+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Molnár Antal

Molnár Antal

Molnár, Antal
Molnár Antal
Beosztás: tudományos tanácsadó, igazgató
Osztály: Kora újkori osztály, igazgatóság
Telefon: 224–6700/4663
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Early Modern History Research Team ((in foreign service, Hungarian Academy, Rome)

Phone: +361 224-6700/668

Email:

Degree: PhD in Literature (1999), in History (2002), habilitated (2007)

Research Field: Early Modern Age church and cultural history;
The history of the Holy Seat;
The history of the Hungary under Ottoman rule and the Balkan Peninsula

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Székesfehérvár, 1969. 10. 21.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, latin–történelem szak (1989–1996)

Eötvös József Collegium tagja (1989–1995)

Université de Paris IV – Sorbonne, Ecole Normale Supérieure – Paris D.E.A. en histoire moderne (1993–1994)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, török szakos tanulmányok (2000–2004)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Szegedi Egyetem, irodalomtudomány (1999)

PhD, Université de Paris IV – Sorbonne, történettudomány (2002)

HABILITÁCIÓ

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történettudomány (2007)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Eötvös József Collegium (1995–1996) óraadó tanár

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézete (1995–2000) óraadó tanár (1995–1997), adjunktus (1998–2000)

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára (1997–2011) levéltárvezető

ELTE BTK Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék (2000–2011) adjunktus (2000–2009), docens (2009–2011)

Eötvös József Collegium (2002–2005) történész műhelyvezető

MTA Történettudományi Intézet (2005–2011) tudományos főmunkatárs (2005–2011), osztályvezető (2010–2011), megbízott igazgatóhelyettes (2011), folyamatfelelős (2018), igazgató (2019–)

Római Magyar Akadémia (Accademia d’Ungheria in Roma) (2011–2016) igazgató 

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar–Bolgár és Magyar–Szerb Akadémiai Történész Vegyes Bizottság (tag)

Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága (titkár: 2008–2011)

OTKA Publikációs Bizottság (tag: 2011)

Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága (alelnök: 2018–)

SZERKESZTŐSÉGI/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG

Scrinia Slavonca (szerkesztőbizottsági tag)

Történelmi Szemle (szerkesztőbizottsági tag)

Dimensioni e problemi della ricerca storica (szerkesztőbizottsági tag)

Magyar Egyháztörténelmi Vázlatok

Egyháztörténeti Szemle

Magyar Sion

Picenum Seraphicum

Dubrovnik Annals

Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma könyvsorozat, kiadó: Viella, Roma (alapító és sorozatszerkesztő)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Klaniczay Tibor Díj (2002)

Palládium Díj (2003)

Talentum Akadémiai Díj (2004)

Szakály Ferenc Díj (2006)

Premio „San Giacomo della Marca” (2010)

Mestertanár Aranyérem (2011)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I. (1572–1647). Bp., Balassi Kiadó, 2002. 587. [Humanizmus és Reformáció 26.]

Recenziók:
Provinciánk Hírei. “Cor unum et anima una.” Nuntii Provinciae Hungariae Societatis Jesu. 2002. július (Ádám János)
Élet és Irodalom, 47. (2003) 10. március 7. 16. (Czoch Gábor)
Limes, 16. (2003) 1. 177–179. (Ábrahám Barna)
Távlatok, 61. (2003) 3. 476–478. (Bárth Dániel)
Magyar Tudomány, 48. (2003) 1623–1624. (Niederhauser Emil)
Irodalomtörténeti Közlemények, 107. (2003) 337–340. (Monok István)
Levéltári Közlemények, 74. (2003) 315–319. (Katona Bálint)
Egyháztörténeti Szemle, 5. (2004) 151–153. (Balogh Judit)
Századok, 138. (2004) 981–986. (Tóth Gergely)
Südost-Forschungen, 63–64. (2004–2005 [2007]) 554–556. (Csaplár Krisztián)

2. Püspökök, barátok, parasztok. Fejezetek a szegedi ferencesek török kori történetéből. Bp., METEM, 2003. 120. [METEM Könyvek 41.]

Recenziók:
Magyar Kurír, 93. (2003) 19. 8. (MK)
Távlatok, 61. (2003) 3. 478–480. (Bikfalvi Géza)
Levéltári Közlemények, 75. (2004) 241–243. (Siptár Dániel)

3. A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon. Bp., METEM, 2003. 213. [METEM Könyvek 44.]

Recenziók:
Távlatok, 66. (2004) 4. 532–535. (Bikfalvi Géza)
Acta Papensia, 3. (2003 [2004]) 307–312. (ifj. Hermann István)
Tkalčić. Godišnjak Društva za povijesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 8. (2004) 559–560. (Ante Sekulić)
Levéltári Közlemények, 75. (2004) 243–245. (Siptár Dániel)
Podravina, 6/11. (2007) 218–223. (Varga Szabolcs)
Keletkutatás, (2007) 75–78. (Varga Szabolcs)

4. Tanulmányok az alföldi katolicizmus török kori történetéhez. Bp., METEM, 2004. 189. [METEM Könyvek 45.]

Recenziók:
Tkalčić. Godišnjak Društva za povijesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 8. (2004) 560–562. (Ante Sekulić)
Levéltári Közlemények, 75. (2004) 245–247. (Siptár Dániel)

5. Mezőváros és katolicizmus. Katolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. században. Bp., METEM, 2005. 322. [METEM Könyvek 49.]

Recenziók:
Távlatok, 69. (2005) 3. 389–390. (Bikfalvi Géza)
Vigília, 70. (2005) 610. (Varga Szabolcs)
Századok, 139. (2005) 1050–1052. (Varga Szabolcs)
Levéltári Közlemények, 75. (2005) 274–279. (Dominkovits Péter)
Südost-Forschungen, 63–64. (2004–2005 [2007]) 936–938 (Julianne Brandt)
Irodalomtörténeti Közlemények, 111. (2007) 674–680. (Mercs István)
Ethnographia, 118. (2007 [2008]) 328–330. (Bárth Dániel)
Trefort-Kert (Az ELTE Bölcsészettudományi Kar kulturális és közéleti magazinja), 2. (2009) 2. 40–41. (Horn Ildikó)

6. A bátai apátság és népei a török korban. Bp., METEM, 2006. 172. [METEM Könyvek 56.] (2. kiadás [változatlan utánnyomás]: 2008.)

Recenziók:
Jó Hír. A Pécsi Egyházmegye Lapja, 3. (2006) 5. 14–15. (Fedeles Tamás)
Levéltári Közlemények, 77m (2006) 240–244. (Varga Szabolcs)
Egyháztörténeti Szemle, 8. (2007) 229–232. (Fedeles Tamás)
Századok, 141. (2007) 1599–1601. (Forgó András)

7. Le Saint-Siège, Raguse et les missions catholiques de la Hongrie Ottomane 1572–1647. Rome–Bp., Római Magyar Akadémia, 2007. 431. [Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia I.]

Recenziók: 
Revue d’Histoire Ecclésiastique, 103. (2008) 248–250. (Jakab Attila)
Archivum Franciscanum Historicum, 102. (2009) 307–309. (Frédéric Meyer)
Ungarn-Jahrbuch, 29. (2008) [2009] 556–558. (Joachim Bahlcke)
Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 46. (2008) 365–367. (Lovro Kunčević)
Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Biblioteken, 88. (2008) 725–726. (Rotraud Becker)
Dubrovnik Annals, 13. (2009) 97–100. (Lovro Kunčević)
Historische Zeitschrift Bd., 290. (2010) 488–489. (Andreea Badea)
The Slavonic and East European Review, 89. (2011) 147–148. (Paul Shore)
Südost-Forschungen, 69/70. (2010/2011 [2012]) 547–549. (Peter Bartl)
Archivum Historicum Societatis Iesu, 81. (2012) 416–419. (Robert Danieluk SJ)

8. Elfelejtett végvidék. Tanulmányok a hódoltsági katolikus művelődés történetéből. Bp., Balassi Kiadó, 2008. 280. [Régi Magyar Könyvtár. Tanulmányok 9.]

