Levéltára) és Brüsszelben (NATO Levéltára).

 

 

KORÁBBI KUTATÁSI PROJEKTEK

 

 

 

Politikai kultúrák és válságkezelések a poszt-sztálini korszakban (1953–1968). Kelet-közép-európai összehasonlító vizsgálat – OTKA PD kutatás (2012–2015)

 

2015-2018 OTKA K: A magyar-csehszlovák kapcsolatok dokumentumai (1945-1992).

 

KUTATÁSI PROJEKTEK

Jelenlegi kutatásaim tárgya a közép-európai ellenzéki mozgalmak története az államszocialista (kommunista) korszakban. A kutatás egyfelől arra helyezi a hangsúlyt, hogy a csehszlovák, lengyel és magyar ellenzéki mozgalmak (értelmiségi körök, egyetemi hallgatók csoportjai vagy munkások) milyen módon fogalmazták meg saját programjaikat, hogyan interpretálták saját társadalmuk és nemzetük aktuális helyzetét, milyen mértékben járultak hozzá a szovjet típusú államszocializmus lebontásához és a függetlenségük kivívásához. Másfelől vizsgálni kívánom az ellenzéki mozgalmak kulturális teljesítményét, örökségét és az egymásra gyakorolt kölcsönös hatásukat. Fel szeretném tárni a három ország ellenzéki mozgalmai közötti kapcsolatokat és a kulturális transzferek nyomon követésével arra keresek választ, hogy kialakult-e a diktatúrával és a szovjet megszállással szemben egy közép-európai regionális identitás, amely demokráciára és a függetlenségre helyezte a hangsúlyt? Harmadrészt pedig vizsgálni szeretném e mozgalmak viszonyát a hatalomhoz, illetve a hatalom viszonyát az ellenzékhez; ezen keresztül pedig arra is választ kaphatunk, hogy miben hasonlított és miben különbözött a három ország belső politikai rendszere.

A hipotézisem szerint e mozgalmakat összekapcsolta az a tudat, hogy nemzeteik a szovjet imperializmus áldozatai és gyarmatosított társadalmakban élnek. Bár nem használták a posztkolonialista megközelítés fogalmi apparátusát, lényegében tisztában voltak azzal, hogy mind katonai és gazdasági, mind pedig ideológiai és kulturális értelemben gyarmattá váltak/válhatnak. A programokat is megfogalmazó ellenzéki mozgalmak minden időben és minden térben harcoltak a gyarmatosítás ellen és hangsúlyozták/bizonyították az Európához/Nyugathoz tartozásukat. Véleményem szerint az egész államszocialista korszak posztkolonialista megközelítése lehetőséget ad arra is, hogy az egész rendszer működési mechanizmusait és korlátait is jobban megértsük. Feltevésem szerint így választ kapunk arra, hogy hol ért véget a közép-európai országok szuverenitása: a „Brezsnyev-doktrína” nem 1968-ban született meg, hanem e gyakorlat a kezdettől fogva a gyarmatosított országok és a gyarmatosító hatalom kapcsolatának alapvető eleme volt. Láthatjuk, hogy hol ért véget a „létezett szocializmus” reformálhatósága és arra is választ kaphatunk, hogy milyen esélyei voltak a lengyel Szolidaritás mozgalom által – részben kényszerből – kínál „harmadik út”, az önkormányzó köztársaság eszméjének.

 

TANULMÁNY- ÉS KUTATÓUTAK

1998–2004      Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Ruszisztikai és modern szovjetológiai program hallgatója.

2003 nyár        Varsói Egyetem: nyári egyetem; Varsó, Lengyelország;

2004–2008      Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Közép-Európa specializáció program hallgatója; Piliscsaba

2005. nyár       Rzeszówi Egyetem: nyári egyetem, Rzeszów, Lengyelország;

2006 tavasz     Varsói Egyetem, Lengyel nyelv és Kultúra Külföldieknek Polonicum, Varsó, Lengyelország;

2009 tavasz     Puskin Intézet: orosz nyelvi képzés, Moszkva, Oroszország;

2011 nyár        Károly Egyetem, Nyelvi és Előkészítő Tanulmányok Intézete: cseh nyelvi képzés, Dobruska, Csehország;

ÖSZTÖNDÍJAK

2003    Magyar Állami Ösztöndíj, 1 hónap Varsóban

2003    MTA-ösztöndíj, 2 hét Moszkvában

2005    MTA-ösztöndíj, 1 hónap Moszkvában

2006    Klebelsberg Kunó Állami Ösztöndíj, 1 hónap Moszkvában

2008    Lengyelország legújabb-kori történelme és kultúrája (XX–XXI. század) – esszé pályázat különdíja

2009    Lengyelország Története Múzeuma Ösztöndíja, 1 hónap Varsóban

2011    Lengyelország Története Múzeuma Ösztöndíja, 1 hónap Varsóban

2011    MTA-ösztöndíj, 3 hét Varsóban

2012    Visegrádi Alap kutatói ösztöndíja, 5 hónap Varsóban

2012    Eszmélet-ösztöndíj, 1 hónap Brüsszelben

2012–2015 OTKA Posztdoktori ösztöndíja (OTKA PD 105866 Politikai kultúrák és válságkezelések a poszt-sztálini korszakban (1953–1968). Kelet-közép-európai összehasonlító vizsgálat.)

2012–2015 Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János posztdoktori kutatói ösztöndíja

NYELVTUDÁS

lengyel (felsőfokú)

angol (középfokú)

cseh és szlovák (középfokú, olvasás)

orosz (középfokú)

MÉDIASZEREPLÉSEK

Lengyel választások. Inforádió, Aréna c. műsor, 2011. október 16. 17.00. Élő adás.

http://indavideo.hu/video/InfoRadio_-_Arena_-_Mitrovits_Miklos_1resz

http://indavideo.hu/video/InfoRadio_-_Arena_-_Mitrovits_Miklos_2resz

Lengyel választások. HírTV, Globál c. magazinműsor, 2011. október 13. csütörtök 18.20, 2011. október 15. szombat 16.30, 2011. október 18. kedd 15.30, 2011. október 19. szerda 9.30.

Lengyel választások – Szakértők: stabilizálódtak az erőviszonyok. MTI, 2011. október 11.

Hasonlóságok, közös gyökerek a lengyel és a magyar történelemben. RTL Klub, XXI. század – a legendák velünk élnek. 2013. november 12.

KGST-piacok és bevásárlóturizmus. HírTV – Retrográd, 2014. április 8., kedd, 22.30. 2014. április 9., szerda, 15.30. 2014. április 10., csütörtök, 9.30. 2014. április 13., vasárnap, 11.05.

Érkeznek az amerikai katonák Kelet-Európába. HírTV, Globál c. magazinműsor, 2014. április 24., csütörtök 22.30, 2014. április 25., péntek 14.30, 2014. április 26., szombat 16.30, 2014. április 29., kedd 15.30.

Visztula-gate. HírTV, Globál c. magazinműsor, 2014. június 26., csütörtök, 22.30, 2014. június 27., péntek, 14.30, 2014. június 28., szombat, 16.30, 2014. július 1., kedd, 15.30.

Lengyelkép – Interjú Mitrovits Miklóssal a lengyel-magyar kapcsolatokról. Magyar Nemzet Hétvégi Magazin, 2014. október 4.

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail