A HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont kiadásában, az Arpadiana sorozat 16. részeként megjelent Barabás Gábor, a Pécsi Tudományegyetem oktatója Delegated Papal Jurisdiction in Arpadian Hungary című kötete.  

A könyv az Árpád-kori Magyar Királyság, illetve a magyar egyháztörténet egy sajátos aspektusát, a pápai küldöttbíróság magyarországi megjelenését, működését és a lokális viszonyokra gyakorolt hatását, valamint utóbbiaknak a rendszer alakulásában játszott szerepét elemzi a 12. századi kezdetektől az Árpád-kor végéig.

barabas b1

A középkori pápaság 11. századtól kezdődő reformidőszakában az egyházfők több olyan új eszközre tettek szert, amelyek segítségével igyekeztek alakítani az Egyház alapvető szerkezetét, formálni annak különböző régiót, és amelyek révén adott esetben ezen területek is visszahathattak a centrumra. Utóbbi aspektusra talán a pápai delegált bíróság kínálja a legjobb példát, amely egyrészt az Apostoli Szék növekvő univerzális hatalmához, illetve primátusi igényeihez kapcsolódott, de a pereskedő felek is nagy szerepet játszottak az egyes esetek, illetve magának a rendszer egészének alakításában.

A szerző könyvében bemutatja a pápai delegált bíróság általánosnak tekinthető működését, illetve részleteiben elemzi a magyarországi eseteket, valamint az ezek alapján vázolja fel a szentszéki küldöttbíróság működésének magyarországi jellemzőit.

A címnegyed itt, a tartalomjegyzék itt, az előszó itt elérhető. 

A kötet ára: 4900 Ft. Megvásárolható és megrendelhető itt.