Recenzió:
Magyar Nemzet, (2009) március 28. 35. (Fáy Zoltán)

9. Lehetetlen küldetés? Jezsuiták Erdélyben és Felső-Magyarországon a 16–17. században. Bp., L’Harmattan, 2009. 286. [TDI Könyvek 8.]

Recenzió:
Távlatok, 84. (2009) 2. 148–149. (Szabó Ferenc)
Sehepunkte. Rezensionsjournal für die Gescichtswissenschaften, 13 (2013/6) www.sehepunkte.de /2013/06/23662.html (Szymon Brzeziński)

10. Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán. Scipione Bona és Marino Bucchia vállalkozásának története és dokumentumai (1573–1595). Eine Handelsgesellschaft aus Ragusa im osmanischen Ofen. Geschichte und Dokumente der Gesellschaft von Scipione Bona und Marino Bucchia (1573–1595). Bp., Budapest Főváros Levéltára, 2009. 433. [Források Budapest Közép- és Kora Újkori Történetéhez 2. Quellen zur Budapester Geschichte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 2.]

Recenziók:
Keletkutatás, (2010) tavasz. 128–129. (Csorba György)
Institut za istoriju u Sarajevu. Prilozi, 39. (2010) 200–202. (Emir O. Filipović)
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 119. (2011) 522–523. (Markus Koller)
Századok, 145. (2011) 1287–1290. (Varga Szabolcs)
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 29. (2011) 420–422. (Vedran Klauzer)
Südost-Forschungen, 69/70. (2010/2011 [2012]) 471–473. (Ludwig Steindorff)
Dubrovnik Annals, 16 (2012) 93–95. (Varga Szabolcs)

 

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA

1991

Beszámoló a gazzadai egyháztörténeti konferenciáról. Aetas, (1991) 2. 88–91.

1992

Olasz minoriták a XVII. századi Felső-Magyarországon. (A kora újkori magyarországi missziók elméleti alapvetésének és tevékenységi formáinak történetéhez.) Aetas, (1992) 3. 44–77.

1994

Egy magyar egyháztörténész a 20. században: Vanyó Tihamér OSB. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 6. (1994) 1–2. 37–50.

Az udvarhelyi jezsuita Missio Siculica kezdetei az 1650-es években. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum, 6. (1994) 3–4. 71–89.

Scardonai püspökök „ad limina” jelentései (1624–1648). Fons, 1. (1994) 275–314.

1995

Pietro Massarecchi antivari érsek és szendrői apostoli adminisztrátor egyházlátogatási jelentése a hódolt Dél-Magyarországról (1633). Fons, 2. (1995) 175–219.

A 85 éves P. Lukács László köszöntése. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum, 7. (1995) 1–2. 247–260. Ugyanez: P. Lukács László. In: Magyar jezsuiták vallomásai II. Szerk. Szabó Ferenc. Bp., 1998. 293–311. [Kisebb kiegészítésekkel.]

1996

Karner Egyed kora (1699–1708). In: Mons Sacer 996–1996. (Pannonhalma 1000 éve.) II. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma, 1996. 49–58.

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára. In: Magyarország Levéltárai. Szerk. Blazovich László–Müller Veronika. Bp.–Szeged, 1996. 151–152.

Archiv der Ordensprovinzes Jesuiten-Gesellschaft in Ungarn. In: Die Archive in Ungarn. Szerk. László Blazovich–Veronika Müller. Bp.–Szeged, 1996. 163–164.

Történeti fogalmak kisszótára. Szerk. Simándi Irén Bp., 1996, 206 p. [94 egyháztörténeti fogalom] 2. kiadás: Bp., 1999. 383. [114 egyháztörténeti fogalom]

1997

Sándor Dobokay’s autobiographische Aufzeichnungen (1620). Archivum Historicum Societatis Iesu (Roma), 66. (1997) 75­–88.

A homonnai jezsuita kollégium (1615–1619). In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szerk. Balázs Mihály–Font Zsuzsa–Keserű Gizella–Ötvös Péter. Szeged, 1997. 355–399. [Társszerző: Lukács Lászlóval közösen.] [Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 35.]

Tóth István György: Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania (1627–1707). Misszionáriusok jelentései Magyarországról és Erdélyről (1627–1707). Roma–Bp. 1994. (Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma. Fontes 1.) 459. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum, 9. (1997) 1–2. 225–228. [Recenzió.]

1998

Egy katolikus misszionárius a hódolt Dél-Magyarországon: Don Simone Matkovich. In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Szerk. Tusor Péter. Bp., 1998. 232–250.

A veszprémi egyházmegye a török hódoltság idején. In: Veszprém a török korban. Felolvasóülés Veszprém török kori emlékeiről. Szerk. Tóth G. Péter. Veszprém, 1998. 70–90. [Veszprémi Múzeumi Konferenciák 9.]

1999

L’Eglise catholique dans la Hongrie ottomane. (16e–17e siècles). Folia Theologica, 9. (1998) 163–175. Ugyanez: Proceedings of the Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée, Lublin 1996. Part 3. Churches and Confessions in East Central Europe in Early Modern Times. Ed. by Hubert Laszkievicz. Lublin, 1999. 118–126.

Jezsuita misszió Karánsebesen (1625–1642). Történelmi Szemle, 41. (1999) 127–156.

Jezsuiták a hódolt Pécsett (1612–1686). In: Pécs a törökkorban. Szerk. Szakály Ferenc. Pécs, 1999. 171–264. [Tanulmányok Pécs történetéből 7.]

A veszprémi jezsuita misszió (1649–1677). Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum, 11. (1999) 1–2. 11–32.

Róma és a török hódoltság. (A missziószervezés történetének vázlata). In: Felekezetek és identitás Közép–Európában az újkorban. Szerk. Illés Pál Attila. Piliscsaba–Bp., 1999. 35–54. [Sentire cum Ecclesia 1.]

A jezsuita rend a 16. századi Magyarországon. Vigilia, 64. (1999) 348–359.

A Szentszék és a hódoltsági missziók. Vigilia, 64. (1999) 492–502.

2000

A belgrádi kápolna-viszály (1612–1643). Kereskedelem és katolikus egyház a hódolt Magyarországon. Századok, 134. (2000) 373–429.

Sur la genèse d’une polémique catholique contre Enyedi. (Ambrosio Peñalosa: Opus egregium… 1635). In: György Enyedi and Central European Unitarianism in the 16–17th Centuries. Ed. by Mihály Balázs–Gizella Keserű. Bp., 2000. 237–243. [Studia Humanitatis 11.]

A ferencesek Boszniában a középkorban és a török uralom első időszakában (13–17. század). Limes, 12. (2000) 39–64.

Az andocsi jezsuita misszió (1642–1684). Levéltári Közlemények, 71. (2000) 3–31.

A kalocsai érsekség a török korban. In: Kalocsa történetéből. Szerk. Koszta László. Kalocsa, 2000. 109–156.

Keresztény egyházak (1526–1699). In: Magyar Kódex 3. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. Főszerk. Szentpéteri József. Bp., 2000. 297–310.

