Fejérdy András, intézetünk igazgatóhelyettese, tudományos főmunkatársa szerkesztésében megjelent az Igehirdetésem. Mindszenty József bíboros szentbeszédei az amerikai követségen 1962–1965 című kötet.

igehirdetesem borito tti

A Magyarországi Mindszenty Alapítvány által gondozott kiadvány az Amerikai Egyesült Államok budapesti követségén befogadott Mindszenty bíboros menedékes időszakából az 1962 és 1965 között elmondott angol nyelvű szentbeszédek szövegét tartalmazza magyar fordításban. A bevezető tanulmánnyal és alapos tartalmi jegyzetekkel ellátott forráskiadvány a 2020-ban megjelent, 1957–1961 elmondott szentbeszédeket tartalmazó első kötetet folytatva egy Mindszenty papi-lelkipásztori vonásait is felmutató arcél megrajzolását segíti elő. A közzétett 202 szentbeszéd hozzájárul a bíboros gondolkodásának jobb megértéséhez, bepillantást enged az adott pillanatban őt foglalkoztató kérdések körébe, és minden korábbinál pontosabban feltárhatóvá teszi Mindszentynek a II. vatikáni zsinattal kapcsolatos álláspontját. 

A kötet megrendelhető itt.