A HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont kiadásában megjelent Ács Pálnak, intézetünk ny. tudományos tanácsadójának könyve Hősök és hősénekek. A magyar hősepika Zrínyi előtt címmel. A könyv a magyar irodalom és történelem nevezetes hőseiről szól. 

Árpád vezér, Szent László, Bánk bán, Toldi Miklós, Kinizsi Pál és Szondi György alakjai a 19. századi irodalom: Arany János, Vörösmarty Mihály, Katona József művei nyomán épültek be kulturális emlékezetünkbe. A magyar hősökről szóló mondákat azonban már 15–16. századi énekmondók: Csáti Demeter, Ilosvai Péter, Tinódi Sebestyén és mások is megverselték, mi több, ők fedezték fel ezekben az alakokban az epikus hőst. Ám az irodalmi közízlés szerint a régi históriás énekek csekély értékű alkotások. De ha eltekintünk csikorgó rímeiktől, a még kialakulatlan irodalmi nyelvtől, akkor ezek a költők valódi történetformálóknak mutatkoznak.

hos

A 15–16. századi verses históriák szerzői nem pusztán fenntartói, lejegyzői a legnagyobb magyar hősök legendáinak, hanem sok tekintetben megteremtői is. Az általuk kialakított epikus műfaj repertoárját olyan magyar hősénekekkel bővítették, amelyek kitörölhetetlen nyomot hagytak a magyar kultúra történetében. Ezekről a művekről szól ez a kötet. Ahhoz, hogy jól értsük Tinódiék és Ilosvaiék szövegeit, a magyar és nemzetközi eposzkutatás eredményei mellett figyelembe kellett venni a történettudomány, a folklorisztika, a művészettörténet, valamint az emlékezethelyek vizsgálatának szempontjait is. (Budapest: HUN-REN BTK Történettudományi Intézet, 356 old.)

A kötet megírását és megjelentetését az NKFIH K-129236 azonosító számú, Kereszténység és Iszlám. Keresztesháború és együttélés válaszútján a 16–17. században című kutatási projekt, valamint a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet támogatta. Lektorálta: Molnár Antal.

A könyv tartalomjegyzéke és a Köszönetnyilvánítás itt olvasható.