Fontes – Izvori za hrvatsku povijest. Glavni i odgovorni urednik: Josip Kolanović. Hrvatski državni arhiv. Fontes – Források a horvát történelemhez. 1. Zagreb, 1995. 362.; 2. Zagreb, 1996. 519.; 3. Zagreb, 1997. 371.; 4. Zagreb, 1998. 550. Levéltári Közlemények, 71. (2000) 221–225. [Recenzió.]

2001

Rudolf Bzenszky SJ (1651–1715) ein tschechischer Missionar und Geschichtsschreiber in Siebenbürgen. In: Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus. Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse. Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert. Hrsg. István Monok, Péter Ötvös. Szeged, 2001. 67–77. [Olvasmánytörténeti Dolgozatok. Különszám III.]

A kalocsai érsekség a 17. században a püspöki processzusok tanúvallomásainak tükrében. In: Ezredforduló – századforduló – hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba, 2001. 149–163.

Pázmány Péter és a hódoltsági katolicizmus. In: Szentjeink és nagyjaink Európa kereszténységéért. A Vatikáni Kiállítást Előkészítő Bizottság, az Esztergom–budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által rendezett történész konferencia előadásai 2000. május 4–5. Szerk. Beke Margit. Bp., 2001. 143–154. [Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis I.]

Adatok a váci püspökség török kori történetéhez. Egyháztörténeti Szemle, 2. (2001) 2. 57–86.

A Szentszék és Magyarország kapcsolatai a török hódítás időszakában (1526–1699). In: A magyar kereszténység ezer éve. Hungariae Christianae Millennium. Szerk. Cséfalvay Pál–Maria Antonietta De Angelis. Bp., 2001. 86–100.

I legami tra la Santa sede e l’Ungheria nel periodo dell’invasione turca (1526–1699). In: Mille anni di Cristianesimo in Ungheria. Hungariae Christianae Millennium. A cura di Cséfalvay Pál–Maria Antonietta De Angelis. Bp., 2001. 86–100.

The Relations between the Holy See and Hungary during the Ottoman Invasion (1526–1699). In: A Thousand Years of Christianity in Hungary. Hungariae Christianae Millennium. Ed. by István Zombori–Pál Cséfalvay–Maria Antonietta De Angelis. Bp., 2001. 86–100.

Egy „magyar” püspök a török hódoltságban. (Macripodari Jácint csanádi püspök levele Szelepcsényi Györgyhöz 1668-ban). Levéltári Közlemények, 72. (2001) 65–75.

Adalékok a csanádi püspökség 17. századi történetéhez. (A püspöki processzusok tanúvallomásai az egyházmegyéről). Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum, 13. (2001) 1–2. 145–161.

A kecskeméti jezsuita misszió (1633–1635). Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum, 13. (2001) 3–4. 47–60.

Andeas Gößner: Weltliche Kirchenhoheit und reichsstädtische Reformation. Die Augsburger Ratspolitik des „milten und mitleren weges” 1520–1534. Berlin, 1999. (Institut für Europäische Kulturgeschichte der Universität Augsburg. Colloquia Augustana Band 11.) 300. Századok, 135. (2001) 1233–1235. [Recenzió.]

Katolikusok a török hódoltságban. In: Magyar Katolikus lexikon. VI. Főszerk.: Diós István. Bp., 2001. 391–394.

2002

Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I. (1572–1647). Bp., 2002. 587. [Humanizmus és Reformáció 26.]

A váradi püspökség a 17. században a püspöki processzusok tanúvallomásainak tükrében. Levéltári Szemle, 52. (2002) 1. 23–40.

A horvát és magyar katolikus Biblia-fordítás és a római inkvizíció. Magyar Könyvszemle, 118. (2002) 24–37.

Rómából Belgrádba. (Három jezsuita útibeszámoló a 17. századból). In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál–Pálffy Géza–Tóth István György. Bp., 2002. 263–277. [Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanulmányok 2.]

 A török kori Kecskemét ferences krónikása: Blahó Vince (1725–1785). Cumania, 18. (2002) 171–205.

Egyház- és birtokigazgatás a váci püspökségben a török korban. Fons, 9. (2002) 249–271.

Az egri püspökség 17. századi történetéhez. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum, 13. (2002) 1–4. 77–96.

Előszó. In: Tanulmányok a 19–20. századi magyar társadalom- és politika-történetből. Szerk. Rácz András. Bp., 2002. 5–8.

Beszélgetés Szilas László jezsuita egyháztörténésszel. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum, 13. (2002) 1–4. 285–292.

Ugyanez kisebb módosításokkal: In: Historicus Societatis Iesu. Szilas László Emlékkönyv. Szerk. Molnár Antal–Szilágyi Csaba–Zombori István. Bp., 2007. 13–19. [METEM Könyvek 62.]

Újabb könyvtári és levéltári anyag mentése Kispesten. Provinciánk Hírei („Cor unum et anima una.” Nuntii Provinciae Hungariae Societatis Jesu), 79. (2002) október–november–december, 42–43.

Dávid Zoltán: Az 1598. évi házösszeírás. Szerk. Jeney Andrásné, a bevezetőt sajtó alá rendezte és kiegészítette: Dávid Géza. Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, Bp., 2001. 756. Levéltári Közlemények, 73. (2002) 299–302. [Recenzió.]

2003

A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon. Bp., 2003. 213. [METEM Könyvek 44.]

Püspökök, barátok, parasztok. Fejezetek a szegedi ferencesek török kori történetéből. Bp., 2003. 120. [METEM Könyvek 41.]

A Szent Jobb és Raguza. Turul, 76. (2003) 1. 7–11.

A középkori váradi székesegyház kincstárának inventáriuma (1557). Művészettörténeti Értesítő, 52. (2003) 303–318. [Társszerző: Mikó Árpád.]

Az esztergomi érsek hódoltsági vikáriátusának történetéhez. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum, 14. (2003) 1–2. 13–17.

Ismeretlen inkvizíciós forrás a hódolt Budáról. (Don Vincenzo di Augustino raguzai káplán jelentése a Szent Hivatalnak 1599-ből.) Levéltári Közlemények, 74. (2003) 191–220.

Magyar Balkán. Molnár Antal a hódoltság koráról, a délszláv világ végéről és a papok tudásáról. A beszélgetést készítette: Fáy Zoltán. Magyar Nemzet, 66. (2003. május 17.) 114. 23.

Beszélgetés Hervay Ferenc Levente ciszterci egyháztörténésszel. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum, 14. (2003) 1–2. 183–191. [Társszerző: Bérczi László Bernát.]

Szilas László: Alfonso Carillo jezsuita Erdélyben (1591–1599). Bp., 2001. (METEM Könyvek 34.) 159. Távlatok, 62. (2003) 660–661. [Recenzió.]

2004

Tanulmányok az alföldi katolicizmus török kori történetéhez. Bp., 2004. 189. [METEM Könyvek 45.]

Althan Mihály Adolf és a katolikus restauráció kezdetei Komáromban. In: Mater et Magistra. Szerk. Csombor Erzsébet–Hegedűs András. Esztergom, 2003 [2004]. 91–99. [Strigonium Antiquum V.]

A magyar ferencesek hódoltság-képe a 18. században a rendi történetírás és a prédikációk alapján. In: Religio, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban. Szerk. Bitskey István–Oláh Szabolcs. Debrecen, 2004. 551–562. [Csokonai Könyvtár 31.]

Kašićev prijevod Biblije, isusovački red i Sveta Stolica. (O propalom pokušaju izdanja jedne knjige.) Povijesni prilozi, 23/26. (2004) 99–133.

A Pápaság és Magyarország a török uralom idején (1526–1686). In: Közép-Európa harca a török ellen a 16. század első felében. Szerk. Zombori István. Bp., 2004. 189–217.

Relations between the Holy See and Hungary during the Ottoman Domination of the Country. In: Fight against the Turk in Central-Europe in the First Half of the 16th Century. Ed. István Zombori. Bp., 2004. 191–225.

Hrvatski, bosanski i mađarski katolički sustav crkvenih institucija u okupiranim područjima Ugarske. In: Hrvatsko-mađarski odnosi 1102–1918. Zbornik radova. Glavni urednik Milan Kruhek. Zagreb, 2004. 135–142. [Biblioteka Hrvatska povijesnica – Posebna izdanja.]

Három hódoltsági levél a Római Inkvizíció levéltárából. Lymbus, 2. (2004) 51–59.

Raguse, point de médiation entre Rome et la Hongrie Ottomane aux XVIe–XVIIe siècles. In: La circulation des hommes, des oeuvres et des idées entre la France, l’Italie et la Hongrie (XVe–XVIIe siècles). Actes du Colloque international Paris, 21 et 22 janvier 2000. Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III. Edités par Amadeo Di Francesco–Adelin Charles Fiorato. Napoli, 2004. 149–162. [Hungarica et Slavica 3.]

Le traduzioni cattoliche della Bibbia in lingua croata ed ungherese e l’inquisizione romana. In: L’eredità classica in Italia e in Ungheria dal rinascimento al neoclassicismo. Atti del X convegno di studi promosso e organizzato dall’Accademia Ungherese delle Scienze in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Budapest, 18–20 ottobre 2001. A cura di Péter Sárközy–Vanessa Martore. Bp., 2004. 155–168.

Katona István: A kalocsai érseki egyház története I–II. Fordította Takács József. A fordítást szakmailag ellenőrizte és sajtó alá rendezte, a kiegészítő jegyzeteket írta Thoroczkay Gábor (I.) és Tóth Gergely (II.) Az előszót írta Thoroczkay Gábor. Szerkesztette Romsics Imre és Thoroczkay Gábor. A hely- és személynévmutatót összeállította Romsics Imréné. Kalocsai Múzeumbarátok Köre, Kalocsa, 2001–2003. 303. + XVI t., 376. + XVI t. + 2 térkép. Századok, 138. (2004) 527–529. [Recenzió.]

2005

Mezőváros és katolicizmus. Katolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. században. Bp., 2005. 322. [METEM Könyvek 49.]

Kalocsai kövek Pakson. In: Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára. Szerk. Bretz Annamária–Csörsz Rumen István–Hegedűs Béla. Bp., 2005. 11–14.

A katolikus egyházi intézményrendszer a hódolt Magyarországon. In: A pécsi egyházmegye a 17–18. században. Szerk. Fedeles Tamás–Varga Szabolcs Pécs, 2005. 7–17. [Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis I.]

Raguzai bencés misszionáriusok jelentése a hódolt Dél-Magyarországról (1606). Lymbus, 3. (2005) 55–62.

A jezsuiták a hódolt Dunántúlon és Andocson. In: Bencés Diákszövetség. Almanach 2005. Pannonhalma–Bp., 2005. 36–46.

Luther Márton reformjai. Egyházi megújulások a 16. században. História, 27. (2005) 9. 12–16.

Kiadatlan mányoki levelek a 17. századból. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum, 17. (2005) 1–2. 193–204.

Végvár és rekatolizáció. Althan Mihály Adolf és a magyarországi katolikus restauráció kezdetei. In: Idővel paloták … Magyar udvari kultúra a 16–17. században. Szerk. G. Etényi Nóra–Horn Ildikó. Bp., 2005. 390–398.

A szarajevói kádi ítélete 1613-ban. (A zimma-elv egykorú értelmezéséhez). Egyháztörténeti Szemle, 6. (2005) 2. 165–167.

Az egyháztörténész szemhatára. Egy jellegzetesen XX. századi magyar sors – a százesztendős Vanyó Tihamér köszöntése. Magyar Nemzet, 67. (2005. március 5.) 4.

A Talentum. [Vida Barbara interjúja Molnár Antallal]. Audi Magazin, (2005) 2. 42–49.

Vanyó Tihamér OSB (1905–2005). Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum, 17. (2005) 3–4. 197–199.

Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára. Szerk. Mayer László – Tilcsik György. Szombathely, 2003. Soproni Szemle, 59. (2005) 318–323. [Recenzió.]

Csorba László: Magyar emlékek Itáliában. Bp., 2003. 261. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum, 17. (2005) 1–2. 232–235. [Recenzió.]

Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. Főszerkesztő Ujváry Gábor, felelős szerkesztő Szentmártoni Szabó Géza, Bp., I, 2003, 431.; II, 2004, 332. Irodalomtörténeti Közlemények, 109. (2005) 365–370. [Recenzió.]

Forró György. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, III. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp., 2005. 166.

Historia domus. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, IV. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp., 2005. 134–136.

2006

A bátai apátság és népei a török korban. Bp., 2006. 172. [METEM Könyvek 56.] (2. kiadás [változatlan utánnyomás]: 2008.)

Szent István és Raguza. A Szent Jobb Raguzába vitelének kérdéséhez. In: „Hol vagy István király?” A Szent István-hagyomány évszázadai. Szerk. Bene Sándor. Bp., 2006. 49–56.

A jezsuita Missio Turcica. In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Szerk. Szilágyi Csaba. Piliscsaba, 2006. 150–162. [Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2.]

Murin András jezsuita szerzetes szekszárdi útinaplója 1710-ből. Levéltári Közlemények, 77. (2006) 105–139.

Inkvizíció és misszió. Bosnyák ferencesek Bulgáriában a XVI–XVII. század fordulóján. In: Memoriae tradere. Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerk. Legeza László–Füzes Ádám Budapest, 2006. 211–236.

A hódoltsági katolikus egyháztörténet forrásai. In: A magyar egyháztörténetírás forrásadottságai. Egyháztörténeti kutatások levéltári alapjai különös tekintettel a pécsi egyházmegyére. Szerk. Varga Szabolcs–Vértesi Lázár. Pécs, 2006. 36–46.

„Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne…” Tanulmányok a XVI–XIX. századi hitvitáinkról. Szerk. Heltai János – Tasi Réka. Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Miskolc, 2005. 316. Irodalomtörténeti Közlemények, 110. (2006) 211–218. [Recenzió,]

Aleksandar Fotić: Sveta gora i Hilandar u Osmanskom carstvu (XV–XVII vek). Beograd, 2000. 498. Levéltári Közlemények, 77. (2006) 230–235. [Recenzió.]

Káldi György. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, V. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp., 2006. 34–36.

Karner Egyed. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, V. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp., 2006. 117–118.

Katolikus egyházi társadalom (kora újkor). In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, V. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp., 2006. 177–183.

2007

Le Saint-Siège, Raguse et les missions catholiques de la Hongrie Ottomane 1572–1647. Rome–Bp., 2007. 431. [Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia I.]

Historicus Societatis Iesu. Szilas László Emlékkönyv. Szerk. Molnár Antal–Szilágyi Csaba– Zombori István. Bp., 2007. 408. [METEM Könyvek 62.]

Anfänge der Mission der bosnischen Franzikaner in Bulgarien an der Wende des 16–17. Jahrhunderts. (Petar Zlojutrić und die Römische Inqusition). Bulgarian Historical Review, 34. (2006) 3–4. [2007] 243–265.

Struggle for the Chapel of Belgrade (1612–1643). Trade and Catholic Church in Ottoman Hungary. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 60. (2007) 73–134.

Az oszmán Koszovó a 15–18. században. História, 29. (2007) 2. 6–10.

Magyar ferencesek a hódoltságban. In: Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetéből. A 2003. december 8-án rendezett konferencia előadásai. Szerk. Kiss István Didák és Vass Erika. Szeged, 2007. 37–61.

A hódoltság francia szemmel. Louis Deshayes, baron de Courmenin utazása Konstantinápolyba és a Szentföldre (1621). Történelmi Szemle, 49. (2007) 35–61.

Tolna megye 300 évvel ezelőtt – egy jezsuita szerzetes szemével. In: A pécsi egyházmegye vonzásában. Ünnepi tanulmányok Timár György tiszteletére. Szerk. Fedeles Tamás–Horváth István–Kiss Gergely. Bp., 2007. 225–231. [METEM Könyvek 63.]

La Schiavona. Egy bosnyák lány viszontagságai a 17. században. Történelmi Szemle, 49. (2007) 227–247.

A római magyar iskola. (Magyar jezsuita történészek Rómában 1950 után.) In: Historicus Societatis Iesu. Szilas László Emlékkönyv. Szerk. Molnár Antal–Szilágyi Csaba–Zombori István. Bp., 2007. 45–68. [METEM Könyvek 62.]

Pázmány Péter katolizálásának kérdéséhez. In: Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk. Maczák Ibolya. Piliscsaba, 2007. 226–229. [Pázmány Irodalmi Műhely. Tanulmányok 7.]

A magyar katolikus egyháztörténet-írás megújulási kísérlete a két világháború között. (Szekfű Gyula és Vanyó Tihamér barátsága). In: Szekfű Gyula és nemzedéke a magyar történetírásban. Szerk. Paksa Rudolf. Bp., 2007. 79–90. [Eötvös Műhely.]

Beszámoló a Dubrovniki Állami Levéltárban (Državni arhiv Dubrovnik) végzett kutatásaimról. In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv II. Bp., 2007. 416–425.

Aleksandar Fotić: Sveta gora i Hilandar u Osmanskom carstvu (XV–XVII vek). Beograd, 2000. 498. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 60. (2007) 135–139. [Recenzió, németül.]

Dávid Géza: Pasák és bégek uralma alatt. Demográfiai és közigazgatás-történeti Tanulmányok. Bp., 2005. 379. Keletkutatás, (2007) 78–83. [Recenzió.]

Zrínyiek a magyar és a horvát históriában. Szerk. Bene Sándor–Hausner Gábor. Bp., 2007. (Hősgaléria). 391. Századok, 142. (2008) 1053–1058.

Kálvária épült Sukorón. Történelmi áttekintés: A keresztút a hitéletben és a művészetben. Sukorói Panoráma Magazin, (2007) ősz, 6–7.

2008

Elfelejtett végvidék. Tanulmányok a hódoltsági katolikus művelődés történetéből. Bp., 2008. 280. [Régi Magyar Könyvtár. Tanulmányok 9.]

Szarka Gyula: A váci püspökség gazdálkodása a török hódítás korában 1526–1686. A bevezető tanulmányt írta és a kéziratot gondozta: Molnár Antal. Szerkesztette és a mutatót készítette: Horváth M. Ferenc. Vác, 2008. 521. [Váci Történelmi Tár V.]

Recenzió:
Századok, 143. (2009) 1002–1004. (Glück László)

Bzensky Rudolf jezsuita történetíró és az erdélyi örmények. In: Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II. Szerk. Őze Sándor–Kovács Bálint. Piliscsaba, 2007. [2008.] 18–28. [Művelődéstörténeti Műhely. Felekezet és identitás 2.]

Az inkvizíció börtönében. In: Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. Krász Lilla–Oborni Teréz. Bp., 2008. 485–497.

Die türkische Mission („Missio Turcica”) der Gesellschaft Jesu im Osmanischen Ungarn. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae, 61. (2008) 135–145.

Szarka Gyula élete és műve. In: Szarka Gyula: A váci püspökség gazdálkodása a török hódítás korában 1526–1686. A bevezető tanulmányt írta és a kéziratot gondozta: Molnár Antal. Vác, 2008. 17–39. [Váci Történelmi Tár V.]

A Novi Pazar-i kápolnaviszály (1627–1630). A Raguzai Köztársaság és a balkáni katolicizmus a 17. század első felében. Történelmi Szemle, 50. (2008) 39–54.

Egy jezsuita utazó a török utáni Magyarországon. (Tolna megye háromszáz évvel ezelőtt). História, 30. (2008) 4–5. 28–31.

Ünneprontók Pozsegán 1629-ben. Ivan Tomko Mrnavić ismeretlen műve. Magyar Könyvszemle, 124. (2008) 111–122.

A szerb ortodox egyház és az uniós kísérletek a 17. században. In: Rómából Hungáriába. A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Szerk. Végsheő Tamás. Nyíregyháza, 2008. 43–54. [Collectanea Athanasiana I. Studia 1.]

Egy válság anatómiája. Marie-Madeleine de Cevins: Les franciscains observants hongrois de l’expansion à la débâcle (vers 1450 – vers 1540). (Bibliotheca Seraphico-Cappucina 83.) Roma, Istituto Storico dei Cappucini, 2008. 687. BUKSZ (Budapesti Könyvszemle), 20. (2008) 216–224.

Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch. Herausgegeben von Josef Pauser – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer. Wien–München, 2004. (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungband 44.) 1134. Századok, 142. (2008) 1295–1298. [Recenzió.]

2009

Lehetetlen küldetés? Jezsuiták Erdélyben és Felső-Magyarországon a 16–17. században. Bp., 2009. 286. [TDI Könyvek 8.]

Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán. Scipione Bona és Marino Bucchia vállalkozásának története és dokumentumai (1573–1595). Eine Handelsgesellschaft aus Ragusa im osmanischen Ofen. Geschichte und Dokumente der Gesellschaft von Scipione Bona und Marino Bucchia (1573–1595). Bp., 2009. 433. [Források Budapest Közép- és Kora Újkori Történetéhez 2. Quellen zur Budapester Geschichte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 2.]

Az első magyar nyelvű Epiktétosz-fordítás szerzőségének kérdéséhez. In: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Szerk. Császtvay Tünde–Nyerges Judit. Bp., 2009. 261–265. [Humanizmus és Gratuláció.]

A trienti zsinat (1545–1563). In: A kora újkor története. Szerk. Poór János. Bp., 2009. 332–348. [Osiris Tankönyvek.]

A római inkvizíció. In: A kora újkor története. Szerk. Poór János. Bp., 2009. 349–373. [Osiris Tankönyvek.]

La Chiesa ortodossa serba e i tentativi d’unione nel XVII secolo. In: Da Roma in Hungaria. Atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe de Camillis vescovo di Munkács/Mukačevo (1689–1706). Nyíregyháza, 29–30 Settembre 2006. A cura di Tamás Véghseő. Nyíregyháza, 2009. 25–36. [Collectanea Athanasiana I. Studia. Vol. 2.]

Observants in Hungary: Critical Notes on a Recent Study. Archivum Franciscanum Historicum, 102. (2009) 227–242.

A boszniai ferencesség kutatása Magyarországon. In: Auxilium Historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Szerk. Körmendi Tamás és Thoroczkay Gábor. Bp., 2009. 215–224.

Reformáció a hódolt Magyarországon. História, 31. (2009) 9–10. 5–11.

Pécs a raguzai kereskedelemszervezetben a 16. század közepén. Történelmi Szemle, 51. (2009) 313–332.

Raguzai kereskedők Pozsegán a 16. században. In: Pénztörténet – gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József–Draskóczy István. Bp.–Miskolc, 2009. [2010.] 231–237.

A reformáció kronológiája 1514–1648. História, 31. (2009) 9–10. 5–11., 14–16., 18–19.

A sokvallású hódoltság; Egyházreform – reformáció – protestáns egyházak; Luther Márton.

História, 31. (2009) 9–10. 6., 12., 16.

Rekatolizáció. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, IX. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp., 2009. 473–477.

2010

Bangha Béla SJ emlékezete. Bp., 2010. 400. [Társszerző: Szabó Ferenc.]

Recenziók: 
Új Ember, 67. (2011) 6. 6. (Szilágyi Csaba)
Magyar Nemzet, 74. (2011) 49. 35. (Fáy Zoltán)
Vigília, 76. (2011) 397–398. (Fejérdy András)
Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 23. (2011) 189–191. (Klestenitz Tibor)
Kommentár, 6. (2011) 4. 94–100. (Eőry Áron)
Acta Papensia,11. (2011) 140–143 (Mózessy Gergely)
Századok,146. (2012) 246–249 (Paksa Rudolf)
Élet és Tudomány, (2011/42) 1336. (Török József)
Egyháztörténeti Szemle, 13. (2012/2) 94–96. (Gárdonyi Máté)
Archivum Historicum Societatis Iesu, 81. (2012) 393–396. (Fejérdy András)
Valóság, 56 (2013/6) 108–113. (Bednárik János)

Magyar jezsuita misszió Törökországban. In: Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz éve (1909–2009) és ami abból következik. Jubileumi konferencia. Budapest, 2009. október 16–17. Szerk. Molnár Antal–Szilágyi Csaba. Bp., 2010. 134–149. [METEM Könyvek 73.]

Szlavónia és a Szerémség katolikus templomai a 17. században az egyházlátogatások és a kamarai összeírások tükrében. In: Építészet a középkori Dél-Magyarországon. Tanulmányok. Szerk. Kollár Tibor. Bp., 2010. 393 – 433.

Bosnische Franziskaner im osmanischen Ungarn – alte Fragen, neue Antworten. In: Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker. Di Entdeckung der Vergangenheit von Bosnien-Herzegowona und die moderne Geschichtswissenschaft. Hrsg. Dževad Jusbašić, Imre Ress. In Zusammenarbeit mit: Andreas Gottsmann. Sarajevo–Bp., 2010. 203–216.

Krštelji blagdana u Požegi 1629. (Dosad nepoznato djelo Ivana Tomka Mrnavića). Scrinia slavonica, 10. (2010) 581–594.

Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz éve (1909–2009) és ami abból következik. Jubileumi konferencia. Budapest, 2009. október 16–17. Szerk. Molnár Antal–Szilágyi Csaba. Bp., 2010. 258. [METEM Könyvek 73.]

Gecsényi Lajos: Gazdaság, társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kora újkor történetéből. Szerk. Katona Csaba. Győr, 2008. 497. Századok, 144. (2010) 1264–1269. [Recenzió.]

2011

Das venezianische Südosteuropa und das osmanische Ungarn. Der unbekannte Vorschlag von Ivan Tomko Mrnavić zur Neuorganisation der katholischen Kirche auf der Balkanhalbinsel und im osmanischen Ungarn (1624). In: Geteilt – Vereinigt. Beiträge zur Geschichte des Königreichs Ungarn in der Frühneuzeit (16.–18. Jahrhundert.) Hrsg. Krisztián Csaplár-Degovics, István Fazekas. Berlin, 2011. 181–209. [Ungarische Geschichte. Studien 1.]

Bangha Béla, az engedelmes lázadó. Egy magyar jezsuita a diktatúrák árnyékában. História, 33. (2011) 1–2. 43–46.

Hadrovics László és a török kori szerb egyháztörténet kutatása. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Bp., 2011. 117–123.

Egyetem volt-e a „kolzsvári Báthory-Egyetem”? Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum XXX. Balázs Mihály köszöntése. Szeged, 2011. 345–363. [Társszerző: Siptár Dániel.]

2012

A zágrábi püspökség és a magyarországi katolikus egyház a 17. században. Bp., 2012. 115. [METEM Könyvek 77.]

Velence és a hódoltsági missziók. Marnavics Tomkó János ismeretlen javaslata a balkáni és hódoltsági katolikus egyház újjászervezésére (1624). In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Szerk. Ács Pál–Székely Júlia. Bp., 2012. 182–198.

Missionari benedettini ragusei nell'Ungheria Ottomana. Rivista di Studi Ungheresi, 11 (2012) 47–68.

Horvátország története magyar szemmel. Gondolatok Sokcsevits Dénes új könyvéről. Történelmi Szemle, 54. (2012) 347–355.

Raguza és a balkáni missziók kezdetei. In: Magyarország és a Római Szentszék. (Források és távlatok). Tanulmányok Erdő Péter bíboros tiszteletére. Szerk. Tusor Péter. Bp.–Róma, 2012. 85–103. [Collectanea Vaticana Hungariae. Classis I. vol. 8.]

Katolikus missziók a Balkánon XI. Ince pápasága idején (1676–1689): A csúcsponttól a pusztulásig. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna–Molnár Antal. Bp.–Győr, 2012. 235–249.

Raguzai bencés misszionáriusok a hódolt Magyarországon. In: Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon. I. Szerk. Illés Pál Attila–Juhász-Laczik Albin. Bp., 2012. 239–256.

2013

Kalmárok és káplánok az Oszmán Birodalomban. Források és tanulmányok a balkáni és hódoltsági katolicizmus történetéhez. Bp., 2013. 320. [METEM Könyvek 80.] 

A Jézus Társaság Magyarországi Rendtartományának Levéltára. [Társszerző: Mihalik Béla Vilmos.] Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 24. (2012) 1–2. [2013!] 169–178.

Die katholische Kirche auf dem osmanischen Balkan im 17. Jahrhundert. Die Republik Ragusa im Konflikt mit den Missionaren der römischen Kongregation De Propaganda Fide. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 130. Bd. Kanonistische Abteilung, 99. Bd. 2013. 262–282.

Dubrovački kapelan u osmanskom Budimu. Izvješće Vincenza de Augustina Rimskoj inkviziciji o položaju balkanskog katoličanstva. Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 51/1. (2013) 195–221.

Baluardi mediterranei del cattolicesimo sul confine d’Europa: Ragusa e Cattaro tra missioni romane, politica veneziana e realtà balcaniche. In: Papato e politica internazionale nella prima età moderna. A cura di Maria Antonietta Visceglia. Roma, 2013. 363–372. [I libri di Viella 153.]

Bosnian Franciscans between Roman Centralisation and Balkan Confessionalisation. In: Papacy, Religious Orders, and International Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Ed by Massimo Carlo Giannini. Roma, 2013. 211–229. [I libri di Viella 159.]

Come debellare il diavolo? Controversie alla XXVIII Congregazione generale della Compagnia di Gesù intorno alla lotta anticomunista (1938). In: La Chiesa cattolica dell’Europa centro-orientale di fronte al comunismo. Atteggiamenti, strategie, tattiche. A cura di András Fejérdy. Roma, 2013. 61–80. [Biblioteca Academiae Hungariae – Roma. Studia 2.]

Un ordine religioso fra centralità monarchica e divisione nazionale: la provincia austro-ungarica della Compagnia di Gesù. In: Storia, letteratura, cultura dei popoli del Regno d’Ungheria all’epoca della Monarchia austro-ungarica (1867–1918). A cura di Roberto Ruspanti. Allesandria, 2013. 149–160. [Ister. Collana di Studi Ungheresi 4.]

A Katolikus Egyház védőbástyái Európa végvidékén. Raguza, Cattaro és a balkáni missziók a 17. században. In: Csóka úrtól Gáspár atyáig. Ünnepi kötet Csóka Gáspár OSB 75. születésnapjára. Szerk. Rendtársai. Győr, 2013. 127–136.

Hlavaček, Petr: Die böhmischen Franziskaner im ausgehenden Mittelalter. Studien zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostmitteleuropas. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2011. 230. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 40.) Archivum Franziskanum Historicum, 106. (2013) 252–256. (Recenzió, olaszul).

Cseh ferencesek a késő középkorban. Világtörténet, 35. (2013) 563–584.

2014

A Chaplain from Dubrovnik in Ottoman Buda: Vincenzo di Augustino and his Report to the Roman Inquisition about the Situation of the Balkan Catholicism. Dubrovnik Annals, 18. (2014) 95–121.

Il Sant’Uffizio e le missioni balcaniche prima della fondazione della Congregazione de Propaganda Fide (1622). In: Ad ultimos usque terrarum terminos in fide propagada. Roma fra promozione e difesa della fede in età moderna. A cura di Massimiliano Ghilardi–Gaetano Sabatini–Matteo Sanfilippo–Donatella Strangio. Viterbo, Sette Città, 2014. 255–278.

Formulari francescani della provincia Ungherese dei frati Minori Osservanti del primo Cinquecento. In: Osservanza francescana e cultura tra Quattrocento e primo Cinquecento: Italia e Ungheria a confronto. Atti del Convegno Macerata–Sarnano, 6–7 dicembre 2013. A cura di Francesca Bartolacci–Roberto Lambertini. Roma, Viella, 2014. (Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia 4.) 73–86.

Le missioni balcaniche durante il pontificato di Innocenzo XI (1676–1689): dall’apogeo alla rovina. In: Innocenzo XI Odescalchi. Papa, politico, committente. A cura di Richard Bösel–Antonio Menniti Ippolito–Andrea Spiriti–Claudio Strinati–Maria Antonietta Visceglia. Roma, Viella, 2014. (I libri di Viella 182.) 193–207.

A Forgotten Bridgehead between Roma, Venice, and the Ottoman Empire: Cattaro and the Balkan Missions in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Hungarian Historical Review, 3. (2014) 494–528.

Carlo Caraffa bécsi nuncius az 1622. évi soproni országgyűlésen. A szentszéki diplomácia és Magyarország a harmincéves háború első időszakában. In: Egy új együttműködés kezdete. Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Dominkovits Péter–Katona Csaba. Sopron–Bp., 2014. 125–231. (Annales Archivi Soproniensis 1.)

A horvát–szlavón rendiség és az oszmán Szlavónia. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk. Kádár Zsófia–Lakatos Bálint–Zarnóczky Áron. Bp, 2013. [2014!] 521–539. (Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai 13.)

Dénes Sokcsevits: Horvátország a 7. századtól napjainkig [Hrvatska od stoljeća sedmoga do današnjih dana]. Bp., 2011., 846. Časopis za suvremenu povijest, 46/1 (2014) 174–180. [Recenzió, horvátul.]

Katholische Jurisdiktion im Grenzgebiet des Osmanischen Reiches. Das Beispiel Ungarn. In: Ein Raum im Wandel. Die osmanischhabsburgische Grenzregion vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Hrsg. von Norbert Spannenberger und Szabolcs Varga. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2014. 181196.

Csepregi Zoltán: A reformáció nyelve. Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján. Bp., 2014. (Humanizmus és reformáció, 34). Irodalomtörténeti Közlemények, 118. (2014) 283–288. [Recenzió.]

2015

Le ricerche ungheresi nellArchivio Segreto Vaticano (19802010). In: Religiosa archivorum custodia. IV Centenario della Fondazione dellArchivio Segreto Vaticano. Atti del Convegno di Studi, Città del Vaticano, 1718 aprile 2012. Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2015. (Collectanea Archivi Vaticani 98.) 685698.

A közép-európai katolicizmus a századfordulón a monarchikus ideálok és a nemzetépítés válaszútján. A jezsuita rend osztrákmagyar rendtartományának példája. In:Litterarumradicesamarae, fructus dulces sunt. Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára. Szerk. Klestenitz TiborZombori István. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015. 347354.

A Szentszék, a magyar jezsuiták és egy törökországi tudományos intézet alapításának terve (19301934). In: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 19202015. Szerk. Fejérdy András. BudapestRóma, METEM - Balassi Intézet-Római Magyar Akadémia, 2015. (METEM Könyvek, 84.) 173209.

Presuda sarajevskog kadije iz 1613. godine. Svojedobno tumačenje načela zimma. Scrinia slavonica, 15 (2015) 353356.

A Római Jezsuita Rendtartomány hódoltsági misszionáriusainak életrajza. Kiegészítések Lukács László SJ jezsuita névtárához. In: Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus. Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak. Szerk. Ekler PéterVarga Bernadett. Budapest, 2015. 3233.

A katolikus egyház szerepe a horvát nemzetépítés 17. századi kezdeteiben. In: A horvátmagyar együttélés fordulópontjai Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra/Prekretnice u suživotu hrvata i mađara Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. Főszerk: Fodor PálSokcsevits Dénes. Bp., MTA BTK Történettudományi Intézet, 2015. (Értekezések) 603609.

Uloga katoličke Crkve u početcima izgradnje hrvatske nacije u 17. stoljeću. In: A horvátmagyar együttélés fordulópontjai Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra/Prekretnice u suživotu hrvata i mađara Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. Főszerk: Fodor PálSokcsevits Dénes. Bp., MTA BTK Történettudományi Intézet, 2015. (Értekezések) 639645.

Orsolya Száraz, Paolo Segneri (16241694) és magyarországi recepciója (Paolo Segneri (16241694) and his Reception in Hungary), Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. 367 p., (Csokonai Könyvtár 49). Archivum Historicum Societatis Iesu, 84 (2015) 477480. [Recenzió]

2016

A Falconieri-palota, Róma. Budapest, Balassi IntézetBalassi Kiadó, 2016. p. 212 (dvd melléklettel) [Társszerző: Tóth Tamás]

Palazzo Falconieri, Roma. Budapest, Balassi IntézetBalassi Kiadó, 2016. p. 212 (dvd melléklettel). [Társszerző: Tóth Tamás]

The Falconieri Palace in Rome. Budapest, Balassi IntézetBalassi Kiadó, 2016. p. 212 (dvd melléklettel). [Társszerző: Tóth Tamás]

A Római Inkvizíció és a balkáni katolikus missziók a Propaganda Fide Kongregáció alapítása (1622) előtt. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. I. Szerk. Horn Ildikó et alii. Budapest, L’Harmattan, 2016. 237–254.

Magyarországi obszerváns ferences formuláskönyvek a 16. század elejéről. In: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára. Szerk. Somorjai Ádám–Zombori István. Budapest, METEM–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2016. [METEM Könyvek, 85.] 203–2012.

La Santa Sede, i gesuiti ungheresi e il progetto di fondazione di un istituto scientifico in Turchia (19301934). In: Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e lUngheria (19202015). A cura di Fejérdy, András. Città del VaticanoLibreria Editrice Vaticana, 2016. [Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Atti e Documenti, 45.] 226281.

Lospizio degli Ungari presso la Basilica di San Pietro In: Quando la Fabbrica costruì San Pietro. Un cantiere di lavoro, di pietà cristiana e di umanità XVIXIX secolo, in occasione del Giubileo della Misericordia. A cura di Assunta Di Sante, Assunta–Turriziani, Simona. Foligno, Il Formichiere, 2016. 391–411.

2017

Chiese e nationes a Roma: dalla Scandinavia ai Balcani. Secoli XV–XVIII. A cura di Molnár, Antal–Pizzorusso, Giovanni–Sanfilippo, Matteo. Róma, Viella, 2017. [Biblioteca Academiae Hungariae – Roma. Studia, 6.]

Per una tipologia e topografia delle chiese e istituzioni nazionali a Roma in età moderna. Una introduzione. In: Chiese e nationes a Roma: dalla Scandinavia ai Balcani. Secoli XV–XVIII. A cura di Molnár, Antal–Pizzorusso, Giovanni–Sanfilippo, Matteo. Róma, Viella, 2017. [Biblioteca Academiae Hungariae – Roma. Studia, 6.] 9–22.

Una struttura imperfetta: le istituzioni religiose ungheresi a Roma (secoli XI–XVIII). In: Chiese e nationes a Roma: dalla Scandinavia ai Balcani. Secoli XV–XVIII. A cura di Molnár, Antal–Pizzorusso, Giovanni–Sanfilippo, Matteo. Róma, Viella, 2017. [Biblioteca Academiae Hungariae – Roma. Studia, 6.] 117–131.

Appunti per le ricerche transnazionali sull’Osservanza francescana nell’area cismontana (Italia ed Europa centrale, secc. XVI–XVI). Una introduzione. In: Franciscan Observance between Italy and Central Europe. Proceedings of International Conference, 4–6 December 2014, Franciscan Monastery of Szeged-Alsóváros (Hungary). Ed. Galamb, György. Szeged, 2017. [Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged, 15.] 7–18.

Az Ősrégi Szeminárium 17. századi növendékei és mindennapjaik két ismeretlen számadáskönyv tükrében. Magyar Sion, 11. (2017) 229–257.

La corte dell’ambasciatore cesareo Paolo Savelli come centro d’informazione sull’Ungheria. In: Gli Orsini e Savelli nella Roma dei Papi. Arte e mecenatismo di antichi casati dal feudo alle corti barocche europee. A cura di Mazzetti di Pietralata, Cecilia–Amendola, Adriano. Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Milano), 2017. [2018] 43–49.

2018

Magyar hódoltság – horvát hódoltság. Magyar és horvát katolikus egyházi intézmények az oszmán uralom alatt. Akadémiai doktori értekezés. Budapest, 2018. 373.

Katolikus egyházi középréteg a Magyar–Horvát Királyságban a 17. században. In: Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Szerk. Varga Szabolcs–Vértesi Lázár. Pécs, Történészcéh Egyesület, 2018. [Pécsi Egyháztörténeti Műhely, 3.] 67–91.

Preface. In: The Art of Medieval Hungary. Eds. Barral i Altet, Xavier–Lővei, Pál–Lucherini, Vinni–Takács, Imre, Roma, Viella, 2018. 9–11.

Autonomia ecclesiastica e identità nazionale in Croazia nel ’600: il sinodo diocesano di Zagabria (1634). In: Incorruptamonumenta ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Secreto Vaticano. A cura di: Gottsmann, Andreas–Piatti, Pierantonio–Rehberg, Andreas E. I/2. La Chiesa nella storia. Religione, cultura, costume. Città del Vaticano, 2018. 1129–1140.

A prédikátorok rendje. BUKSZ – Budapesti Könyvszemle, 20. (2018) 161–166.

2019

Confessionalization on the Frontier. The Balkan Catholics between Roman Reform and Ottoman Reality. Roma, 2019. [Interadria. Culture dell’Adriatico, 22.] 268.

Szerb ortodox egyházszervezet a hódolt Magyarországon. In: Szerb székesegyház a Tabánban. Az eltűnt Rácváros emlékezete. Szerk. Csáki Tamás–Golub Xénia. Budapest, 2019. 32–63.

Az esztergomi érsek budai helynökségének története (1676–1679). In: Laboratos assiduus. A 70 éves Zombori István köszöntése. Szerk. Somorjai Ádám OSB–Somorjai Gabi. Budapest, 2019. 197–206.

A zágrábi püspökség és a Dunántúl a 17. században. In: Erőgyűjtés és újrakezdés. A veszprémi egyházmegye története a 17. században. A veszprémi Szaléziánumban 2018. szeptember 6-án rendezett konferencia előadásai. Szerk. Karlinszky Balázs–Varga Tibor László. Veszprém, 2019. [A Veszprémi Egyházmegye Múltjából, 33.] 105–118.

The Catholic Missions and the Origins of Albanian Nation-Building at the Beginning of the 17th Century. In: "These were hard times for Skanderbeg, but he had an ally, the Hungarian Hunyadi”. Episodes in Albanian–Hungarian Historical Contacts. Ed. Csaplár-Degovics, Krisztián. Budapest, 2019. [Acta Balcano-Hungarica, 1.] 67–91.

Hírünk a nagyvilágban. A középkori Magyarország művészetéről angolul. Magyar Szemle, 28. (2019) 5–6. 54–64.

KUTATÁSI TERÜLET

Kora újkori egyház- és művelődéstörténet

A Szentszék története

A török hódoltság és a Balkán-félsziget története

ÖSZTÖNDÍJAK

École Normale Supérieure, Université de Paris IV – Sorbonne, 30 hónap francia kormányösztöndíj Párizsban (1993–1998)

MÖB ösztöndíj, Róma, 4 hónapos levéltári kutatómunka (1996–1997)

MÖB ösztöndíj, Dubrovnik, 1 hónapos levéltári kutatómunka (1998)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2000–2003)

MÖB ösztöndíj, Róma, 4 hónapos levéltári kutatómunka (2001)

Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj (2003–2006)

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Róma, 5 hónapos levéltári kutatómunka (2007)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2007–2010, másodszor)

Ösztöndíjas kutatóutak Dubrovnikban (4 alkalommal), Zágrábban (3 alkalommal), Pozsonyban (1 alkalommal), Belgrádban (1 alkalommal) 2006–2010 között

MÉDIASZEREPLÉSEK

01/12/2011 Vatikáni Rádió: „Az egyház szabadsága elválaszthatatlan a nemzet szabadságától" – Mindszenty bíboros levelei az USA elnökeihez - Molnár Antal igazgató a nov. 30-án megrendezett könyvbemutatóról

03/10/2011 Vatikáni Rádió: „Római kori feliratok Erdélyben" – stúdióbeszélgetés Molnár Antal történésszel - Molnár Antal igazgató a szept. 21-én megrendezett könyvbemutatóról

07/12/2011 Vatikáni Rádió: Tovább erősödnek az olasz-magyar vallási és kulturális kapcsolatok – stúdióbeszélgetés Molnár Antal történésszel

22/10/2011 Vatikáni Rádió: „Magyar és nemzetközi, állami és egyházi összefogással szeretném képviselni a magyar kultúrát az Örök Városban" – Molnár Antal történész ünnepi gondolatai

17/09/2011 Vatikáni Rádió: Molnár Antal történész a Római Magyar Akadémia új igazgatója – bemutatkozó beszélgetés a Vatikáni Rádió stúdiójában

01/11/2011 BABzine Cult: Le telecamere di BABzine all'Accademia di Ungheria per visitare la mostra ...

03/11/2011 TVP Italia Monteprandone:Il direttore dell'Accademia Culturale Ungherese in Italia ...

22/02/2012 Vatikáni Rádió: Nemzetközi konferencia XI. Ince pápáról Rómában – interjú Molnár Antal történésszel

18/04/2012 Vatikáni Rádió: A katolikus egyház és a kommunizmus Kelet-Közép-Európában: elvi állásfoglalás, stratégia, taktika - Molnár Antal igazgató

08/04/2012 Új Ember: Magyar "palota" az Örök Városban

26/05/2012 Osservatore Romano: Gli sguardi deformati sui martiri cristiani del comunismo

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail